E-ISSN: 1308-5263
Synergistic effect of imatinib mesylate and fludarabine combination on Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia cell lines [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2007; 24(1): 23-27

Synergistic effect of imatinib mesylate and fludarabine combination on Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia cell lines

Özden Pişkin1, Mehmet Ali Özcan2, Güner Hayri Özcan3, Halil Ateş3, Fatih Demirkan3, İnci Alacacıoğlu3, Bülent Ündar3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hem. Onk. Bd, İzmir, Turkey
3Department Of Hematology, Dokuz Eylül University Medical Faculty, İzmir, Turkey

Fludarabine-containing combinations have additive cell killing against leukemic blasts in vitro. It has also been shown that imatinib mesylate combined with fludarabine or cladribine had an additive effect on CML CFU-GM cells. In this regard, we aimed to investigate the effect of fludarabine-imatinib mesylate combination against CML blastic phase cell lines K562 and Meg-01. XTT test was performed for proliferation and inhibition assay. According to obtained data, five different effective concentrations of each drug in 25 different combinations were tested. Results of the combination studies were analyzed with isobologram. At IC20, imatinib mesylate and fludarabine combination showed synergism and strong synergism in K562 and Meg-01 cells, respectively. At IC50 and IC75, combination indexes (CI) indicated strong synergism and synergism. Based on our results, the fludarabine- based chemotherapy regimens can be used for those patients with CML blastic phase in combination with imatinib mesylate.

Keywords: Fludarabine, Imatinib mesylate, CML, K562, Meg-01


İmatinib mesilat ve fludarabin kombinasyonunun Filadelfiya kromozomu pozitif kronik myeloid lösemi hücre serileri üzerindeki sinerjistik etkisi

Özden Pişkin1, Mehmet Ali Özcan2, Güner Hayri Özcan3, Halil Ateş3, Fatih Demirkan3, İnci Alacacıoğlu3, Bülent Ündar3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hem. Onk. Bd, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bd, İzmir

In vitro koşullarda fludarabin içeren kombinasyonların lösemik blastlar üzerinde ve fludarabin ya da kladribinin imatinib mesilat ile kombinasyonlarının KML CFU-GM hücrelerine karşı aditif etkinliğe sahip oldukları gösterilmiştir. Bu gözlemlere dayanarak biz de fludarabin ve imatinib mesilat kombinasyonunun KML blastik faz hücre serileri K562 ve Meg-01 üzerine olan etkinliğini araştırmayı planladık. Proliferasyon ve inhibisyon göstergesi olarak XTT testini kullandık. Elde edilen verilere göre, her ilacın beş farklı etkin konsantrasyonu 25 farklı kombinasyon halinde test edildi. Kombinasyon çalışmalarının sonuçları izobologram ile analiz edildi. İmatinib mesilat ve fludarabinin kombinasyonunun K562 ve Meg-01 hücre serileri için IC20 kombinasyon indeksi değerleri sırası ile sinerjistik ve güçlü sinerjistik, IC50 ve IC75 değerlerinde de güçlü sinerjistik ve sinerjistik etkinliği göstermekte idi. Bu sonuçlar KML blastik fazdaki hastalar için imatinib mesilat ile kombine edilen fludarabin bazlı rejimlerin kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fludarabin, imatinib mesilat, KML, K562, Meg-01


Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Güner Hayri Özcan, Halil Ateş, Fatih Demirkan, İnci Alacacıoğlu, Bülent Ündar. Synergistic effect of imatinib mesylate and fludarabine combination on Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia cell lines. Turk J Hematol. 2007; 24(1): 23-27

Corresponding Author: Özden Pişkin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831