E-ISSN: 1308-5263
Fertility in Patients with Thalassemia and Outcome of Pregnancies: A Turkish Experience [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(4): 274-277 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0025  

Fertility in Patients with Thalassemia and Outcome of Pregnancies: A Turkish Experience

Burcu Akıncı, Akkız Şahin Yaşar, Nihal Özdemir Karadaş, Zuhal Önder Siviş, Hamiyet Hekimci Özdemir, Deniz Yılmaz Karapınar, Can Balkan, Kaan Kavaklı, Yeşim Aydınok
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Thalassemia Center, İzmir, Turkey

Objective: In recent years, the rates of marriage and pregnancy are increasing in patients with thalassemia major. The aim of the present study was to investigate the fertility rate of thalassemic patients and the course of pregnancies in terms of mother and infant health. Materials and Methods: In this observational study patients with major hemoglobinopathy were evaluated regarding marital status, the need for assisted reproductive techniques, fertility rate, iron status, and pregnancy complications. Results: Seventeen female patients gave birth to 21 healthy infants. About one-third of the patients needed assisted reproductive techniques. Thalassemia major patients showed increased serum ferritin levels from 1203±1206 µg/L at baseline to 1880±1174 µg/L at the end of pregnancy. All babies are still alive and healthy. Conclusion: Pregnancy in patients with thalassemia can be safe for the mother and newborn with close monitoring and a multidisciplinary approach.

Keywords: Thalassemia, Fertility, Pregnancy


Talasemi Hastalarında Fertilite ve Gebelik Sonuçları: Türk Deneyimi

Burcu Akıncı, Akkız Şahin Yaşar, Nihal Özdemir Karadaş, Zuhal Önder Siviş, Hamiyet Hekimci Özdemir, Deniz Yılmaz Karapınar, Can Balkan, Kaan Kavaklı, Yeşim Aydınok
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Thalassemia Center, İzmir, Turkey

Amaç: Son yıllarda, talasemi majör olgularının evlilik ve gebelik oranları giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, talasemi hastalarının fertilite oranlarının araştırılması ve anne ve bebek sağlığı açısından gebelik sonuçlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu gözlemsel çalışmada; majör hemoglobinopatili hastalar; evlenme ve çocuk sahibi olma oranları, yardımcı üreme tekniklerine gereksinimleri, demir statüleri ve gebelik komplikasyonları açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: On yedi talasemik kadın hasta, toplam 21 sağlıklı bebek doğurmuştur. Hastaların üçte biri bebek sahibi olabilmek için yardımcı üreme tekniğine ihtiyaç duymuştur. Talasemi majör olgularının serum ferritin değerleri hamileliğin başında ortalama 1203±1206 ug/L saptanmış olup, hamileliğin sonunda 1880±1174 ug/L seviyesine yükselmiştir. Tüm bebekler halen hayatta ve sağlıklıdırlar. Sonuç: Talasemi olgularında hamilelik süreci yakın takip ve multidisipliner yaklaşım ile beraber güvenli olarak geçirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Talasemi majör, Fertilite, Gebelik


Burcu Akıncı, Akkız Şahin Yaşar, Nihal Özdemir Karadaş, Zuhal Önder Siviş, Hamiyet Hekimci Özdemir, Deniz Yılmaz Karapınar, Can Balkan, Kaan Kavaklı, Yeşim Aydınok. Fertility in Patients with Thalassemia and Outcome of Pregnancies: A Turkish Experience. Turk J Hematol. 2019; 36(4): 274-277

Corresponding Author: Burcu Akıncı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685