E-ISSN: 1308-5263
Recommendations for the Treatment of Invasive Fungal Infections in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-1) [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 111-120 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0103  

Recommendations for the Treatment of Invasive Fungal Infections in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-1)

Hamdi Akan1, Şeniz Öngören Aydın2, Neşe Saltoğlu3, Atahan Çağatay4, Halis Akalın5, Mutlu Arat6, Rıdvan Ali7, Sevgi Kalayoğlu Beşışık2, A. Muzaffer Demir8
1Ankara University Faculty Of Medicine Cebeci Campus, Department Of Hematology, Ankara, Turkey
2İstanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey
3İstanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases, İstanbul, Turkey
4İstanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
5Uludağ University Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Bursa, Turkey
6Florence Nightingale Hospital, Hematology Unit, İstanbul, Turkey
7Uludağ University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Bursa, Turkey
8Trakya University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Edirne, Turkey

The introduction of novel antifungal agents for the treatment of invasive fungal disease in hematological malignancies and also changing treatment strategies have had a great impact in managing affected patients. The medical literature includes some important clinical studies that are being used as evidence for guidelines. The problem with these studies and the guidelines is that they are not very easy to interpret, they include controversial issues, and they are not easy to apply to every patient or country. This paper was designed to critically show the main problems associated with these approaches and provide important information that will help Turkish doctors to adopt them in daily clinical practice.

Keywords: Invasive fungal infection, Antifungal treatment, Evidence, Hematological malignancies


Hematolojik Malignitelerde Invazif Fungal Infeksiyonların Tedavisi: Kanıtlara Eleştirel Bakış ve Türk Uzman Görüşleri (TUG-1)

Hamdi Akan1, Şeniz Öngören Aydın2, Neşe Saltoğlu3, Atahan Çağatay4, Halis Akalın5, Mutlu Arat6, Rıdvan Ali7, Sevgi Kalayoğlu Beşışık2, A. Muzaffer Demir8
1Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
6Florence Nightingale Hastanesi, Hematoloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye
7Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
8Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Hematolojik malignitelerde yeni antifungal ajanların invazif fungal infeksiyonların tedavisine sunulması ve tedavi stratejilerindeki değişmeler, bu hastaların tedavisini önemli şekilde etkilemiştir. Tıp literatüründe halen kılavuzlara kaynak olan bazı önemli klinik çalışmalar vardır. Ancak gerek bu çalışmalar gerekse kılavuzların en önemli sorunları günlük tıp pratiğine uyarlamadaki güçlükler, tartışmalı konular içermeleri ve her hasta ya da ülkeye uyarlama güçlüğü olmasıdır. Bu yazıda bu yaklaşımlarla ilgili önemli sorunlar eleştirel bir bakış açısı ile gözden geçirilmiş ve Türkiyede doktorların günlük tıp pratiklerine uyarlamaları konusunda bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnvazif fungal infeksiyonlar, Antifungal tedavi, Kanıt, Hematolojik malignansi


Hamdi Akan, Şeniz Öngören Aydın, Neşe Saltoğlu, Atahan Çağatay, Halis Akalın, Mutlu Arat, Rıdvan Ali, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, A. Muzaffer Demir. Recommendations for the Treatment of Invasive Fungal Infections in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-1). Turk J Hematol. 2014; 31(2): 111-120

Corresponding Author: Hamdi Akan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Full Text PDF (Turkish)
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779