E-ISSN: 1308-5263
Diagnostic Accuracy of Interleukin-6, Interleukin-8, and Interleukin-10 for Predicting Bacteremia in Children with Febrile Neutropenia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(3): 254-257 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0434  

Diagnostic Accuracy of Interleukin-6, Interleukin-8, and Interleukin-10 for Predicting Bacteremia in Children with Febrile Neutropenia

Zümrüt Şahbudak Bal1, Nihal Karadaş Özdemir2, Semra Şen1, Deniz Yılmaz Karapınar2, Elif Azarsız3, Şöhret Aydemir4, Fadıl Vardar1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Infectious Disease, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Hematology, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Immunology, İzmir, Turkey
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Disease, İzmir, Turkey

Despite improvements in diagnosis and treatment, infections are still a major cause of morbidity and mortality in children with febrile neutropenia. In the majority of febrile episodes, the source of infection cannot be defined. In this study, we aimed to identify the earlier predictors of bacteremia/fungemia and a useful cytokine to identify the source of infection and to discriminate the patients with culture-confirmed bacterial/fungal infection. The most sensitive cytokine was interleukin (IL)-10 and the most specific was IL-8 in predicting culture-confirmed cases. IL-8 had greater sensitivity and specificity in determination of gram-negative bacterial infections with a higher negative predictive value; therefore, IL-8 can be used particularly to rule out gram-negative bacterial infections. IL-6, IL- 8, and IL-10 circulating levels were shown to be higher in cases of infection. Further studies are needed to recommend a routine practice for predicting culture-confirmed bacterial infections.

Keywords: Febrile neutropenia, IL-6, IL-8, IL-10, Bacteremia


Febril Nötropenili Çocuklarda Bakteriyemiyi Öngörmede İnterlökin-6, İnterlökin-8, İnterlökin-10’un Tanısal Doğruluğu

Zümrüt Şahbudak Bal1, Nihal Karadaş Özdemir2, Semra Şen1, Deniz Yılmaz Karapınar2, Elif Azarsız3, Şöhret Aydemir4, Fadıl Vardar1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Infectious Disease, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Hematology, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Immunology, İzmir, Turkey
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Disease, İzmir, Turkey

Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen, febril nötropenili çocuklarda enfeksiyonlar morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Febril nötropeni epizodlarının çoğunluğunda enfeksiyon odağı belirlenememektedir. Bu çalışmada, enfeksiyon odağını ve kültürle kanıtlanmış bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarını belirlemede daha erken belirteçler bulunması amaçlanmıştır. Kültür ile kanıtlanmış enfeksiyonları belirlemede en hassas sitokin interlökin (IL)-10 ve en özgül sitokin IL-8’dir. Gram-negatif bakteriyel enfeksiyonları belirlemede en hassas ve özgül sitokin IL-8’dir ve IL-8’in negatif prediktif değerinin yüksek olması nedeniyle, özellikle gram-negatif bakteriyel enfeksiyonları dışlamada kullanılabilir. IL-6, IL-8, IL-10’un kan düzeyleri enfeksiyon durumunda daha yüksek saptanmıştır. Sitokinlerin kültür ile kanıtlanmış enfeksiyonları belirlemede rutin kullanımını önermek için gelecekte yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, IL-6, IL-8, IL-10, Bakteriyemi


Zümrüt Şahbudak Bal, Nihal Karadaş Özdemir, Semra Şen, Deniz Yılmaz Karapınar, Elif Azarsız, Şöhret Aydemir, Fadıl Vardar. Diagnostic Accuracy of Interleukin-6, Interleukin-8, and Interleukin-10 for Predicting Bacteremia in Children with Febrile Neutropenia. Turk J Hematol. 2017; 34(3): 254-257

Corresponding Author: Zümrüt Şahbudak Bal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685