E-ISSN: 1308-5263
t(1;3)(p36;p21): presentation of a patient with MDS/AML (M2) and review of the literature [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2006; 23(2): 115-118

t(1;3)(p36;p21): presentation of a patient with MDS/AML (M2) and review of the literature

Gülgün S. Güven1, Yelda Tarkan Argüden1, Şeniz Öngören2, Ayhan Deviren1, Yıldız Aydın2, Seniha Hacıhanefioglu1
1Department Of Medical Biology, İstanbul University, Cerrahpasa School Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Internal Medicine, İstanbul University, Cerrahpasa School Of Medicine, İstanbul, Turkey

t(1;3)(p36;p21) is a recurrent reciprocal translocation found in a subset of myelodysplastic syndrome (MDS)/acute myelogenous leukemia (AML) characterized by trilineage dysplasia, especially dysmegakaryopoiesis and poor prognosis. In the literature, some authors have suggested that this recurrent translocation is closely associated with prior chemotherapy including alkylating agents in various hematologic malignancies. We identified a recurring translocation, t(1;3)(p36;p21), in our patient with MDS/AML(M2), although she had not been given any kind of treatment previously.

Keywords: Myelodysplastic syndrome (MDS), acute myelogenous leukemia (AML), translocation, chromosome 1, chromosome 3.


t(1;3)(p36;p21) bulgulu bir MDS/AML(M2) olgu sunumu ve literatür incelemesi

Gülgün S. Güven1, Yelda Tarkan Argüden1, Şeniz Öngören2, Ayhan Deviren1, Yıldız Aydın2, Seniha Hacıhanefioglu1
1Department Of Medical Biology, İstanbul University, Cerrahpasa School Of Medicine, İstanbul
2Department Of Internal Medicine, İstanbul University, Cerrahpasa School Of Medicine, İstanbul

(1;3)(p36;p21) sitogenetik bulgusu, Myelodisplastik Sendrom (MDS)/Akut Myeloid Lösemi (AML) olgularının özellikle dismegakaryopoez ve kötü prognoz ile seyreden bir kısmında gözlenen tekrarlayan bir resiprokal translokasyondur. Bazı yazarlar bu translokasyonun değişik hematolojik kanserlerde alkilleyici ajanlarla yapılan kemoterapiyle sıkı bir ilişkisi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada, daha önce kemoterapi uygulanmamış t(1;3)(p36;p21) bulgulu bir MDS/AML(M2) olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Myelodisplastik Sendrom (MDS), Akut Myeloid Lösemi (AML), translokasyon, 1. kromozom, 3. kromozom


Gülgün S. Güven, Yelda Tarkan Argüden, Şeniz Öngören, Ayhan Deviren, Yıldız Aydın, Seniha Hacıhanefioglu. t(1;3)(p36;p21): presentation of a patient with MDS/AML (M2) and review of the literature. Turk J Hematol. 2006; 23(2): 115-118

Corresponding Author: Gülgün S. Güven, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831