E-ISSN: 1308-5263
Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Negative and Human Herpes Virus-8 (HHV-8)-Positive Primary Effusion Lymphoma: A Case Report and Review of the Literature [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(1): 67-71 | DOI: 10.4274/tjh.53215  

Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Negative and Human Herpes Virus-8 (HHV-8)-Positive Primary Effusion Lymphoma: A Case Report and Review of the Literature

Sonay Güven Karataş1, Reyhan Bayrak2, Özlem Şahin Balçık3, Kadir Serkan Yalçın1, Esra Atıcı1, Ümit Akyıldız1, Ali Koşar3
1Turgut Özal University, School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2Turgut Özal University, School Of Medicine, Department Of Pathology, Ankara, Turkey
3Turgut Özal University, School Of Medicine, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

Primary effusion lymphoma (PEL) is a rare type of non-Hodgkin lymphoma that presents with serosal effusion in body cavities, without obvious tumor masses. Although PEL occurs in immunocompromised patients that are human immunodeficiency virus (HIV) positive, it also occurs in immunocompetent human herpes virus-8 (HHV-8)-positive patients. Herein we present an immunocompetent, HIV-negative, CD-20-negative, HHV-8-positive patient with pleural effusion that was diagnosed as PEL. The CHOP protocol and talc pleurodesis were administered. HHV-8 plays a causative role in PEL and is important for differentiating PEL from other types of lymphoma. As such, in addition to pleurodesis antiviral treatment should be considered for optimal treatment outcome.

Keywords: Differential diagnosis, Human herpes virus-8, Human immunodeficiency virus (HIV), Pleural effusion, Primary effusion lymphoma


İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) Negatif Human Herpes Virus-8 (HHV- 8) Pozitif Primer Efüzyon Lenfoma Olgusu ve Literatür Derlemesi

Sonay Güven Karataş1, Reyhan Bayrak2, Özlem Şahin Balçık3, Kadir Serkan Yalçın1, Esra Atıcı1, Ümit Akyıldız1, Ali Koşar3
1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Primer efüzyon lenfoması (PEL) vücut boşluklarındaki seröz zarlarda tümör kitlesi olmaksızın, sadece serozal effüzyonla karakterize, nadir görülen bir hodgkin dışı lenfomadır. PEL immünsupresif ve özellikle HIV pozitif olgularda görülmekle birlikte Human herpes virus-8 (HHV-8) pozitif immün sistemi sağlam olgularda da tespit edilmektedir. Bu olguda immünkompetan, HIV negatif, plevral effüzyonu olan HHV-8 pozitif, primer effüzyon lenfomalı erkek hasta sunulacaktır. HHV-8 pozitif CD-20 negatif PEL olgumuzda tedavide CHOP protokolü ve talk plörodezis uygulandı. HHV-8 pozitifliği PEL tanı ve ayırıcı tanısında önemli role sahiptir. Bu yüzden, PEL tedavisinde plörodezise ek olarak antiviral tedavinin uygulanmasıyla başarılı sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ayırıcı tanı, Human herpes virüs-8, Human immunodeficiency virus (HIV), Plevral efüzyon, Primer Efüzyon Lenfoması


Sonay Güven Karataş, Reyhan Bayrak, Özlem Şahin Balçık, Kadir Serkan Yalçın, Esra Atıcı, Ümit Akyıldız, Ali Koşar. Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Negative and Human Herpes Virus-8 (HHV-8)-Positive Primary Effusion Lymphoma: A Case Report and Review of the Literature. Turk J Hematol. 2013; 30(1): 67-71

Corresponding Author: Sonay Güven Karataş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685