E-ISSN: 1308-5263
Endocrine and Metabolic Disorders after Hematopoietic Cell Transplantation [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(2): 111-115 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0248  

Endocrine and Metabolic Disorders after Hematopoietic Cell Transplantation

Annalisa Paviglianiti
Saint Antoine Hospital, Department of Hematology and Cell Therapy, AP-HP, Paris, France

Chemotherapy treatment and autologous and allogeneic cell transplantations are often complicated by the onset of metabolic and endocrine disorders. Autoimmune disorders, metabolic diseases, and hormonal dysfunctions are some of the endocrine complications observed during or after treatment with immunotherapy (mostly novel agents) and/or chemotherapy conditioning for transplantation. Although successful treatment of the underlying hematological condition often improves the dysfunction, endocrinopathies can have an impact on prognosis and are associated with poor survival; therefore, it is important to detect and treat them as early as possible. An increased incidence of cardiovascular diseases and metabolic syndrome has been observed after transplantation mostly in longterm survivors. In addition, chemotherapy and radiation along with the prolonged use of corticosteroids can contribute to the onset of thyroid and gonadal dysfunctions. The aim of this article is to describe metabolic dysfunctions occurring in patients who underwent allogeneic cell transplantation.

Keywords: Diabetes, Metabolic complications, Hematological disease, Hematopoietic cell transplantation, Endocrine disorders


Hematopoietik Hücre Transplantasyonu sonrası Endokrin ve Metabolik Bozukluklar

Annalisa Paviglianiti
Saint Antoine Hospital, Department of Hematology and Cell Therapy, AP-HP, Paris, France

Kemoterapi tedavisi ve otolog ve allojeneik hücre transplantasyonları, metabolik ve endokrin bozuklukların başlaması ile sıklıkla komplike olmaktadır. Otoimmün bozukluklar, metabolik hastalıklar, ve hormonal disfonksiyonlar immünoterapi (çoğunlukla yeni ajanlar) ve/veya transplantasyon için uygulanan hazırlama rejimi sırasında veya sonrasında gözlenen bazı endokrin komplikasyonlardır. Altta yatan hematolojik durumun başarılı tedavisi endokrin disfonksiyonu sıklıkla iyileştirmekle birlikte, endokrinopatilerin prognoz üzerine etkisi olabilir ve kısa yaşam süresi ile ilişkilidir; bu nedenle mümkün olduğu kadar erken saptanmaları ve tedavi edilmeleri önemlidir. Çoğunlukla uzun dönem sağkalan hastalarda transplantasyon sonrası kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendromun insidansında artma gözlenmektedir. Ek olarak, kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı ile birlikte kemoterapi ve radyoterapi tiroid ve gonadal bozuklukların başlamasına katkıda bulunabilir. Bu yazının amacı allojeneik kök hücre transplantasyonu uygulanan hastalarda metabolik bozuklukların anlatılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Metabolik bozukluklar, Hematolojik hastalık, Hematopoietik hücre transplantasyonu, Endokrin bozukluklar


Annalisa Paviglianiti. Endocrine and Metabolic Disorders after Hematopoietic Cell Transplantation. Turk J Hematol. 2020; 37(2): 111-115

Corresponding Author: Annalisa Paviglianiti, France


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar