E-ISSN: 1308-5263
Hierarchical Involvement of Myeloid-Derived Suppressor Cells and Monocytes Expressing Latency-Associated Peptide in Plasma Cell Dyscrasias [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(2): 116-121 | DOI: 10.4274/tjh.2018.0022  

Hierarchical Involvement of Myeloid-Derived Suppressor Cells and Monocytes Expressing Latency-Associated Peptide in Plasma Cell Dyscrasias

Tamar Tadmor1, Ilana Levy2, Zahava Vadasz3
1Bnai-Zion Medical Center, Clinic of Hematology, Haifa, Israel; The Ruth and Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Clinic of Hematology, Haifa, Israel
2Bnai-Zion Medical Center, Clinic of Internal Medicine B, Haifa, Israel
3The Ruth and Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Clinic of Hematology, Haifa, Israel; Bnai-Zion Medical Center, Clinic of Allergy and Clinical Immunology, Haifa, Israel

Objective: Plasma cell dyscrasias (PCDs) are disorders of plasma cells having in common the production of a monoclonal M-protein. They include a spectrum of conditions that may represent a natural progression of the same disease from monoclonal gammopathy of unknown significance to asymptomatic and symptomatic multiple myeloma, plasma cell leukemia, and Waldenström’s macroglobulinemia. In PCDs, the immune system is actively suppressed through the secretion of suppressive factors and the recruitment of immune suppressive subpopulations. In this study, we examined the expression of two subpopulations of cells with immunosuppressive activity, monocytic myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) and monocytes expressing latency-associated peptide (LAP), in patients with different PCDs and in healthy volunteers.
Materials and Methods: A total of 27 consecutive patients with PCDs were included in this study. Nineteen healthy volunteers served as controls.
Results: We observed a hierarchical correlation between disease activity and the presence of monocytes with immunosuppressive activity.
Conclusion: These results suggest that MDSCs and monocytes expressing LAP have diverging roles in PCDs and may perhaps serve as biomarkers of tumor activity and bulk.

Keywords: Multiple myeloma, Monoclonal gammopathy of unknown significance, Myeloid-derived suppressor cells, Latency-associated peptide


Plazma Hücreli Diskraziye Myeloid Kökenli Baskılayıcı Hücreler ve Latent Asosiye Peptit Ekprese Eden Monositlerin Hiyerarşik Katılımı

Tamar Tadmor1, Ilana Levy2, Zahava Vadasz3
1Bnai-Zion Medical Center, Clinic of Hematology, Haifa, Israel; The Ruth and Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Clinic of Hematology, Haifa, Israel
2Bnai-Zion Medical Center, Clinic of Internal Medicine B, Haifa, Israel
3The Ruth and Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Clinic of Hematology, Haifa, Israel; Bnai-Zion Medical Center, Clinic of Allergy and Clinical Immunology, Haifa, Israel

Amaç: Plazma hücreli diskrazi (PHD), monoklonal M-proteinin üretimine sahip olan plazma hücrelerinin bozukluklarıdır. Aynı hastalığın, önemi bilinmeyen monoklonal gammopatiden, asemptomatik ve semptomatik multipl myeloma, plazma hücreli lösemi ve Waldenström makroglobulinemiye doğru doğal ilerlemesini temsil edebilen bir dizi spektrum içerir. PHD’lerde, baskılayıcı faktörlerin salgılanması ve bağışıklık baskılayıcı alt popülasyonların katılımı ile bağışıklık sistemi aktif olarak baskılanır. Bu çalışmada, PHD’lerin ve sağlıklı gönüllülerin, immün baskılayıcı aktiviteye sahip iki alt popülasyonundaki; monositik myeloid kökenli baskılayıcı hücreler (MKBH) ve latent asosiye peptit (LAP) eksprese eden monositlerin, ekspresyonunu incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya PHD’li toplam 27 hasta dahil edildi. On dokuz sağlıklı gönüllü, kontrol olarak kullanılmıştır.
Bulgular: Hastalık aktivitesi ile immünosüpresif aktivitesi olan monositler arasında hiyerarşik bir ilişki gözlenmiştir
Sonuç: Bu sonuçlar LAP anlatımı gösteren MKBH’lerin ve monositlerin, PHD’lerde farklı rollere sahip olduğunu ve tümör aktivitesi ve kitle
biyobelirteçleri olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Multiple myelom, Önemi bilinmeyen monoklonal gammopati, Myeloid kökenli baskılayıcı hücreler, Latent asosiye peptit


Tamar Tadmor, Ilana Levy, Zahava Vadasz. Hierarchical Involvement of Myeloid-Derived Suppressor Cells and Monocytes Expressing Latency-Associated Peptide in Plasma Cell Dyscrasias. Turk J Hematol. 2018; 35(2): 116-121

Corresponding Author: Tamar Tadmor, Israel


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685