E-ISSN: 1308-5263
Bortezomib and Arsenic Trioxide Activity on a Myelodysplastic Cell Line (P39): A Gene Expression Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(3): 206-212 | DOI: 10.4274/Tjh.2014.0058  

Bortezomib and Arsenic Trioxide Activity on a Myelodysplastic Cell Line (P39): A Gene Expression Study

Hakan Savlı1, Sara Galimberti2, Deniz Sünnetçi1, Martina Canesastraro2, Giuseppe Palumbo3, Balint Nagy4, Francesco Di Raimondo3, Mario Petrini2
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Kocaeli, Turkey
2Pisa University Faculty of Medicine, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Hematology, Pisa, Italy
3Catania University Faculty of Medicine, Department of Clinical and Molecular Bio-Medicine, Division of Hematology, Catania, Italy
4Semmelweis University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Budapest, Hungary

INTRODUCTION: We aimed to understand the molecular pathways affected by bortezomib and arsenic trioxide treatment on myelomonocytoid cell line P39.
METHODS: Oligonucleotide microarray platforms were used for gene expression and pathway analysis. Confirmation studies were performed using quantitative real time PCR.
RESULTS: Bortezomib treatment has shown upregulated DIABLO and NF-κBIB (a NF-κB inhibitor) and downregulated NF-κB1, NF-κB2, and BIRC1 gene expressions. Combination treatment of the two compounds showed gene expression deregulations in concordance by the results of single bortezomib treatment. Especially, P53 was a pathway more significantly modified and a gene network centralized around the beta estradiol gene. Beta estradiol, BRCA2, and FOXA1 genes were remarkable deregulations in our findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results support the suggestions about possible use of proteasome inhibitors in the treatment of high-risk myelodysplastic syndrome (MDS). NF-κB was observed as an important modulator in leukemic transformation of MDS.

Keywords: Bortezomib, Arsenic trioxide, NF-κ, B, MDS, Gene expression


Bir Miyelodisplastik Hücre Hattı (P39) Üzerine Bortezomib ve Arsenik Trioksid’in Etkileri: Bir Gen Anlatımı Çalışması

Hakan Savlı1, Sara Galimberti2, Deniz Sünnetçi1, Martina Canesastraro2, Giuseppe Palumbo3, Balint Nagy4, Francesco Di Raimondo3, Mario Petrini2
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Kocaeli, Turkey
2Pisa University Faculty of Medicine, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Hematology, Pisa, Italy
3Catania University Faculty of Medicine, Department of Clinical and Molecular Bio-Medicine, Division of Hematology, Catania, Italy
4Semmelweis University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Budapest, Hungary

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, bir myelomonositoid hücre hattı olan P39 üzerinde bortezomib ve arsenik trioksidin etkilediği moleküler altyolları anlamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gen anlatım ve altyol analizleri için oligonükleotid mikroarray platformları kullanıldı. Konfirmasyon deneyleri kantitatif gerçek zamanlı PZR ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Bortezomib işlenmesi, DIABLO ve bir NF-κB inhibitorü olan NF-κBIB’nin anlatım artışını ve NF-κB1, NF-κB2, BIRC1 genlerinin anlatım azalışını gösterdi. İki bileşiğin birlikte işlenmesi ise aynı genlerin anlatım düzensizliğini göstererek bortezomib’in tek başına işlenmesinin sonuçlarıyla uyum içindeydi. Özellikle, P53 hücre altyolu daha anlamlı bir değişikliğe uğradı ve beta estradiol geni çevresinde bir gen ağı biçimlendi. Beta estradiol, BRCA2 ve FOXA1 genlerinin düzen değişiklikleri bulgularımız içinde en dikkat çekicileriydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlar proteazom inhibitörlerinin yüksek riskli myelodisplastik sendromda (MDS) olası kullanımı düşüncesini desteklemektedir. NF-κB, MDS’nin lösemik transformasyonunda önemli bir düzenleyici olarak gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bortezomib, Arsenik trioksit, NF-κ, B, MDS, Gen anlatımı


Hakan Savlı, Sara Galimberti, Deniz Sünnetçi, Martina Canesastraro, Giuseppe Palumbo, Balint Nagy, Francesco Di Raimondo, Mario Petrini. Bortezomib and Arsenic Trioxide Activity on a Myelodysplastic Cell Line (P39): A Gene Expression Study. Turk J Hematol. 2015; 32(3): 206-212

Corresponding Author: Deniz Sünnetçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685