E-ISSN: 1308-5263
Quantification of the FLI1 and CXCR4 gene expressions in acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients with t(12,21) [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2004; 21(2): 87-92

Quantification of the FLI1 and CXCR4 gene expressions in acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients with t(12,21)

Hakan Savlı1, Özden Hatırnaz2, Sema Sırma2, Saadet Özdemir1, Uğur Özbek2
1Basic Sciences Of The Faculty Of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Institute For Experimental Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

The presence of the t(12,21) is associated with good response to therapy in acute lymphoblastic leukemia (ALL) but molecular background of this pathology is not clear. FLI1 gene plays important roles in normal regulation of myeloid hematopoiesis and leukemogenesis. The chemokine receptor CXCR4 gene may play a role in the homing of hematopoietic stem cells. Our aim was to investigate possible relationships between t(12,21) existence and expression changes of these two genes (FLI1, CXCR4) in ALL. Thirty-one ALL patients were investigated. Twenty-one of these patients were t(12,21) carriers. We used the Quantitative Real-Time RT-PCR. Obtained results were compared to normal bone marrow samples of five healthy subjects. Expression differences were not found significant in both groups. Our study was the first attempt to quantify these genes in t(12,21) patients. We conclude that Quantitative RT-PCR is a reliable method for the monitoring of these gene expressions and similar studies should expand to other translocations in haematology.

Keywords: Gene expression, FLI1 protein, CXCR4, RT-PCR.


t(12,21) pozitif akut lenfoblastik lösemide FLI1 ve CXCR4 gen ekspresyonu kantitasyonu

Hakan Savlı1, Özden Hatırnaz2, Sema Sırma2, Saadet Özdemir1, Uğur Özbek2
1Basic Sciences Of The Faculty Of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Institute For Experimental Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

t(12,21) varlığı akut lenfoblastik lösemi (ALL)`de tedaviye iyi yanıtla ilişkilendirilmiştir fakat, bu patolojinin moleküler temeli net değildir. FLI1 geni miyeloid hemopoeziste ve lökomogenezisin normal düzenlenişinde önemli rol oynar. Kemokin reseptörü CXCR4 hematopoietik kök hücrelerin yön tayinlerinde önemli rol oynayabilir. Amacımız t(12,21) varlığıyla bu iki genin (FLI1, CXCR4) anlatım değişiklikleri arasındaki muhtemel ilişkileri ALL`de incelemekti. Otuzbir ALL hastası incelendi. Bu hastaların 21`i t(12,21) taşıyıcısıydı. Kantitatif Gerçek-Zamanlı PCR kullandık. Elde edilen sonuçlar beş sağlıklı kişinin normal kemik iliği örnekleriyle kıyaslandı. Anlatım farklılıkları her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Çalışmamız bu genlerin t(12,21) hastalarında kantifikasyonu için ilk girişimdir. Kantitatif Gerçek-Zamanlı PCR bu genlerin taranması için güvenilir bir yöntemdir ve benzer çalışmalar hematolojinin diğer translokasyonlarına doğru genişletilebilir.

Anahtar Kelimeler: Gen ekspresyonu, FLI1 protein, CXCR4, RT-PCR.


Hakan Savlı, Özden Hatırnaz, Sema Sırma, Saadet Özdemir, Uğur Özbek. Quantification of the FLI1 and CXCR4 gene expressions in acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients with t(12,21). Turk J Hematol. 2004; 21(2): 87-92

Corresponding Author: U¤ur Özbek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831