E-ISSN: 1308-5263
Eltrombopag for the Treatment of Immune Thrombocytopenia: The Aegean Region of Turkey Experience [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(4): 323-328 | DOI: 10.4274/Tjh.2014.0152  

Eltrombopag for the Treatment of Immune Thrombocytopenia: The Aegean Region of Turkey Experience

Füsun Özdemirkıran1, Bahriye Payzın1, H. Demet Kiper2, Sibel Kabukçu3, Gülsüm Akgün Çağlıyan4, Selda Kahraman5, Ömür Gökmen Sevindik6, Cengiz Ceylan7, Gürhan Kadıköylü8, Fahri Şahin2, Ali Keskin3, Öykü Arslan4, Mehmet Ali Özcan6, Gülnur Görgün7, Zahit Bolaman8, Filiz Büyükkeçeci2, Oktay Bilgir4, İnci Alacacıoğlu6, Filiz Vural2, Murat Tombuloğlu, Zafer Gökgöz, Güray Saydam2
1Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Atatürk Research and Education Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Denizli, Turkey
4Bozyaka Research and Education Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
5Aydın State Hospital, Clinic of Hematology, Aydın, Turkey
6Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
7Tepecik Research and Education Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
8Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: OBJECTIVE: Immune thrombocytopenia (ITP) is an immune mediated disease characterized by transient or persistent decrease of the platelet count to less than 100 × 109/l. Although it is included in a benign disease group, bleeding complications may be mortal. With a better understanding of the pathophysiology of the disease, thrombopoietin receptor agonists which came into use in recent years, seem to be an effective option in the treatment of resistant patients.
METHODS: In this study, retrospective data of 40 patients who were treated with Eltrombopag due to the diagnosis of refractory ITP in the Aegean region were examined and evaluated.
RESULTS: In the study total rate of response was 87%, and in the cases with response the median period that number of platelets reached over 50. × 109/l was determined as 19.5 (5-60) days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: In one patient venous sinus thrombosis was observed and showed no other additional risk factor due to/ related to thrombosis. The other patient with complete response and irregular follow-up for 12 months was lost due to sudden death as the result of propable acute myocardial infarction.

Keywords: Immune thrombocytopenia, Thrombopoietin receptor agonist, Bleeding, Eltrombopag


İmmün Trombositopeni Tedavisinde Eltrombopag: Türkiye Ege Bölgesi Deneyimi

Füsun Özdemirkıran1, Bahriye Payzın1, H. Demet Kiper2, Sibel Kabukçu3, Gülsüm Akgün Çağlıyan4, Selda Kahraman5, Ömür Gökmen Sevindik6, Cengiz Ceylan7, Gürhan Kadıköylü8, Fahri Şahin2, Ali Keskin3, Öykü Arslan4, Mehmet Ali Özcan6, Gülnur Görgün7, Zahit Bolaman8, Filiz Büyükkeçeci2, Oktay Bilgir4, İnci Alacacıoğlu6, Filiz Vural2, Murat Tombuloğlu, Zafer Gökgöz, Güray Saydam2
1Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Atatürk Research and Education Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Denizli, Turkey
4Bozyaka Research and Education Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
5Aydın State Hospital, Clinic of Hematology, Aydın, Turkey
6Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
7Tepecik Research and Education Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
8Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Aydın, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: İmmün trombositopeni (İTP), trombositlerin immün aracılı yıkım ile kalıcı veya geçici olarak 100x109/L altında olduğu bir hastalıktır. Selim hematolojik hastalıklar içinde yer almasına rağmen kanama komplikasyonları ölümcül olabilir. Hastalığın patofizyolojisi daha iyi anlaşılması ile son yıllarda kullanıma giren trombopoetin reseptör agonistleri, dirençli hastaların tedavisinde etkili bir seçenek olarak görünmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde refrakter İTP tanısı ile eltrombopag ile tedavi edilen 8 farklı merkezden 40 hastanın retrospektif verileri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada toplam yanıt oranı %87 idi ve trombositlerin 50x109/L’nin üzerine çıktığı medyan süre 19,5 (5-60) gün saptandı. Tromboz için başka hiçbir ek risk faktörü bulunmayan bir hastada venöz sinüs trombozu gözlendi. On iki aydır tam yanıtlı izlenen ve düzensiz takibe gelen bir diğer hasta olası akut miyokard infarktüsü sonucu gelişen ani ölüm nedeni ile kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar eltrombopag yanıtları tatmin edici olsa da, hızlı ilerleyen trombositemiye bağlı gelişecek tromboembolik olaylar açısından, yakın takip ve monitorizasyon gereklidir.

Anahtar Kelimeler: İmmün trombositopeni, Trombopoetin reseptor agonisti, Kanama, Eltrombopag


Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, H. Demet Kiper, Sibel Kabukçu, Gülsüm Akgün Çağlıyan, Selda Kahraman, Ömür Gökmen Sevindik, Cengiz Ceylan, Gürhan Kadıköylü, Fahri Şahin, Ali Keskin, Öykü Arslan, Mehmet Ali Özcan, Gülnur Görgün, Zahit Bolaman, Filiz Büyükkeçeci, Oktay Bilgir, İnci Alacacıoğlu, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Zafer Gökgöz, Güray Saydam. Eltrombopag for the Treatment of Immune Thrombocytopenia: The Aegean Region of Turkey Experience. Turk J Hematol. 2015; 32(4): 323-328

Corresponding Author: Füsun Özdemirkıran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831