E-ISSN: 1308-5263
The Role of Angiogenesis in Haemophilic Arthropathy: Where Do We Stand and Where Are We Going? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(2): 88-93 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0031  

The Role of Angiogenesis in Haemophilic Arthropathy: Where Do We Stand and Where Are We Going?

Alexandra Agapidou1, Thomas Stavrakis1, Efthymia Vlachaki2, Panagiotis Anagnostis1, Sophia Vakalopoulou1
1Aristotle University, Hippokration Hospital, Second Propaedeutic Department of Internal Medicine, Thessaloniki, Greece
2Aristotle University, Hippokration Hospital, Second Department of Internal Medicine, Thessaloniki, Greece

Haemophilia is an inherited bleeding disorder that can lead to degenerative joint arthropathy due to recurrent bleeding episodes affecting the musculoskeletal system of the patient. The cause of bleeding can be either traumatic or spontaneous. The pathogenesis of haemophilic arthropathy is unclear as many factors like iron, inflammatory cytokines, and angiogenic factors contribute to this process. Blood into joints can deteriorate the bone to such an extent that the patient experiences pain, reduction of the range of movement, and deformity of the joint, conditions that could have a great impact on quality of life. Over the years, management of haemophilic arthropathy has changed. Nowadays, early diagnosis with high resolution imaging like magnetic resonance imaging along with application of prophylaxis regimens can reduce the extent of damage to the joints. However, not all haemophilia patients have access to these interventions as cost may be prohibitive for some of them. The need for new, easy, and costeffective strategies with the ability to identify early changes could be beneficial and could make a difference in the management of haemophilic arthropathy. Understanding the mechanism of processes like angiogenesis in the mechanism of developing arthropathy could be innovative for these patients and could help in the detection of new early diagnostic and therapeutic markers.

Keywords: Angiogenesis, Haemophilic arthropathy, Vascular endothelial growth factor, Haemophilia


Hemofilik Artropatide Anjiyogenezin Rolü: Neredeyiz ve Nereye Gidiyoruz?

Alexandra Agapidou1, Thomas Stavrakis1, Efthymia Vlachaki2, Panagiotis Anagnostis1, Sophia Vakalopoulou1
1Aristotle University, Hippokration Hospital, Second Propaedeutic Department of Internal Medicine, Thessaloniki, Greece
2Aristotle University, Hippokration Hospital, Second Department of Internal Medicine, Thessaloniki, Greece

Hemofili, hastanın kas ve iskelet sistemini etkileyen, tekrarlayan kanama atakları ile dejeneratif eklem artropatisine neden olan, kalıtsal bir kanama bozukluğudur. Kanama travma sonrasında ya da kendiliğinden olabilir. Hemofilik artropatinin patogenezi kesin bilinmemekle birlikte, demir, yangı sitokinleri ve anjiyogenik faktörlerin sürece katkıları vardır. Eklem içine kanama kemiği bir düzeye kadar bozabilir ve hasta, yaşam kalitesi üzerine büyük bir etkisi olan ağrı, hareket kısıtlılığı ve eklem deformitesi gibi durumları yaşar. Yıllar içerisinde hemofilik artropatinin yönetiminde değişiklikler olmuştur. Günümüzde manyetik rezonans görüntüleme gibi yüksek çözünürlüklü görüntüleme yöntemleri ile erken tanı ve profilaksi rejimlerinin kullanılması eklemlerdeki harabiyetin derecesini azaltmaktadır. Ancak bunların ücretleri bazı hastalar açısından sınırlayıcı olabileceğinden, tüm hastalar bu müdahalelere ulaşamaz. Erken dönemdeki değişiklikleri tespit edebilen yeni, kolay ve maliyet etkin stratejiler yararlı olabilir ve hemofilik artropatinin yönetiminde bir değişiklik yapabilir. Artropati gelişim mekanizmalarından anjiyogenez gibi süreçlerin mekanizmasının anlaşılması bu hastalar için bir yenilik olabilir ve yeni erken tanısal ve terapötik belirteçlerin bulunmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyogenez, Hemofilik artropati, Vasküler endoteliyal büyüme faktörü, Hemofili


Alexandra Agapidou, Thomas Stavrakis, Efthymia Vlachaki, Panagiotis Anagnostis, Sophia Vakalopoulou. The Role of Angiogenesis in Haemophilic Arthropathy: Where Do We Stand and Where Are We Going?. Turk J Hematol. 2016; 33(2): 88-93

Corresponding Author: Alexandra Agapidou, Greece


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685