E-ISSN: 1308-5263
A Case Associated with Comorbidities Among Cerebral Infarction, Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, and Triple X Syndrome [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 184-187 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0064  

A Case Associated with Comorbidities Among Cerebral Infarction, Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, and Triple X Syndrome

Hanjun Kim1, Sang Sun Hwang1, Young Uh1, Juwon Kim1, Kap Jun Yoon1, Ji Yong Lee2
1Yonsei University Wonju College Of Medicine, Department Of Laboratory Medicine, Wonju, Korea
2Yonsei University Wonju College Of Medicine, Department Of Neurology, Wonju, Korea

A 46-year-old female presented to the emergency room due to the chief complaint of left-sided weakness. By imaging study, she was diagnosed with cerebral infarction. Thrombolytic and antiplatelet agents were not considered due to the “golden hour” for treatment having passed and a low platelet count. The peripheral blood smear, bone marrow biopsy, and aspirate findings were consistent with immune thrombocytopenic purpura. The chromosome analysis revealed the 47,XXX karyotype. To the best of our knowledge, this is the first case report associated with the comorbidities of cerebral infarction, idiopathic thrombocytopenic purpura, and triple X syndrome.

Keywords: Cerebral infarction, Idiopathic thrombocytopenic purpura, Triple X syndrome


Serebral Enfarkt, İdyopatik Trombositopenik Purpura Komorbiditelerinin Birlikte Bulunduğu Bir Triple X Sendromu Olgusu

Hanjun Kim1, Sang Sun Hwang1, Young Uh1, Juwon Kim1, Kap Jun Yoon1, Ji Yong Lee2
1Yonsei Üniversitesi Wonju Koleji, Tıp Laboratuvar Anabilim Dalı, Wonju, Kore
2Yonsei Üniversitesi Wonju Koleji, Nöroloji Anabilim Dalı, Wonju, Kore

Kırk altı yaşındaki kadın hasta başlıca şikayeti sol tarafındaki zayıflık olarak acil servise başvurdu. Görüntüleme çalışmaları sonucu serebral enfarktüs tanısı kondu. Tedavi için değerli “altın saatler”in geçmiş olması ve düşük trombosit değerleri sebebiyle trombolitik tedavi ve antiagregan tedavi başlanmadı. Hastanın çevre kanı yayması, kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonu immün trombositopenik purpura ile uyumluydu. Kromozom incelemesinde 47,XXX karyotip tayin edildi. Bilgilerimize göre, bu olgu serebral enfarkt, idyopatik trombositopenik purpura komorbiditelerinin birlikte bulunduğu ilk triple X sendromudur.

Anahtar Kelimeler: Serebral enfarkt, İdyopatik trombositopenik purpura, Triple X sendromu


Hanjun Kim, Sang Sun Hwang, Young Uh, Juwon Kim, Kap Jun Yoon, Ji Yong Lee. A Case Associated with Comorbidities Among Cerebral Infarction, Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, and Triple X Syndrome. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 184-187

Corresponding Author: Young Uh, South Korea


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779