E-ISSN: 1308-5263
Level of Awareness of Acquired Hemophilia A Among Physicians in Türkiye: A Survey Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2023; 40(3): 197-201 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2023.2023.0236  

Level of Awareness of Acquired Hemophilia A Among Physicians in Türkiye: A Survey Study

Ahmet Muzaffer Demir1, Muhlis Cem Ar2, Fahri Sahin3, Merve Altunbaş4
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Edirne, Türkiye
2İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Türkiye
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İzmir, Türkiye
4Novo Nordisk, İstanbul, Türkiye

This survey study aimed to evaluate the level of awareness and knowledge of acquired hemophilia A (AHA) among physicians from various specialties. Data were collected by administering a questionnaire containing questions about two patient profiles to evaluate the approaches of physicians from different specialties. The study included a total of 945 physicians. The most common suspected diagnosis for the clinical patient profile was immune thrombocytopenia, followed by hemophilia. For the laboratory patient profile, the most common suspected diagnosis was hemophilia. While only 9.4% of the physicians stated that they had good knowledge of this disease, only 21.6% wanted to learn more about AHA. Most of the participating physicians do not rank AHA first in the differential diagnosis of a patient with clinical and laboratory findings of AHA. Appropriate educational activities to raise awareness of AHA will help reduce disease-related morbidity and mortality.

Keywords: Acquired hemophilia A, Surveys, Physicians’ practice patterns, Awareness


Türkiye’deki Hekimlerde Edinsel Hemofili A Hakkında Farkındalık Düzeyi: Anket Çalışması

Ahmet Muzaffer Demir1, Muhlis Cem Ar2, Fahri Sahin3, Merve Altunbaş4
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Edirne, Türkiye
2İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Türkiye
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İzmir, Türkiye
4Novo Nordisk, İstanbul, Türkiye

Bu anket çalışması, çeşitli uzmanlık alanlarından hekimler arasında edinsel hemofili (AHA) hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Veriler, farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin yaklaşımlarını değerlendirmek için iki hasta profili hakkında sorular içeren bir anket uygulanarak toplandı. Çalışmaya toplam 945 hekim katılmıştır. Klinik hasta profili için en çok şüphelenilen tanı immün trombositopeniydi ve bunu hemofili izliyordu. İkinci laboratuvar hasta profili için en sık şüphelenilen tanı hemofili olmuştur. Hekimlerin sadece %9,4’ü bu hastalık hakkında iyi bilgiye sahip olduğunu belirtirken, sadece %21,6’sı AHA hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini ifade etmiştir. Hekimlerin çoğu, AHA’nın klinik ve laboratuvar bulgularına sahip bir hastada ayırıcı tanıda AHA’yı ilk sıraya koymamaktadır. AHA hakkında farkındalığı artırmaya yönelik uygun eğitim faaliyetleri, hastalıkla ilişkili morbidite ve mortalitenin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Edinsel hemofili A, Anket, Hekimlerin uygulama yaklaşımları, Farkındalık


Ahmet Muzaffer Demir, Muhlis Cem Ar, Fahri Sahin, Merve Altunbaş. Level of Awareness of Acquired Hemophilia A Among Physicians in Türkiye: A Survey Study. Turk J Hematol. 2023; 40(3): 197-201

Corresponding Author: Ahmet Muzaffer Demir


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar