E-ISSN: 1308-5263
The Effectiveness of a New Hemostatic Agent (Ankaferd Blood Stopper) for the Control of Bleeding following Tooth Extraction in Hemophilia: A Controlled Clinical Trial [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(1): 19-24 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0036  

The Effectiveness of a New Hemostatic Agent (Ankaferd Blood Stopper) for the Control of Bleeding following Tooth Extraction in Hemophilia: A Controlled Clinical Trial

Hakkı Oğuz Kazancıoğlu1, Onur Çakır2, Gülsüm Ak2, Bülent Zülfikar3
1Bezmialem Vakıf University, School Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, School Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, İstanbul, Turkey
3İstanbul University, Cerrahpaşa School Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology And Oncology, İstanbul, Turkey

Objective: To assess the hemostatic efficacy of a new local hemostatic agent, Ankaferd Blood Stopper (ABS), for the control of bleeding following tooth extraction in hemophiliacs.
Materials and Methods: Simple tooth extractions were performed in 27 hemophilia A patients. In the treatment group (n=17) local hemostasis was achieved via application of ABS to the extraction sockets, whereas in the control group (n=10) local hemostasis was achieved via direct packing with gauze.
Results: In all, 57 (21 primary and 36 permanent) teeth extractions were performed in 27 hemophilia A patients. There were no significant differences in age or factor VIII level distribution between the 2 groups (p>0.05). The most significant clinical difference between the groups was associated with the use of ABS; those in the treatment group had significantly shorter duration of bleeding (p=0.002).
Conclusion: This is the first study to evaluate the efficacy of ABS for the control of bleeding following tooth extraction in hemophiliacs. ABS can be considered an alternative local hemostatic agent for reducing clotting factor concentrates in hemophilia patients.

Keywords: Ankaferd Blood Stopper, Oral surgery, Hemophilia, Hemostasis


Hemofililerde Yeni Bir Hemostatik Ajanın (Ankaferd Blood Stopper) Diş Çekimi Sonrası Kanama Kontrolüne Etkisi: Kontrollü Bir Klinik Çalışma

Hakkı Oğuz Kazancıoğlu1, Onur Çakır2, Gülsüm Ak2, Bülent Zülfikar3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ve Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Yeni bir hemostatik ajan olan Ankaferd Blood Stopper (ABS)’ın hemofili hastalarında diş çekimi sonrası kanama kontrolüne etkisini değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: 27 hemofili hastasının basit diş çekimleri gerçekleştirildi ve 17 hastaya ABS uygulandı. Kontrol grubunda (n=10) lokal hemostaz gaz tampon uygulanarak sağlandı. ABS ile tedavi edilen grupta (tedavi grubu) lokal hemostaz ABS’nin çekim soketine uygulanması ile sağlanmıştır.
Bulgular: 27 hemofili hastasından toplam 57 (21 süt ve 36 sürekli) diş çekimi gerçekleştirildi. Gruplar arasında yaş ve Faktör VIII seviyeleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Gruplar arasında en önemli klinik farklılık ABS kullanımı ile ilişkilidir. ABS uygulanan grubun kanama süresi daha düşüktür (p=0,002).
Sonuç: Bu çalışma hemofili hastalarında diş çekimi sonrasında ABS’nin etkinliğini değerlendiren ilk çalışmadır. ABS hemofili hastalarında pıhtılaşma faktörü uygulama oranını azaltmak için alternatif bir hemostatik ajan olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd Blood Stopper, Ağız cerrahisi, Hemofili, Hemostaz


Hakkı Oğuz Kazancıoğlu, Onur Çakır, Gülsüm Ak, Bülent Zülfikar. The Effectiveness of a New Hemostatic Agent (Ankaferd Blood Stopper) for the Control of Bleeding following Tooth Extraction in Hemophilia: A Controlled Clinical Trial. Turk J Hematol. 2013; 30(1): 19-24

Corresponding Author: Hakkı Oğuz Kazancıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685