E-ISSN: 1308-5263
Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Perceptions of Children, Siblings, and Parents [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(2): 112-116 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0351  

Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Perceptions of Children, Siblings, and Parents

Deniz Kızmazoğlu1, Seher Sarı1, Melike Sezgin Evim2, Arzu Çırpan Kantarcıoğlu2, Özlem Tüfekçi1, Fatma Demir Yenigürbüz1, Birol Baytan2, Sebnem Yılmaz1, Adalet Meral Güneş2, Hale Ören1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Bursa, Turkey

Objective: We investigated the health-related quality of life (HRQL) in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) and evaluated the perceptions of the children, their siblings, and their parents.
Materials and Methods: Seventy ALL survivors, who were between 7 and 17 years of age and had completed therapy ≥2 years, were included. The control group consisted of their healthy siblings. HRQL was assessed by the age-specific KINDLR questionnaire.
Results: No significant differences could be found among HRQL scores of ALL survivors with respect to variables such as sex, risk group, and having chronic illness. HRQL scores for physical well-being, emotional well-being, family, and social functioning of the patient and sibling self-reports and parent proxy reports were lower than the expected values for healthy and chronically ill children.
Conclusion: These results demonstrate that both ALL survivors and their families need help via psychological counseling programs to improve their HRQL even after completion of therapy.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Health-related quality of life, KINDLR questionnaire


Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Sağ Kalanlarında Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Çocukların, Kardeşlerin, Ebeveynlerin Algılaması

Deniz Kızmazoğlu1, Seher Sarı1, Melike Sezgin Evim2, Arzu Çırpan Kantarcıoğlu2, Özlem Tüfekçi1, Fatma Demir Yenigürbüz1, Birol Baytan2, Sebnem Yılmaz1, Adalet Meral Güneş2, Hale Ören1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Bursa, Turkey

Amaç: Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi (ALL) sağ kalanlarında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin (HRQL) araştırılması ve çocukların, kardeşlerinin ve ebeveynlerinin bununla ilgili algılamalarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubu 7-17 yaş arası, kemoterapisi en az 2 yıl önce tamamlanmış 70 ALL’li çocuktan oluşturuldu. Kontrol grubu hastaların sağlıklı kardeşlerini (n=32) içerdi. HRQL ölçümü için yaşa uygun KINDLR anket formları kullanıldı.
Bulgular: ALL sağ kalanlarında HRQL skorları cinsiyet, risk grubu, kronik hastalığı olma ve relaps öyküsü açısından istatistiksel anlamlı fark göstermedi. Hastalar ve kardeşlerinin HRQL skorlarıyla ebeveynlerin hasta çocuklarının durumuna bakış açısı skorları değerlendirildiğinde fiziksel iyilik, duygusal iyilik, aile ve sosyal ilişkiler ile ilgili HRQL skorları sağlıklı ve kronik hastalığa sahip çocuklara göre düşük bulundu.
Sonuç: Hasta ve ebeveynlerin HRQL skorlarının düşük saptanması çocukluk çağı ALL sağ kalanları ve ebeveynlerinin tedavi bitimi sonrasında da psikolojik danışmanlık programlarına ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, KINDLR anketi


Deniz Kızmazoğlu, Seher Sarı, Melike Sezgin Evim, Arzu Çırpan Kantarcıoğlu, Özlem Tüfekçi, Fatma Demir Yenigürbüz, Birol Baytan, Sebnem Yılmaz, Adalet Meral Güneş, Hale Ören. Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Perceptions of Children, Siblings, and Parents. Turk J Hematol. 2019; 36(2): 112-116

Corresponding Author: Deniz Kızmazoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685