E-ISSN: 1308-5263
A Case of Nonimmune Hydrops Fetalis Caused by Homozygous α-Thalassemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(1): 63-66 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0021  

A Case of Nonimmune Hydrops Fetalis Caused by Homozygous α-Thalassemia

Melek Akar1, Dilek Dilli1, Uğur Dilmen2
1Zekai Tahir Burak Maternity Teaching Hospital, Department Of Neonatology, Ankara, Turkey
2Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Medicine And Director General Of Health Research, Ministry Of Health, Department Of Pediatrics And Neonatology, Ankara, Turkey

Hydrops fetalis is a serious condition which indicates poor prognosis for the affected fetus. Although the incidence of isoimmune hydrops fetalis has decreased markedly, nonimmune hydrops fetalis cases have been more frequently reported. Nonimmune-mediated hydrops can be caused by hemoglobinopathies. In this report we present a case of nonimmune hydrops fetalis caused by homozygous α-thalassemia. Because of the high incidence of the disease in our country, α-thalassemia should be investigated in all cases with nonimmune hydrops fetalis.

Keywords: α, -Thalassemia, Hydrops fetalis, Nonimmune


Homozigot α-Talasemiye Bağlı Gelişen Bir Nonimmün Hidrops Fetalis Olgusu

Melek Akar1, Dilek Dilli1, Uğur Dilmen2
1Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Eğitim Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Araştırması Tıp Ve Genel Müdürlüğü, Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, Pediatri Ve Yenidoğan Bölümü, Ankara, Türkiye

Hidrops fetalis, etkilenen fetüste kötü prognoza işaret eden ciddi bir durumdur. İzoimmün hidrops fetalis görülme sıklığı belirgin olarak azalmakla birlikte, giderek daha fazla sayıda nonimmün hidrops fetalis olgusu rapor edilmektedir. Hemoglobinopatiler nonimmün aracılı hidropsa neden olabilir. Bu makalede, homozigot α-talasemiye bağlı gelişen bir nonimmün hidrops fetalis olgusu sunuldu. Ülkemizde insidansın yüksek olması nedeniyle nonimmünhidrops fetalisli tüm olgularda α-talasemi araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: α, -talasemi, Hidrops fetalis, Nonimmün


Melek Akar, Dilek Dilli, Uğur Dilmen. A Case of Nonimmune Hydrops Fetalis Caused by Homozygous α-Thalassemia. Turk J Hematol. 2013; 30(1): 63-66

Corresponding Author: Dilek Dilli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685