E-ISSN: 1308-5263
Evaluation of Cardiac Parameters in Bone Marrow Transplant Patients: Effect of Pulmonary Artery Pressure on Survival [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(1): 19-24 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0015  

Evaluation of Cardiac Parameters in Bone Marrow Transplant Patients: Effect of Pulmonary Artery Pressure on Survival

Ali Caner Özdöver1, İlknur Gündeş1, Melya Pelin Kırık1, Handan Haydaroğlu Şahin2, Murat Sucu3, Mustafa Pehlivan4
1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Gaziantep, Turkey
3Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Gaziantep, Turkey
4Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Bone Marrow Transplant Unit, Gaziantep, Turkey

Objective: Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a choice of treatment for malignant and non-malignant diseases. After HSCT, some complications may develop in patients. Cardiac complications are particularly important. The aim of this study was to investigate whether systolic pulmonary artery pressure (PAP) is a marker for overall survival (OS) in HSCT patients.
Materials and Methods: In our study, 428 HSCT patients were evaluated. Ejection fraction (EF) and PAP values were investigated during symptom-oriented echocardiography in the pre-HSCT and post-HSCT periods.
Results: Pre-HSCT EF values were similar between the groups. In patients with autologous HSCT (auto-HSCT) (PAP >25 mmHg), it was found that the 5-year mortality rate was 48.6%, while in the other group (PAP <25 mmHg) the 5-year mortality was 25.5%. There was a significant association between 5-year mortality rate and PAP level (p<0.046) in the auto-HSCT group. OS was 38% in the pre-auto-HSCT period with PAP values of >25 mmHg, while OS was 61% in the pre-auto-HSCT period with PAP values of <25 mmHg (p<0.001). We determined that there was a statistically significant difference between OS and PAP levels in patients with auto-HSCT. Five-year mortality rate and OS were not significantly different in patients undergoing allogeneic HSCT (allo-HSCT) (p>0.05).
Conclusion: Our results suggest that pre-HSCT PAP value is an important risk factor for mortality and OS in patients undergoing auto-HSCT.

Keywords: Hematopoietic stem cell transplantation, Pulmonary artery pressure, Overall survival


Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Kardiyak Parametrelerin Değerlendirilmesi: Pulmoner Arter Basıncının Sağkalıma Etkisi

Ali Caner Özdöver1, İlknur Gündeş1, Melya Pelin Kırık1, Handan Haydaroğlu Şahin2, Murat Sucu3, Mustafa Pehlivan4
1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Gaziantep, Turkey
3Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Gaziantep, Turkey
4Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Bone Marrow Transplant Unit, Gaziantep, Turkey

Amaç: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT) malign ve non-malign hastalıklarda kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Nakil sonrasında bir çok komplikasyon gelişmektedir. Kardiyak komplikasyonlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sistolik pulmoner arter basıncının (PAB) nakil yapılan hastaların sağkalımına olan etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 428 HKHT yapılan hasta değerlendirildi. Ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve PAB değerleri, semptom oryante ekokardiyografi ile post ve pretransplantasyon dönemde değerlendirildi.
Bulgular: Karşılaştırılan gruplar arasında pre-HKHT döneminde EF değerleri açısından farklılık saptanmadı. Beş yıllık mortalite otolog HKHT yapılan hastalarda PAB değeri 25 mmHg üzeri olanlarda %48,6, diğer grupta %25,5 olarak gözlendi ve istatistiksel olarak p<0,046 olarak hesaplandı. Total sağkalıma bakıldığında otolog HKHT yapılan hastalarda; nakil öncesi PAB değeri 25 mmHg üzeri olanlarda %38 iken; nakil öncesi PAB değeri 25 mmHg altında olan grupta sağkalım %61 olarak saptandı ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı hesaplandı (p<0,001). Aynı verileri değerlendirerek total sağkalım ve PAB değeri arasında otology HKHT yapılan hastalarda anlamlı ilişki oldugunu, allojenik HKHT yapılanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre HKHT öncesi ve sonrası ölçülen PAB değeri hastalarda total sağkalım ve mortalite üzerine önemli etkisi olan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu, Pulmoner arter basıncı, Total sağkalım


Ali Caner Özdöver, İlknur Gündeş, Melya Pelin Kırık, Handan Haydaroğlu Şahin, Murat Sucu, Mustafa Pehlivan. Evaluation of Cardiac Parameters in Bone Marrow Transplant Patients: Effect of Pulmonary Artery Pressure on Survival. Turk J Hematol. 2019; 36(1): 19-24

Corresponding Author: İlknur Gündeş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779