E-ISSN: 1308-5263
The Association of HLA Class 1 and Class 2 Antigens with Multiple Myeloma in Iranian Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 388-393 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0098  

The Association of HLA Class 1 and Class 2 Antigens with Multiple Myeloma in Iranian Patients

Arezou Sayad1, Mohammad Taghi Akbari2, Mahshid Mehdizadeh4, Elham Roshandel3, Soheila Abedinpour3, Abbas Hajifathali3
1Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Department Of Medical Genetics, Tehran, Iran
2Tarbiat Modares University Faculty Of Medical Science, Department Of Medical Genetics, Tehran, Iran
3Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Taleghani Bone Marrow Transplantation Center, Tehran, Iran
4Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Taleghani Bone Marrow Transplantation Center, Tehran, Iran, Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Pediatric Congenital Hematologic Disorders Research Center, Tehran, Iran

OBJECTIVE: Multiple myeloma (MM) is a B-cell malignancy characterized by the clonal proliferation of malignant plasma cells.
According to results of some studies, it has been suggested that the HLA class 1 and 2 genes have susceptibility effects on MM. Studies of different populations have reported different HLA class 1 and 2 alleles that affect MM. In this study, we assessed the association of HLA class 1 and class 2 antigens with MM in Iranian patients
METHODS: We performed a case-control genotyping study with 105 Iranian MM patients that were selected from the bone marrow transplantation department of Taleghani Hospital and 150 controls using single specific primerpolymerase chain reaction with the HLA-Ready Gene ABDR Kit.
RESULTS: Our results demonstrated that 21% of patients versus 12% of controls and 11% of patients versus 3% of controls carried HLA-A*03 and HLA-B*18, respectively. The MM patients had a significant increase in the frequency of HLA-A*03 and HLA-B*18 alleles in comparison to control subjects (p=0.039, OR=2.057 and p=0.013, OR=3.567, respectively).
CONCLUSION: Our findings suggested that the HLA-A*03 and HLA-B*18 alleles have significant susceptibility effects on MM in the Iranian population. However, compared to other populations, the above-mentioned alleles had different statuses. Since there are not many studies evaluating and calculating this association among ethnic groups, further studies among other populations are needed to explain the exact association of the HLA genes with MM.

Keywords: Multiple myeloma, HLA-A, HLA-B, HLA-DRB1, Genetic susceptibility


İranlı Multipl Miyelom Hastalarında HLA Sınıf 1 ve Sınıf 2 Antijenlerinin Birlikteliği

Arezou Sayad1, Mohammad Taghi Akbari2, Mahshid Mehdizadeh4, Elham Roshandel3, Soheila Abedinpour3, Abbas Hajifathali3
1Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Department Of Medical Genetics, Tehran, Iran
2Tarbiat Modares University Faculty Of Medical Science, Department Of Medical Genetics, Tehran, Iran
3Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Taleghani Bone Marrow Transplantation Center, Tehran, Iran
4Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Taleghani Bone Marrow Transplantation Center, Tehran, Iran, Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Pediatric Congenital Hematologic Disorders Research Center, Tehran, Iran

AMAÇ: Multiple myeloma (MM), malign plazma hürelerinin klonal çoğalması ile karakterize bir B hücre neoplazisidir. Çeşitli çalışmaların sonuçlarına göre, bazı sınıf 1 ve 2 HLA genlerinin hastalığa yatkınlık dair görüşler ortaya atılmıştır.Farklı popülasyonlarda yapılan çalışmalarda, farklı HLA sınıf 1 ve 2 allellerinin MM üzerine etkisi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, İranlı MM hastalarında HLA sınıf 1 ve sınıf 2 antijenlerinin birlikteliğini değerlendirdik.
YÖNTEMLER: HLA-Ready Gene ABDR kitleriyle tekli spesifik primer polimeraz zincir reaksiyonu yönteminin kullanıldığı bu olgu-kontrol genetiplendirme çalışmasında, hasta grubuna Taleghani Hastanesi kemik iliği nakli bölümünden seçilen 105 İranlı MM hastası ve 150 de kontrol olgusu dahil edilmiştir.
BULGULAR: Çalışma sonucunda, HLA-A*03 hasta grubunda %21 ve kontrol grubunda %12 bulunurken, HLA-B*18 ise hasta grubunda %11 ve kontrol grubunda %3 olarak saptanmıştır. MM hastalarının HLA-A*03 ve HLA-B*18 allele sahip olma oranı kontrol olgularıyla karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,039, OR=2,057 ve p=0,013, OR=3,567, sırasıyla).
SONUÇ: Bizim bulgularımız, İran toplumunda HLA-A*03 ve HLA-B*18 allel varlığının istatistiki olarak anlamlı olacak şekilde MM’ye yatkınlık yarattığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, diğer toplumlara bakıldığında adı geçen allellerin aynı sonucu doğurmadıkları görülmektedir. Farklı etnik gruplar arasındaki bu birlikteliği değerlendiren fazla sayıda çalışma olmadığı için, gelecek dönemlerde MM’li hastalarda HLA genlerinin birlikteliğinin sonuçlarını izah edebilecek daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, HLA-A, HLA-B, HLA-DRB1, Genetik yatkınlık


Arezou Sayad, Mohammad Taghi Akbari, Mahshid Mehdizadeh, Elham Roshandel, Soheila Abedinpour, Abbas Hajifathali. The Association of HLA Class 1 and Class 2 Antigens with Multiple Myeloma in Iranian Patients. Turk J Hematol. 2014; 31(4): 388-393

Corresponding Author: Abbas Hajifathali, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar