E-ISSN: 1308-5263
Use of Mesenchymal Cells to Modulate Immune Suppression and Immune Reconstruction in a Patient with Aplastic Anemia Complicated by Invasive Sino-Orbital Aspergillosis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 180-183 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0041  

Use of Mesenchymal Cells to Modulate Immune Suppression and Immune Reconstruction in a Patient with Aplastic Anemia Complicated by Invasive Sino-Orbital Aspergillosis

Hakan Özdoğu1, Mahmut Yeral1, Can Boğa1, İlknur Kozanoğlu2
1Başkent University Adana Adult Bone Marrow Transplantation And Stem Cell Therapy Center, Department Of Hematology, Adana, Turkey
2Başkent University Adana Adult Bone Marrow Transplantation And Stem Cell Therapy Center, Department Of Physiology, Ankara, Turkey

Cultured human bone marrow mesenchymal cells (MSCs) have immunomodulatory and tissue regenerative properties. This report summarizes the result of post-transplant treatment with MSCs of a 26-year-old patient with aplastic anemia complicated by invasive sino-orbital aspergillosis. The patient was treated with MSCs to benefit from the dual effects of MSCs in immune reconstitution: suppression against alloreactive T cells and facilitation of the re-engraftment process. The patient did not develop acute or chronic graft-versus-host disease. The aspergillus infection healed completely. The engraftment failure was also ended without any complications. During his last visit in his fourth year after transplantation, the patient was in hematological remission. Human bone marrow-derived MSCs seem to have an important role in preventing or overcoming immunological complications in patients who undergo stem cell transplantation.

Keywords: Mesenchymal stem cell, Immune recovery, Aplastic anemia, Allogeneic stem cell transplantation


Sino-Orbital Aspergillozisi Olan Aplastik Anemili Olguda İmmun Sistemin Baskılanması ve Yeniden Yapılanmasını Sağlamak Amacı ile Mezenkimal Hücrelerin Kullanımı

Hakan Özdoğu1, Mahmut Yeral1, Can Boğa1, İlknur Kozanoğlu2
1Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Terapisi Merkezi, Hematoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Terapisi Merkezi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin (MKH) immun düzenleyici ve doku tamir edici özellikleri vardır. Bu yazıda komplike invaziv sino-orbital aspergillozu olan 26 yaşındaki aplastik anemili olguda post transplant MKH uygulanması rapor edilmiştir. MKH ile tedavi edilen hastada MKH’lerin immun yeniden yapılanma üzerine çift yönlü etkisinden faydalanılarak; alloreaktif T hücreleri suprese edilmesi ve yamalanmanın kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Komplike hastada akut ve kronik graft versus host hastalığı gelişmedi. Aspergilloz enfeksiyonu ve engraftmant yetmezliği komplikasyonsuz düzeldi. Takip eden visitlerinde hasta dördüncü yılında hematolojik remisyondadır. Kök hücre transplantasyonu yapılan hastalarda insan kemik iliği kaynaklı MKH’lerin uygulanması immunolojik komplikasyonlardan korunma ve önlenmesinde önemli role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücreler, İmmün yeniden yapılanma, Aplastik anemi, Allogenik kök hücre nakli


Hakan Özdoğu, Mahmut Yeral, Can Boğa, İlknur Kozanoğlu. Use of Mesenchymal Cells to Modulate Immune Suppression and Immune Reconstruction in a Patient with Aplastic Anemia Complicated by Invasive Sino-Orbital Aspergillosis. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 180-183

Corresponding Author: İlknur Kozanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar