E-ISSN: 1308-5263
Artificial Intelligence Approaches in Hematopoietic Cell Transplantation: A Review of the Current Status and Future Directions [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(3): 152-157 | DOI: 10.4274/tjh.2018.0123  

Artificial Intelligence Approaches in Hematopoietic Cell Transplantation: A Review of the Current Status and Future Directions

Ibrahim N. Muhsen1, Tusneem Elhassan2, Shahrukh K. Hashmi3
1Alfaisal University College of Medicine, Riyadh, Saudi Arabia
2King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Oncology Center, Riyadh, Saudi Arabia
3King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Oncology Center, Riyadh, Saudi Arabia; Mayo Clinic, Department of Medicine, Division of Hematology, Rochester, Minnesota, USA

The evidence-based literature on healthcare is currently expanding exponentially. The opportunities provided by the advancement in artificial intelligence (AI) tools such as machine learning are appealing in tackling many of the current healthcare challenges. Thus, AI integration is expanding in most fields of healthcare, including the field of hematology. This study aims to review the current applications of AI in the field of hematopoietic cell transplantation (HCT). A literature search was done involving the following databases: Ovid MEDLINE, including In-Process and other non-indexed citations, and Google Scholar. The abstracts of the following professional societies were also screened: American Society of Hematology, American Society for Blood and Marrow Transplantation, and European Society for Blood and Marrow Transplantation. The literature review showed that the integration of AI in the field of HCT has grown remarkably in the last decade and offers promising avenues in diagnosis and prognosis in HCT populations targeting both pre- and post-transplant challenges. Studies of AI integration in HCT have many limitations that include poorly tested algorithms, lack of generalizability, and limited use of different AI tools. Machine learning techniques in HCT are an intense area of research that needs much development and extensive support from hematology and HCT societies and organizations globally as we believe that this will be the future practice paradigm.

Keywords: Artificial intelligence, Machine learning, Hematopoietic cell transplant


Hematopoietik Hücre Transplantasyonunda Yapay Zeka Yaklaşımları: Günümüzdeki Durum ve Gelecekteki Yönelimler Hakkında Bir Derleme

Ibrahim N. Muhsen1, Tusneem Elhassan2, Shahrukh K. Hashmi3
1Alfaisal University College of Medicine, Riyadh, Saudi Arabia
2King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Oncology Center, Riyadh, Saudi Arabia
3King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Oncology Center, Riyadh, Saudi Arabia; Mayo Clinic, Department of Medicine, Division of Hematology, Rochester, Minnesota, USA

Sağlık hizmetine yönelik kanıta dayalı literatür günümüzde katlanarak artmaktadır. Makine öğrenimi gibi yapay zeka (YZ) araçlarındaki ilerlemenin sağladığı fırsatlar ile mevcut sağlık hizmetindeki zorlukların pek çoğunun üstesinden gelinecek gibi görünmektedir. Bu yüzden, YZ entegrasyonu sağlık hizmetinin hematoloji alanı dahil çoğu alanında artmaktadır. Bu çalışmada hematopoietik hücre transplantasyonunda (HHT) mevcut YZ uygulamalarının gözden geçirilmesi hedeflenmektedir. İzleyen veri tabanlarını içeren bir literatür taraması yapılmıştır: Ovid MEDLINE, Google Akademik, işlemde olan ve dizine eklenmemiş diğer alıntılar dahil. Aşağıdaki profesyonel derneklerin özetleri de taranmıştır: Amerikan Hematoloji Derneği, Amerikan Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Derneği ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Derneği. Bu literatürlerin taranması ile HHT alanına YZ’nin entegrasyonunun son on yılda anlamlı ölçüde arttığı ve transplant öncesi ve sonrası zorlukların hedeflendiği HHT popülasyonun teşhis ve prognozunda umut vaat eden yollar sunduğu görülmüştür. HHT’ye YZ’nin entegrasyonu ile ilgili çalışmalar, yetersiz test edilmiş algoritmalar, genelleştirilebilme eksikliği ve farklı YZ araçlarının sınırlı kullanımı gibi pek çok sınırlamalara sahiptir. Geleceğin uygulama paradigması olacağına inandığımız HHT’de makine öğrenim teknikleri, daha fazla gelişmeye ve hematolojiden, HHT derneklerinden ve organizasyonlarından yoğun desteğe ihtiyaç duyan araştırmanın yoğun olduğu bir alandır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Makine öğrenimi, Hematopoietik hücre transplantasyonu


Ibrahim N. Muhsen, Tusneem Elhassan, Shahrukh K. Hashmi. Artificial Intelligence Approaches in Hematopoietic Cell Transplantation: A Review of the Current Status and Future Directions. Turk J Hematol. 2018; 35(3): 152-157

Corresponding Author: Shahrukh K. Hashmi, United States


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar