ISSN: 1300-7777 E-ISSN: 1308-5263
Correlation between baseline 18F-FDG PET/CT findings and CD38, CD138 expressing myeloma cells in bone marrow and clinical parameters in patiens with multiple myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. Ahead of Print: TJH-91112 | DOI: 10.4274/tjh.2017.0372  

Correlation between baseline 18F-FDG PET/CT findings and CD38, CD138 expressing myeloma cells in bone marrow and clinical parameters in patiens with multiple myeloma

Arzu Cengiz1, Hayri Üstün Arda2, Firuzan Döğer3, İrfan Yavaşoğlu4, Yakup Yürekli1, Ali Zahit Bolaman4
1Adnan Menderes University, Faculty of Medicine Department of Nuclear Medicine, Aydın, Turkey,
2Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Depertment of Pathology, Aydın, Turkey
4Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Depertment of Hematology, Aydın, Turkey

Objective: The aim of this study was to evaluate the association between the degree of F-18 FDG uptake and CD38, CD138 expression in myeloma cells in bone marrow and other clinical parameters in patients with multiple myeloma (MM).
Materials and methods: Patients with the diagnosis MM who underwent 18F-FDG PET/CT for initial staging were evaluated retrospectively. We analyzed a total of 42 patients (43-83 years-old, mean: 64.4 ±9.9). Hematological and biochemical tests including hemoglobin (Hb), hematocrit (Htc), C-reactive protein (CRP), beta2-microglobulin (β2M), creatinine (Cr), albumin, calcium (Ca), lactate dehydrogenase (LDH), erythrocyte sedimentation rate were recorded. In bone marrow samples, plasma cell ratio and CD38, CD138 immunohistochemical staining were evaluated. On PET/CT images, mean standardized uptake values (mSUV) of right anterior and posterior iliac crest and right proximal femora were calculated. The correlation between average mSUV of bone marrow and CD38, CD138 expressing myeloma cells and other parameters were analyzed by Spearman’s correlation test. P-values <0.05 were considered statistically significant.
Results: Types of MM were IgGĸ (45%), IgGL(21%), IgAĸ (7%), IgAL (10%) and others (17%). Thirty-two (76%) patients were stage III according to Salmon Durie staging system. There was statistically significant positive correlation between bone marrow FDG uptake and percentage of plasma cells in bone marrow and CD38 and CD138 expression in plasma cells (r=0.403, r=0.339 and r=0,409) and β2M and CRP levels (r=0.676, r=541). There was negative correlation between bone marrow FDG uptake and hemoglobin and hematocrit values (r=-0. 377 and r=-0,368). Other hematological parameters were not correlated with FDG uptake in bone marrow.
Conclusion: Increased FDG uptake is correlated with the percentage of CD38 and CD138 expression in plasma cells in bone marrow. In addition to initial staging, 18F-FDG PET/CT is useful in treatment planning and prognostic evaluation in MM patients.

Keywords: Multiple myeloma, CD38/ CD138 antigen, positron emission tomography/computed tomography, PET/CT.


Multipl myelom hastalarında kemik iliği 18F- FDG PET/BT bulguları ile myelom hücrelerinde CD38,CD138 ekspresyonu ve hematolojik parametreler arasındaki korelasyon

Arzu Cengiz1, Hayri Üstün Arda2, Firuzan Döğer3, İrfan Yavaşoğlu4, Yakup Yürekli1, Ali Zahit Bolaman4
1Adnan Menderes University, Faculty of Medicine Department of Nuclear Medicine, Aydın, Turkey,
2Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Depertment of Pathology, Aydın, Turkey
4Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Depertment of Hematology, Aydın, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı multipl myelom (MM) hastalarında kemik iliği 18F fluorodeoxyglucose (F-18 FDG) tutulumu ile plazma hücrelerinde CD38, CD138 ekspresyonu oranı ve diğer klinik parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: MM tanısı almış, ilk evreleme amacıyla 18F FDG PT/BT yapılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Toplam 42 hasta analiz edildi (43-83 yaş, ort: 64.4±9.9). Hematolojik ve biyokimyasal testlerden hemoglobin (Hb), hematocrit (htc), C reaktif protein (CRP), beta 2-mikroglobulin (β2M), kreatinin (Cr), albumin, kalsiyum (Ca), laktat dehidrogenaz (LDH), sedimentasyon düzeyleri kayıt altına alındı. Kemik iliğinde plazma hücre düzeyi ve immunhistokimya ile CD38 ve CD138 boyanma oranına bakıldı. 18FFDG PET/CT görüntülerinde sağ proksimal femur, sağ ön ve arka ilyak krest ortalama standart tutulum oranı (mSUV) kaydedildi. Kemik iliği mSUV ve myelom hücrelerinde CD38, CD138 ekspresyonu ve diğer klinik parametreler arasındaki korelasyon Spearman korelasyon testi ile analiz edildi. P değerleri <0.05 olduğunda anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Hastaların %45’ini IgGĸ

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, CD38/ CD138 antijen, positron-emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi, PET/BT.
Corresponding Author: Arzu Cengiz


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2016) = 0.686