E-ISSN: 1308-5263
Prognostic Factors in Elderly Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Their Treatment Results [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(2): 81-87 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2018.0219  

Prognostic Factors in Elderly Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Their Treatment Results

Süleyman Cem Adıyaman1, İnci Alacacıoğlu2, Ayça Ersen Danyeli3, Doğuş Türkyılmaz2, Ömür Gökmen Sevindik2, Fatih Demirkan2, Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2, Bülent Ündar2, Şermin Özkal3, Güner Hayri Özsan2
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Objective: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of non-Hodgkin lymphoma (NHL). The treatment of older NHL patients has always been a struggle; however, treatment statistics have begun showing favorable results similar to those of younger DLBCL patients thanks to newer treatment protocols. Here, we analyze the progress of our own elderly DLBCL patients who were followed between 2000 and 2016 in our center.
Materials and Methods: Eighty-seven DLBCL patients, who were diagnosed and treated in the Dokuz Eylül University Department of Hematology between 2000 and 2016, were included in this study. Median age was 72 (65-89) years and 13 (14.9%) patients were older than 80 years.
Results: Median follow-up time was 19 months and 45 patients (51.7%) died during the follow-up period. Median overall survival (OS) was 55 months and median progression-free survival was calculated as 27 months. Sixty-three patients (72.4%) received standard R-CHOP therapy. Complete response was seen in 46 (52.9%) patients. The median survival time for patients who had complete response was 136 months (p<0.001); however, OS was not statistically different between older (>80 years) and younger patients (p=0.236).
Conclusion: According to our findings, we think that being able to complete standard R-CHOP therapy is vital for the survival rate of elderly DLBCL patients.

Keywords: Lymphoid cell neoplasms, B-Cell neoplasms, Lymphomas, Non-Hodgkin lymphoma


Yaşlıların Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması Tedavi Sonuçları ve Etkileyen Prognostik Faktörler

Süleyman Cem Adıyaman1, İnci Alacacıoğlu2, Ayça Ersen Danyeli3, Doğuş Türkyılmaz2, Ömür Gökmen Sevindik2, Fatih Demirkan2, Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2, Bülent Ündar2, Şermin Özkal3, Güner Hayri Özsan2
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Amaç: Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) arasında en sık görülen tiptir. Yaşlı NHL hastalarının tedavisi genellikle zorlu olmakla beraber günümüzde gelişen tedavi protokolleri ile birlikte yaşlı hastalarda da genç DBBHL hastalarına benzer oranda daha iyimser sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı’nda 2000-2016 yılları arasında takip ve tedavi edilmiş 87 yaşlı DBBHL hastası dahil edildi.
Gereç ve Yöntem: Yaş ortalaması 72 (65-89), 80 yaşının üzerinde 13 (%14,9) hasta mevcuttu. Ortalama takip süresi 19 ay olup, tüm takip süresinde hastaların 45’inin (%51,7) öldüğü gözlendi.
Bulgular: Ortalama genel sağkalım süresi 55 ay iken progresyonsuz sağkalım süresi 27 ay olarak hesaplandı. Hastaların 63’ünün (%72,4) standart R-CHOP tedavisi almış olduğu görüldü. Ek olarak hastaların 46’sında (%52,9) tam yanıt alındığı gözlendi. Tam yanıt izlenen hastaların ortalama genel sağkalım süresi 136 ay olarak saptandı (p<0,001), ancak, 80 yaş üzeri hastalar ile altındaki hastaların genel sağkalım süreleri arasında anlamlı istatistiksel fark izlenmedi (p=0,236).
Sonuç: Bu veriler ışığında yaşlı DBBHL’li hastalarda standart R-CHOP tedavisinin tamamlanmasının sağkalım süresine önemli etkisi bulunduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Lenfoid neoplaziler, B hücreli neoplaziler, Lenfomalar, Hodgkin dışı Lenfoma


Süleyman Cem Adıyaman, İnci Alacacıoğlu, Ayça Ersen Danyeli, Doğuş Türkyılmaz, Ömür Gökmen Sevindik, Fatih Demirkan, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar, Şermin Özkal, Güner Hayri Özsan. Prognostic Factors in Elderly Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Their Treatment Results. Turk J Hematol. 2019; 36(2): 81-87

Corresponding Author: Süleyman Cem Adıyaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685