E-ISSN: 1308-5263
The Frequency of HLA-A, HLA-B, and HLA-DRB1 Alleles in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia in the Turkish Population: A Case-Control Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(4): 339-345 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0102  

The Frequency of HLA-A, HLA-B, and HLA-DRB1 Alleles in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia in the Turkish Population: A Case-Control Study

Türkan Patıroğlu1, H. Haluk Akar2
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Immunology, Kayseri, Turkey
2Erciyes University Faculty of Medicine, Human Leukocyte Antigen Tissue Typing Laboratory, Kayseri, Turkey

We studied the frequencies of human leukocyte antigen alleles (A, B, and DRB1) in 90 patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) and then compared them with 126 controls in this study. Although the frequencies of the A*03 allele, the DRB1*03 allele, the DRB1*04 allele, the A*02/B*35/DRB1*13 haplotype, and homozygosity of A*02 were higher in patients (p=0.006, p=0.003, p=0.002, p=0.01, and p=0.02, respectively), the frequencies of the A*23, B*13, B*40, and DRB1*13 alleles were lower (p=0.002, p=0.07, p=0.002, and p=0.003, respectively) in patients than controls. The frequencies of the DRB1*04 and DRB1*07 alleles were higher in patients in the high-risk group and standard-risk group, respectively (p=0.009 and p=0.007, respectively). This study indicated that the frequency of the A*03 allele, the DRB1*03 allele, the DRB1*04 allele, the A*02/B*35/DRB1*13 haplotype, and A*02 homozygosity may play a predisposing role in patients with ALL in the Turkish population. The frequency of the DRB1*04 and DRB1*07 alleles may also be associated with high risk and standard risk in patients with ALL, respectively.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Human leukocyte antigen alleles, Risk groups


Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda HLA-A, HLA-B, ve HLA-DRB1 Alellerinin Türk Toplumundaki Sıklığı: Olgu-Kontrol Çalışması

Türkan Patıroğlu1, H. Haluk Akar2
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Immunology, Kayseri, Turkey
2Erciyes University Faculty of Medicine, Human Leukocyte Antigen Tissue Typing Laboratory, Kayseri, Turkey

Bu çalışmada akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastalarda insan lökosit antijeni alellerinin (A, B, ve DRB1) Türk toplumundaki dağılımını araştırdık. Çalışmaya 90 ALL hastası ve 126 sağlıklı kontrol dahil edildi. Kontrollerle karşılaştırdığımızda ALL hastalarında A*03, DRB1*03, DRB1*04 alellerinin, A*02/B*35/DRB1*13 haplotipinin ve homozigot olarak A*02 alelinin daha sık olarak (sırası ile p=0,006, p=0,003, p=0,002, p=0,01 ve p=0,02) dağıldığını gözlemledik. Aksine A*23, B*13, B*40 ve DRB1*13 alelleri (sırası ile p=0,002, p=0,07, p=0,002 ve p=0,003) ise kontrol grubunda daha fazla olarak saptandı. Ayrıca DRB1*04 ve DRB1*07 alelleri (sırası ile p=0,009 ve p=0,007) risk gruplarına göre yapılan karşılaştırmada sırası ile yüksek ve standart riskli hastalarda daha fazla bulundu. Bu çalışma ile ALL hastalarında Türk toplumu için A*03, DRB1*03, DRB1*04 alelleri, A*02/B*35/DRB1*13 haplotipi ve homozigot formdaki A*02 alelinin bir risk faktörü olabileceği gözlemlendi. Ayrıca DRB1*04 ve DRB1*07 alellerinin risk gruplarının oluşmasında sırası ile yüksek ve standart risk gruplarında daha fazla bulunabileceği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, İnsan lökosit antijeni alelleri, Risk grupları


Türkan Patıroğlu, H. Haluk Akar. The Frequency of HLA-A, HLA-B, and HLA-DRB1 Alleles in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia in the Turkish Population: A Case-Control Study. Turk J Hematol. 2016; 33(4): 339-345

Corresponding Author: Türkan Patıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685