E-ISSN: 1308-5263
Comparison of Stored Umbilical Cord Blood and Adult Donor Blood: Transfusion Feasibility [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(3): 233-241 | DOI: 10.5505/tjh.2012.94547  

Comparison of Stored Umbilical Cord Blood and Adult Donor Blood: Transfusion Feasibility

Rola Sahyoun-tokan1, Saadet Arsan2, Ömer Erdeve2, Nuri Solaz6, Aslıhan Avcı4, Serenay Elgün-ülkar4, Elif Gülyapar7, Zeynep Üstünyurt7, Zeynep Bıyıklı5, Sabri Kemahlı3
1Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Ankara
2Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Ankara, Turkey
3Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
4Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey
5Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Ankara, Turkey
6Ankara University, Faculty Of Medicine, Serpil Akdağ Blood Center, Ankara, Turkey
7Dr. Zekai Tahir Burak Women’s Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to compare the storage properties of red blood cell (RBC) concentrates of umbilical cord blood (UCB) and adult donor blood (ADB), and to evaluate the feasibility of UCB-RBC concentrate as an autologous source for blood transfusion in very low birth weight (VLBW) preterm neonates.
METHODS: In all, 30 newborn (10 preterm, 20 full term) UCB and 31 ADB units were collected. RBC concentrates were stored and compared with regard to pH, potassium (K+), 2,3-biphosphoglycerate (2-3-BPG), adenosine tri-phosphate (ATP), plasma Hb, and bacterial contamination on d 1, 21, and 35 of storage.
RESULTS: The K+ level increased with time and differed significantly between storage d 1 and 21, and between storage d 1 and 35 in both the UCB and ADB units. Initial and d 21 K+ levels were higher in the UCB units than in the ADB units. The 2,3-BPG level did not differ significantly between the UCB-PRC and ADB-PRC samples. After 35 d of storage both UCB-PRC and ADB-PRC samples exhibited significant differences from the initial free Hb, intracellular ATP, and pH values. Significant differences in intracellular ATP and pH were also observed between the UCB-PRC and ADB-PRC samples.
CONCLUSION: The volume of harvested and prepared UCB-PRC can be used for some of the blood transfusions required during the neonatal period and thus may decrease the number of allogeneic transfusions, especially in preterm newborns. The hematological and biochemical changes that occurred in UCB during storage were comparable with those observed in ADB, and do not pose a risk to the immature metabolism of neonates. UCB-RPC prepared and stored under standard conditions can be a safe alternative RBC source for transfusions in VLBW newborns.

Keywords: Transfusion, Newborn, VLBW preterm, Umbilical cord blood, Blood storage


Saklanan Kordon Kanının Erişkin Bağışçı Kanıyla Karşılaştırılması: Transfüzyon için Kullanılabilirlik Çalışması

Rola Sahyoun-tokan1, Saadet Arsan2, Ömer Erdeve2, Nuri Solaz6, Aslıhan Avcı4, Serenay Elgün-ülkar4, Elif Gülyapar7, Zeynep Üstünyurt7, Zeynep Bıyıklı5, Sabri Kemahlı3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
6Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Serpil Akdağ Kan Merkezi, Ankara
7Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Çalışmada kordon kanı ile erişkin bağışçı kanlarından elde edilen eritrosit süspansiyonlarının özelliklerini ve saklama sırasında oluşan değişiklikleri izleyerek, kordon kanından elde edilen eritrosit süspansiyonlarının çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda otolog bir transfüzyon kaynağı olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: 30 yenidoğan (20 preterm, 10 term) kordon kanı ile 31 erişkşin bağışçı kanı toplandı. Hazırlanan eritrosit süspansiyonları standard koşullarda saklanarak 1., 21. ve 35. günlerdepH, potasyum (K+), 2,3-BPG, adenozin trifosfat (ATP), hemoglobin, hematocrit, plazma Hb ve bakteriyel kontaminasyon bakımından incelendi.
BULGULAR: Potasyum değerlerinin zamanla artarak, hem kordon kanı hem de erişkin kanlarında 1.-21. ve 1-35. günler arasında anlamlı farklar saptandı. İlk ve 21. Gün değerlerinin kordon kanında erişkin kanlarından daha yüksek olduğu saptandı. 2,3-BPG değerleri kordon kanı ve erişkin kanlarında anlamlı fark göstermedi.Saklamanın 35. gününde hem kordon kanı hem de erişkin kanlarında serbest Hb, ATP ve pH değerlerinin ilk değerlere gore anlamlı fark gösterdiği belirlendi.Bu parametreler açısından kordon kanı ve erişkin kanı grupları arasında da fark olduğu görüldü.
SONUÇ: Toplanan ve hazırlanan kordon kanı eritrosit süspansiyonları yenidoğan dönemindeki transfüzyon gereksinimini kısmen karşılayabilir ve böylece allogeneik transfüzyonları azaltabilir. Saklama sırasında oluşan hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler erişkin bağışçı kanlarındakilere benzerlik göstermekte olup yenidoğan metabolizması için bir risk oluşturacak düzeyde değildir. Kordon kanından hazırlanıp standart koşullarda saklanan eritrosit süspansiyonları çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar için bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Yenidoğan, Çok düşük doğum ağırlıklı preterm, Kordon kanı, Kan saklama


Rola Sahyoun-tokan, Saadet Arsan, Ömer Erdeve, Nuri Solaz, Aslıhan Avcı, Serenay Elgün-ülkar, Elif Gülyapar, Zeynep Üstünyurt, Zeynep Bıyıklı, Sabri Kemahlı. Comparison of Stored Umbilical Cord Blood and Adult Donor Blood: Transfusion Feasibility. Turk J Hematol. 2012; 29(3): 233-241

Corresponding Author: Sabri Kemahlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685