E-ISSN: 1308-5263
FLAG Regimen with or without Idarubicin in Children with Relapsed/Refractory Acute Leukemia: Experience from a Turkish Pediatric Hematology Center [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(1): 46-51 | DOI: 10.4274/Tjh.2015.0411  

FLAG Regimen with or without Idarubicin in Children with Relapsed/Refractory Acute Leukemia: Experience from a Turkish Pediatric Hematology Center

Şebnem Yılmaz Bengoa, Eda Ataseven, Deniz Kızmazoğlu, Fatma Demir Yenigürbüz, Melek Erdem, Hale Ören
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey

Objective: The optimal therapy to achieve higher rates of survival in pediatric relapsed/refractory acute leukemia (AL) is still unknown. In developing countries, it is difficult to obtain some of the recent drugs for optimal therapy and mostly well-known drugs proven to be effective are used. We assessed the efficacy of the combination of fludarabine, high-dose cytarabine, and granulocyte colonystimulating factor (FLAG regimen) with or without idarubicin (IDA) in children with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia.
Materials and Methods: Between September 2007 and May 2015, 18 children with refractory/relapsed AL attending our center, treated with a FLAG regimen with or without IDA, were included. The primary end point was the remission status of the bone marrow sampled after the first/second course of chemotherapy. The second end point was the duration of survival after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).
Results: Complete remission (CR) was achieved in 7 patients (38.8%) after the first cycle, and at the end of the second cycle the total number of patients in CR was 8 (42.1%). All patients in CR underwent HSCT. The CR rate in patients who had IDA in combination therapy was 28.6%, and it was 50% in patients treated without IDA (p=0.36). Mean survival duration in transplanted patients was 24.7±20.8 months (minimum-maximum: 2-70, median: 25 months), and it was 2.7±1.64 months (minimum-maximum: 0-5, median: 3 months) in nontransplanted patients. Five of them (27.7%) were still alive at the end of the study and in CR. The median time of follow-up for these patients was 33 months (minimum-maximum: 25-70 months).
Conclusion: FLAG regimens with or without IDA produced a CR of >24 months in 27.7% of children with relapsed/refractory AL and can be recommended as therapeutic options prior to HSCT in developing countries.

Keywords: Relapsed/refractory leukemia, FLAG regimen, Chemotherapy, Childhood


Nüks/Refrakter Akut Lösemili Çocuklarda İdarubisin Eklenerek veya Eklenmeden FLAG Tedavisi: Bir Türk Pediatrik Hematoloji Merkezi Deneyimi

Şebnem Yılmaz Bengoa, Eda Ataseven, Deniz Kızmazoğlu, Fatma Demir Yenigürbüz, Melek Erdem, Hale Ören
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey

Amaç: Nüks/refrakter akut lösemili (AL) çocuklarda daha yüksek sağkalımı sağlayabilecek en uygun tedavi yaklaşımı halen bilinmemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu hasta grubunda etkin olduğu iyi bilinen ve yakın zamanda geliştirilmiş bazı ilaçlara ulaşımda güçlük yaşanmaktadır. Biz relaps/refrakter akut lenfoblastik lösemili ve akut miyeloid lösemili çocuklarda idarubisin (İDA) eklenmiş veya eklenmemiş, fludarabin, yüksek doz sitarabin ve granülosit koloni stimüle edici faktör (FLAG tedavisi) kombinasyonunun etkinliğini değerlendirdik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Eylül 2007 ve Mayıs 2015 arasında merkezimizde izlenen, İDA eklenmiş veya eklenmemiş FLAG tedavisi verilen, 18 relaps/refrakter AL’li çocuk dahil edilmiştir. Birincil sonlanım noktası kemoterapi sonrası alınan kemik iliği örneğinin remisyon durumu ve ikinci sonlanım noktası ise hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) sonrası sağkalım süresi olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Çocukların yedisinde (%38,8) ilk siklus, toplam olarak sekizinde (%42,1) ise ikinci siklus sonrasında tam remisyon (TR) elde edildi. TR’deki tüm hastalara HKHN yapıldı. Kombinasyon tedavisine IDA eklenmiş olan hastalarda TR oranı %28,6, İDA eklenmemiş olanlarda %50 idi (p=0,36). HKHN yapılmış hastalarda ortalama sağkalım süresi 24,7±20,8 ay (minimum-maksimum: 2-70, medyan: 25 ay), yapılmamış olanlarda 2,7±1,64 ay (minimum-maksimum: 0-5, medyan: 3 ay) idi. Bu hastaların beşi (%27,7) halen sağ ve TR’dedir. Yaşayan hastaların median izlem süresi 33 ay (minimum-maksimum: 25-70 ay) idi.
Sonuç: IDA eklenmiş veya eklenmemiş FLAG tedavisi nüks/refrakter AL’li çocukların %27,7’sinde 24 aydan daha uzun süreli sağkalım sağlamıştır ve gelişmekte olan ülkelerde HKHN öncesi tedavi seçeneği olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Nüks/refrakter lösemi, FLAG tedavisi, Kemoterapi, Çocukluk çağı


Şebnem Yılmaz Bengoa, Eda Ataseven, Deniz Kızmazoğlu, Fatma Demir Yenigürbüz, Melek Erdem, Hale Ören. FLAG Regimen with or without Idarubicin in Children with Relapsed/Refractory Acute Leukemia: Experience from a Turkish Pediatric Hematology Center. Turk J Hematol. 2017; 34(1): 46-51

Corresponding Author: Şebnem Yılmaz Bengoa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar