E-ISSN: 1308-5263
Portal Vein Thrombosis of a Newborn with Corrected Total Anomalous Pulmonary Venous Return [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(3): 267-270 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0428  

Portal Vein Thrombosis of a Newborn with Corrected Total Anomalous Pulmonary Venous Return

Ufuk Çakır1, Dilek Kahvecioğlu1, Serdar Alan1, Ömer Erdeve2, Begüm Atasay2, Tayfun Uçar3, Saadet Arsan2, Hasan Çakmaklı1, Mehmet Ertem4, Semra Atalay3
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Ankara, Turkey
4Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey

Total anomalous pulmonary venous return (TAPVR) is a rare and frequently isolated defect identified in 1% to 3% of all congenital heart diseases. To the best of our knowledge, portal vein thrombosis (PVT) associated with TAPVR has not been reported in the literature. We report a successfully managed PVT in a newborn with infracardiac-type TAPVR and review the literature. Anticoagulation therapies were used during the neonatal period to prevent thrombus progression. PVT should be kept in mind in TAPVR patients who have open heart repair with total correction. The treatment in each neonate should be individualized with consideration of the risk/benefit ratio.

Keywords: Total anomalous pulmonary venous return, Portal vein thrombosis, Anticoagulation therapy, Lowmolecular-weight heparin


Düzeltilmiş Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Olan Bir Yenidoğanda Portal Ven Trombozu

Ufuk Çakır1, Dilek Kahvecioğlu1, Serdar Alan1, Ömer Erdeve2, Begüm Atasay2, Tayfun Uçar3, Saadet Arsan2, Hasan Çakmaklı1, Mehmet Ertem4, Semra Atalay3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
4Ankara Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Total anormal pulmoner venöz dönüş (TAPVD) anomalisi nadir ve çoğunlukla izole bir durumdur, bütün konjenital kalp hastalıklarının %1-3’ünü oluşturur. Bildiğimiz kadarıyla, TAPVD anomalisi ile ilişkili portal ven trombozu (PVT) literatürde daha önce yayınlanmamıştır. Burada başarı ile tedavi edilen infrakardiak tipte TAPVD anomalisine eşlik eden PVT’li bir yenidoğan olgusu literatür bilgileri ışığında sunulmaktadır. Tromboz progresyonunu engellemek için yenidoğan dönemi boyunca antikoagülan tedaviler uygulanmıştır. PVT, TAPVD anomalisi olan ve tam düzeltici açık kalp onarımı yapılan hastalarda akılda tutulmalıdır. Her bir yenidoğan için tedavi, risk ve yarar göz önünde tutularak bireyselleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Total pulmoner venöz dönüş anomalisi, Portal ven trombozu, Antikoagülan tedavi, Düşük moleküler ağırlıklı heparin


Ufuk Çakır, Dilek Kahvecioğlu, Serdar Alan, Ömer Erdeve, Begüm Atasay, Tayfun Uçar, Saadet Arsan, Hasan Çakmaklı, Mehmet Ertem, Semra Atalay. Portal Vein Thrombosis of a Newborn with Corrected Total Anomalous Pulmonary Venous Return. Turk J Hematol. 2015; 32(3): 267-270

Corresponding Author: Ufuk Çakır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar