E-ISSN: 1308-5263
Investigation of Epstein-Barr Virus and Parvovirus B19 DNA in Allogeneic Stem Cell Transplant Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 155-160 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0042  

Investigation of Epstein-Barr Virus and Parvovirus B19 DNA in Allogeneic Stem Cell Transplant Patients

Altay Atalay1, Selma Gökahmetoğlu1, Süleyman Durmaz1, İdris Kandemir1, Derya Sağlam1, Leylagül Kaynar2, Bülent Eser2, Mustafa Çetin2, Hüseyin Kılıç1
1Erciyes University Faculty Of Medicine, Department Of Clinical Microbiology, Kayseri, Turkey
2Erciyes University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to investigate posttransplant Epstein-Barr virus (EBV) and parvovirus B19 DNA in allogeneic stem cell transplant patients between 2009 and 2010.
METHODS: Forty-five adult patients in whom allogeneic stem cell transplantation was performed between April 2009 and November 2010 in the Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology and Oncology, were included in the study. EBV and parvovirus B19 DNA positivity was investigated by using realtime polymerase chain reaction technique in 135 plasma samples obtained after transplantation at between 1 and 6 months. Pretransplant serological markers of EBV and parvovirus B19 were provided from patient files.
RESULTS: In 32 (71.1%) of the patients, EBV antibodies in the pretransplantation period were as follows: anti-EBNA-1 IgG (+), VCA IgM (-), and VCA IgG (+). In 2 patients (4.45%), these antibodies were as follows: anti-EBNA-1 IgG (+), VCA IgM (-), and VCA IgG (-). In 1 patient (2.2%), they were as follows: anti-EBNA-1 IgG (-), VCA IgM (-), and VCA IgG (+). EBV serological markers were negative in 2 (2.2%) out of 45 patients before transplantation. There was low DNA positivity (<600 copies/mL) in 4 patients (8.9%), and VCA IgM was negative and VCA IgG was positive in these same 4 patients. In spite of low viral load, there were no symptoms related to EBV, and posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD) did not occur. While in 44 (99.7%) of 45 patients parvovirus B19 IgM was negative and IgG was positive, parvovirus B19 IgM was positive and IgG was negative in 1 (2.3%) patient. Parvovirus B19 DNA was not identified in any of the samples obtained from these 45 patients.
CONCLUSION: In this study, EBV and parvovirus B19 DNA were investigated in allogeneic stem cell transplant patients. None of the patients developed PTLD and parvovirus B19 DNA positivity was not detected. However, this issue needs to be further evaluated in prospective, multicenter studies with larger series of patients.

Keywords: Epstein-Barr virus, Parvovirus B19, Allogeneic stem cell transplantation, Real-time PCR


Allojenik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Epstein-Barr Virus ve Parvovirus B19 DNA Araştırılması

Altay Atalay1, Selma Gökahmetoğlu1, Süleyman Durmaz1, İdris Kandemir1, Derya Sağlam1, Leylagül Kaynar2, Bülent Eser2, Mustafa Çetin2, Hüseyin Kılıç1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, 2009-2010 yılları arasında allojenik kök hücre transplantasyonu (AKHT) yapılan hastalarda transplantasyon sonrası EBV ve parvovirus B19 DNA araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji- Onkoloji Bilim Dalı’nda Nisan 2009-Kasım 2010 tarihleri arasında AKHT yapılmış 45 erişkin hasta dahil edildi. Hastaların transplantasyon sonrası 1-6. aylar arasında alınan toplam 135 plazma örneğinde EBV ve parvovirus B19 DNA varlığı gerçek zamanlı PCR yöntemi ile araştırıldı. Hastalara ait transplantasyon öncesi EBV ve parvovirus B19 serolojik göstergeleri hasta dosyalarından temin edildi.
BULGULAR: AKHT öncesi serolojik göstergelerde, 45 hastanın 32’sinde (%71,1) EBNA-1 IgG (+), VCA IgM (-) ve VCA IgG (+) idi. İki hastada (%4,45) EBNA-1 IgG (+), VCA IgM (-) ve VCA IgG (-), bir hastada (%2,2) EBNA-1 IgG (-), VCA IgM (-) ve VCA IgG (+) ve 2 (%4,45) hastada tüm serolojik göstergeler negatifti. Transplantasyon sonrası düşük EBV DNA pozitifliği (<600 kopya/mL) 4 (%8,9) hastada saptandı, bu hastaların hepsinde VCA IgM negatif, VCA IgG pozitif bulundu. Düşük viral yüke rağmen bu hastalarda EBV ilişkili semptom görülmemiş ve PTLD gelişmemiştir. Kırk beş hastanın 44’ünde (%97,7) parvovirus B19 IgM negatif, IgG pozitif iken sadece bir hastada (%2,3) parvovirus B19 IgM pozitif, IgG negatifti. Kırk beş hastadan elde edilen örneklerin hiçbirinde parvovirus B19 DNA saptanmadı.
SONUÇ: Bu çalışmada AKHT hastalarında EBV ve parvovirus B19 DNA araştırıldı. Hastaların hiçbirinde PTLD gelişmezken parvovirus B19 DNA pozitifliği de saptanmadı. Ancak bu konunun aydınlatılmasında daha geniş hasta serileri ile yapılan, prospektif, çok merkezli ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr virüs, Parvovirus B19, Allojenik kök hücre transplantasyonu, Gerçek zamanlı PCR


Altay Atalay, Selma Gökahmetoğlu, Süleyman Durmaz, İdris Kandemir, Derya Sağlam, Leylagül Kaynar, Bülent Eser, Mustafa Çetin, Hüseyin Kılıç. Investigation of Epstein-Barr Virus and Parvovirus B19 DNA in Allogeneic Stem Cell Transplant Patients. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 155-160

Corresponding Author: Altay Atalay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779