E-ISSN: 1308-5263
Psychiatric Problems in Children and Adolescents with Sickle cell Disease, Based on Parent and Teacher Reports [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(3): 259-264 | DOI: 10.5505/tjh.2012.15986  

Psychiatric Problems in Children and Adolescents with Sickle cell Disease, Based on Parent and Teacher Reports

Özalp Ekinci1, Tanju Çelik2, Şule Ünal3, Cahit Özer4
1Ozalp Ekinci Child And Adolescent Psychiatry Clinic, Antakya, Hatay, Tukey
2Mustafa Kemal University, Department Of Pediatrics, Hatay, Turkey
3Antakya State Hospital, Pediatric Hematology Clinic, Hatay, Turkey
4Mustafa Kemal University, Department Of Family Medicine, Hatay, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the occurrence of psychiatric problems in children and adolescents with sickle cell disease (SCD).
METHODS: The Child Behavior Checklist for ages 4-18 years (CBCL/4-18), Conners’ Parent Rating Scale (CPRS), Conners’ Teacher Rating Scale (CTRS-R), and The Turgay DSM-IV Based Child and Adolescent Behavior Disorders Screening and Rating Scale, clinician and parent forms (T-DSM-IV-S) were given to the caregivers and teachers of 31 children with SCD aged between 7-18 years and the caregivers and teachers of 34 age matched controls with irondeficiency anemia.
RESULTS: The SCD patients had higher scores on all 4 of scales. Among the subscales, internalizing problems, and attention problems were more prominent in the SCD patients.
CONCLUSION: Children and adolescents with SCD appear to have an increased risk for psychiatric problems. Regular psychological evaluation and referral to child and adolescent psychiatry clinics may facilitate timely diagnosis and effective treatment of at-risk children and adolescents.

Keywords: Sickle cell disease, Psychiatric problems, Children, Adolescents


Orak Hücre Anemili Çocuk ve Ergenlerde Ebeveyn ve Öğretmen Bildirilerine Dayalı Psikiyatrik Sorunlar

Özalp Ekinci1, Tanju Çelik2, Şule Ünal3, Cahit Özer4
1Özalp Ekinci, Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Kliniği, Antakya, Hatay, Tukey
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Antakya Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği, Hatay, Türkiye
4Mustafa Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma Orak Hücre Anemisi (OHA) tanılı çocuk ve ergenlerde psikiyatrik sorunların varlığını incelemeyi amaçlamıştır.
YÖNTEMLER: 4-18 yaş arası için Çocuk Davranış Kontrol Listesi (ÇDKL/4-18), Conners Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği (CEDÖ), Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ-R) ve Turgay DSM-IV’e dayalı Çocuk ve Ergen Davranış Bozuklukları Tarama ve Derecelendirme Ölçeği, klinisyen ve ebeveyn formları (T-DSM-IV-Ö) 7-18 yaş arası OHA tanılı 31 çocuğun ve 34 yaş olarak eşlenmiş demir eksikliği anemisi tanılı kontrol grubunun bakım vericileri ve öğretmenlerine verildi.
BULGULAR: OHA tanılı çocuk ve ergenler her 4 ölçekte de daha yüksek puanlar aldılar. Ölçek alt puanlarında içe atım sorunları ve dikkat sorunları öne çıkıyordu.
SONUÇ: OHA tanılı çocuk ve ergenlerin psikiyatrik sorunlar açısından yüksek riskte olduğu görünmektedir. Olgulara düzenli psikolojik değerlendirme yapılması ve çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerine refere edilmesi risk altında olan olguların zamanında tanısı ve etkin tedavisine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Orak hücre anemisi, Psikiyatrik sorunlar, Çocuk, Ergen


Özalp Ekinci, Tanju Çelik, Şule Ünal, Cahit Özer. Psychiatric Problems in Children and Adolescents with Sickle cell Disease, Based on Parent and Teacher Reports. Turk J Hematol. 2012; 29(3): 259-264

Corresponding Author: Özalp Ekinci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685