E-ISSN: 1308-5263
Evaluation of Prognostic Significance of the International Staging System According to Glomerular Filtration Rate in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients Eligible for Autologous Stem Cell Transplantation [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2021; 38(1): 33-40 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2020.2020.0115  

Evaluation of Prognostic Significance of the International Staging System According to Glomerular Filtration Rate in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients Eligible for Autologous Stem Cell Transplantation

Rafiye Çiftçiler, Hakan Göker, Haluk Demiroğlu, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Salih Aksu, Osman Özcebe, Yahya Büyükaşık
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Objective: The prognosis of multiple myeloma (MM) patients is highly heterogeneous. The aim of this study is to determine the impact of patients’ renal functions on the prognostic performance of the International Staging System (ISS). In addition, we aimed to evaluate the results of survival of patients with ISS stages and normal renal functions and those with ISS stages and abnormal renal functions with this study.
Materials and Methods: Two hundred and four patients with newly diagnosed MM who received an autologous stem cell transplantation after induction chemotherapy in our tertiary care center between the years of 2001 and 2018 were evaluated.
Results: There were 153 (75%) MM patients who had a glomerular filtration rate (GFR) of ≥60 mL/min and 51 (25%) MM patients who had GFR of <60 mL/min at the time of diagnosis in this study. There was a strong correlation between ISS stage and GFR. The ISS stages were higher in patients who had GFR of <60 mL/min than patients who had GFR of ≥60 mL/min (p<0.001). Patients with GFR of <60 mL/min were significantly more prevalent in the ISS III group than ISS I and II (p<0.001).
Conclusion: This study showed that the ISS provides significant prognostic information in MM patients with GFR of ≥60 mL/min at diagnosis. However, in patients with impaired renal function at the time of diagnosis, B2-microglobulin may not be a good prognostic indicator since it may be affected by renal dysfunction as well as tumor burden.

Keywords: Multiple myeloma, B2-microglobulin, International Staging System


Otolog Kök Hücre Transplantasyonuna Uygun Yeni Tanı Konmuş Multipl Myelomlu Hastalarda Glomerüler Filtrasyon Hızına Göre Uluslararası Evreleme Sisteminin Prognostik Öneminin Değerlendirilmesi

Rafiye Çiftçiler, Hakan Göker, Haluk Demiroğlu, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Salih Aksu, Osman Özcebe, Yahya Büyükaşık
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Multipl miyelom (MM) hastalarının prognozu oldukça heterojendir. Bu çalışmanın amacı, hastaların böbrek fonksiyonlarının Uluslararası Evreleme Sistemi’nin (ISS) prognostik performansı üzerindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca bu çalışma ile ISS evreli ve böbrek fonksiyonları normal ve anormal olan hastaların ISS evresine göre sağkalım sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2001-2018 yılları arasında üçüncü basamak merkezimizde indüksiyon kemoterapisi sonrası otolog kök hücre nakli yapılan yeni tanı konmuş MM’li 244 hasta değerlendirildi.
Bulgular: Tanı anında glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ≥60 mL/dak olan 153 (%75) MM hastası ve GFR’si <60 mL/dak olan 51 (%25) MM hastası vardı. ISS evresi ile GFR arasında güçlü bir ilişki vardı. ISS evreleri, GFR değeri <60 mL/dak olan hastalarda GFR’si ≥60 mL/dak olan hastalara göre daha yüksekti (p<0,001). GFR değeri <60 mL/dak olan hasta sayısı, ISS 3 grubunda ISS 1 ve 2’ye göre anlamlı olarak daha saptandı (p<0,001).
Sonuç: Bu çalışma, ISS’nin GFR’si ≥60 mL/dak olan MM hastalarında tanıda önemli prognostik bilgi sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte, tanı anında böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda B2-mikroglobulin, böbrek fonksiyon bozukluğundan ve tümör yükünden etkilenebileceğinden iyi bir prognostik gösterge olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, B2-mikroglobulin, Uluslararası Evreleme Sistemi


Rafiye Çiftçiler, Hakan Göker, Haluk Demiroğlu, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Salih Aksu, Osman Özcebe, Yahya Büyükaşık. Evaluation of Prognostic Significance of the International Staging System According to Glomerular Filtration Rate in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients Eligible for Autologous Stem Cell Transplantation. Turk J Hematol. 2021; 38(1): 33-40

Corresponding Author: Rafiye Çiftçiler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685