E-ISSN: 1308-5263
Assessment of Cytokine Expression Profile in Acute Myeloid Leukemia Patients Before and After Chemotherapy [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 149-154 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0164  

Assessment of Cytokine Expression Profile in Acute Myeloid Leukemia Patients Before and After Chemotherapy

Zargham Sepehrizadeh1, Mohammad Mohammadi3, Amirhossein Emami3, Mojtaba Tabatabaei Yazdi1, Saeed Hashemi Bozchlou1, Mohammad Reza Khorramizadeh2, Mina Bahrololoumi Shapourabadi1, Elham Jaberi1, Naghmeh Rajaei1, Neda Setayesh1
1Tehran University Of Medical Sciences Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Biotechnology, Tehran, Iran
2Tehran University Of Medical Sciences, Biotechnology Research Center, Tehran, Iran; Tehran University Of Medical Sciences Faculty Of Public Health, Department Of Pathobiology, Tehran, Iran
3Tehran University Of Medical Sciences Faculty Of Medicine, Department Of Hematology And Oncology, Tehran, Iran

OBJECTIVE: One of the major goals of cancer treatment is the monitoring of chemotherapeutic protocols. Quantitative and comparative cytokine expression profiling could be reliable to be used for biomarkers in deadly and fast-growing cancers such as acute myeloid leukemia (AML). The present study aims to assess and further validate cytokines with probable effects on proliferation and maturation of blood cells in AML.
METHODS: Gene expression levels of IL-1β, IL-10, IL-8, TNF-α, and IFN-γ were analyzed before and after chemotherapy and after granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) therapy in 46 AML patients by an in-house quantitative comparative RT-PCR method.
RESULTS: Our findings indicated that although the gene expression level of TNF-α was almost constant in all 3 samples, IL-1β, IL-8, and IL-10 expression levels showed a decrease after chemotherapy and an increase after G-CSF therapy. On the other hand, the expression level of IFN-γ had a different pattern with an increase after chemotherapy and a decrease after G-CSF therapy.
CONCLUSION: Taken together, the results of this study are in support of the idea that the analyzed cytokines could be useful biomarkers for AML treatment monitoring. However, further molecular epidemiological investigations are suggested to elaborate more cancer monitoring biomarkers.

Keywords: Acute myeloid leukemia, Cytokines, Granulocyte colony-stimulating factor, RT-PCR


Akut Myeloid Lösemi Hastalarında Kemoterapi Öncesi ve Sonrası Dönemdeki Sitokin Ekspresyon Profilinin Değerlendirilmesi

Zargham Sepehrizadeh1, Mohammad Mohammadi3, Amirhossein Emami3, Mojtaba Tabatabaei Yazdi1, Saeed Hashemi Bozchlou1, Mohammad Reza Khorramizadeh2, Mina Bahrololoumi Shapourabadi1, Elham Jaberi1, Naghmeh Rajaei1, Neda Setayesh1
1Tahran Üniversitesi Eczacılık Tıp Bilimleri Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Tahran, İran
2Tahran Üniversitesi Tıp Bilimleri, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, Tahran, İran; Tahran Üniversitesi Halk Sağlığı Tıp Bilimleri Fakültesi, Patobiyoloji Anabilim Dalı, Tahran, İran
3Tahran Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi, Hematoloji Ve Onkoloji Anabilim Dalı, Tahran, İran

AMAÇ: Kanser tedavisinin en önemli hedeflerinden bir tanesi de kemoterapi protokollerinin monitörizasyonudur. Niceliksel ve karşılaştırılabilir sitokin ekspresyon profili, akut myeloid lösemi (AML) gibi hızlı ilerleyen ve ölümcül kanserlerde biyobelirteç olarak kullanılmaya uygun görünmektedir. Bu çalışmada, sitokinlerin AML’deki kan hücrelerinin çoğalma ve olgunlaşması üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi ve daha da ötesi doğrulanması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Hastanede yatan 46 AML hastasında, kemoterapi öncesi, sonrası ve granülosit koloni sitimüle edici faktör (G-CSF) uygulaması sonrası olacak şekilde, niceliksel karşılaştırmalı RT-PCR yöntemi ile IL-1β, IL-10, IL-8, TNF-α ve IFN-γ’nin gen ekspresyon düzeyleri analiz edildi.
BULGULAR: Sonuçlarımız, TNF-α gen ekspresyon düzeyinin her üç durumda da sabit kalmasına karşın, IL-1β, IL-8 ve IL-10 ekspresyon düzeylerinin kemoterapi uygulamasından sonra düşerken, G-CSF tedavisinin ardından ise yükseldiğini ortaya koydu. Diğer yandan; IFN-γ ekspresyon düzeyleri ise, kemoterapiden sonra yükselip, G-CSF tedavisinin ardından düşerek tamamen farklı bir paterne sahip olduğunu gösterdi.
SONUÇ: Birlikte ele alındığında, AML tedavisinin monitörizasyonunda sitokin ekspresyon analizinin yararlı bir biyobelirteç olduğu düşüncesi bu çalışma sonuçları ile destek bulmuştur. Bununla birlikte, gelecek epidemiyolojik moleküler çalışmaların çok daha fazla kanser takip biyobelirtecinin belirlenmesinde yol gösterici olacağı aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, Sitokinler, Granülosit koloni büyüme etkeni, RT-PCR


Zargham Sepehrizadeh, Mohammad Mohammadi, Amirhossein Emami, Mojtaba Tabatabaei Yazdi, Saeed Hashemi Bozchlou, Mohammad Reza Khorramizadeh, Mina Bahrololoumi Shapourabadi, Elham Jaberi, Naghmeh Rajaei, Neda Setayesh. Assessment of Cytokine Expression Profile in Acute Myeloid Leukemia Patients Before and After Chemotherapy. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 149-154

Corresponding Author: Neda Setayesh, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779