E-ISSN: 1308-5263
The Functional Significance of the Rho/Rho-Kinase Pathway in Human Erythrocytes [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 168-174 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0115  

The Functional Significance of the Rho/Rho-Kinase Pathway in Human Erythrocytes

R. Nalan Tiftik1, Oğuz K. Başkurt2, Seval Kul3, Kansu Büyükafşar1
1Mersin University Faculty Of Medicine, Department Of Pharmacology, Mersin, Turkey
2Koç University Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
3Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Gaziantep, Turkey

OBJECTIVE: Erythrocyte deformability, which can be influenced by various intracellular signaling mechanisms, such as nitric oxide, cAMP, cGMP, and protein kinases, is the most important physiological factor providing the blood flow in microcirculation. However, the functional significance of the Rho/Rho-kinase pathway, which contributes cell shape changes and the reorganization of the actin cytoskeleton, has yet to be explored in erythrocytes. Therefore, we examined the influence of several activators and inhibitors of Rho/Rho-kinase signaling on human erythrocyte deformability.
METHODS: RhoA and ROCK-2 proteins were studied by western blotting. Influences of 2 Rho-kinase inhibitors, fasudil and Y-27632 (both 10-7 to 10-4 M), on erythrocyte deformability was determined by ektacytometer at various shear stresses (0-30 Pa) in the presence or absence of a known Rho activator, lysophosphatidic acid (LPA, 10-5 to 5x10-5 M, 1-15 min).
RESULTS: LPA incubation reduced deformability with concomitant RhoA-GTP inhibition. Y-27632 and fasudil also decreased deformability, but had no effect on LPA-induced reduction of deformability. Rho inhibitor C3 had no effect on RhoA activation. Reduction in RhoA activation was induced by sub-hemolytic mechanical stress.
CONCLUSION: Our findings may indicate that the Rho/Rho-kinase pathway could contribute to the regulation of deformability of human erythrocytes.

Keywords: Erythrocyte deformability, RhoA, Rho-kinase, Y-27632, Fasudil, Lysophosphatidic acid, C3


İnsan Eritrositlerinde Rho/Rho-Kinaz Yolağının Fonksiyonel Önemi

R. Nalan Tiftik1, Oğuz K. Başkurt2, Seval Kul3, Kansu Büyükafşar1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

AMAÇ: Nitrik oksid, sAMP, sGMP ve protein kinazların rol oynadığı çok çeşitli hücre içi sinyal mekanizmasının etkileyebildiği eritrosit deformabilitesi mikrosirkülasyonun devamlılığında rol oynayan en önemli fizyolojik faktördür. Ancak, hücre şekil değişiklikleri ve aktin hücre iskeleti reorganizasyonu gibi hücresel olaylara aracılık eden Rho/Rho-kinaz yolağının eritrositlerdeki fonksiyonel önemi henüz tam olarak ortaya konulmamıştır. Bu yüzden, söz konusu sinyal ileti mekanizmasının çeşitli aktivatör ve inhibitörlerinin eritrosit deformabilitesi üzerine etkisini inceledik.
YÖNTEMLER: Eritrositlerde RhoA ve ROCK-2 proteinleri Western-Blot yöntemi ile gösterildi. Her iki Rho-kinaz inhibitörü fasudil ve Y-27632’nin (10-7-10-4 M) eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi çeşitli sıvı kayma kuvvetlerinde (0-30 Pa) bilinen bir Rho aktivatörü olan lizofosfatidik asit (LPA, 10-5- 5x10-5 M, 1-15 dakika) varlığında ve yokluğunda incelendi.
BULGULAR: LPA inkübasyonu Rho-GTP inhibisyonu ile eşzamanlı olarak deformabiliteyi azalttı. Y-27632 ve fasudil de tek başlarına deformabiliteyi azalttı ancak LPA ile indüklenen deformabilite azalmasını etkilemedi. Rho inhibitörü C3 ekzoenzim RhoA aktivasyonunu etkilemedi. Öte yandan subhemolitik mekanik stress uygulaması RhoA aktivasyonunu azalttı.
SONUÇ: Sonuç olarak bulgularımız Rho/Rho-kinaz yolağının insan eritrositlerinde deformabilitenin düzenlenmesine katkı yapabileceğine işaret edebilir.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit deformabilitesi, RhoA, Rho-kinaz, Y-27632, Fasudil, Lizofosfatidik asit, C3


R. Nalan Tiftik, Oğuz K. Başkurt, Seval Kul, Kansu Büyükafşar. The Functional Significance of the Rho/Rho-Kinase Pathway in Human Erythrocytes. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 168-174

Corresponding Author: R. Nalan Tiftik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779