E-ISSN: 1308-5263
D-index: A New Scoring System in Febrile Neutropenic Patients for Predicting Invasive Fungal Infections [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(2): 102-106 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0070  

D-index: A New Scoring System in Febrile Neutropenic Patients for Predicting Invasive Fungal Infections

Gülden Yılmaz1, Belgin Coşkun1, Atilla Elhan2, Alpay Azap1, Hamdi Akan3
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Neutropenia is a critical risk factor for invasive fungal infections (IFIs). We retrospectively performed this study to assess the performance of the D-index, a new test that combines both the duration and the severity of neutropenia, in predicting IFIs among patients with acute myelogenous leukemia.
METHODS: Fifteen patients with IFIs and 28 patients who did not develop IFIs were enrolled in the study. The D-index was defined as the area over the neutrophil curve, whereas the cumulative- D-index (c-D-index) was the area over the neutrophil curve from the start of neutropenia until the first clinical manifestation of IFI.
RESULTS: The D-index and the c-D-index tended to be significantly higher in patients with IFIs, with medians of 10,150 (range: 4000- 22,000) and 5300 (range: 2300-22,200), respectively (p=0.037 and p=0.003, respectively). The receiver operating characteristic analyses showed that there was a cutoff point of 3875 for the D-index in predicting IFI; the sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values were 100%, 67.9%, 35.4%, and 100%, respectively. There was also a cutoff point of 4225 for the c-D-index in predicting IFI; the sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values for the c-D-index were 93.3%, 71.4%, 36.6%, and 98.4%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The D-index and especially the c-D-index could be useful tools with high negative predictive value to exclude as well as to predict IFIs in the management of neutropenic patients.

Keywords: Neutropenia, D-index, Cumulative-D-index, Hematological malignancies, Invasive fungal infections


D-index: Febril Nötropenik Hastalarda İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Tanımlanmasında Yeni Bir Skorlama Sistemi

Gülden Yılmaz1, Belgin Coşkun1, Atilla Elhan2, Alpay Azap1, Hamdi Akan3
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: İnvaziv fungal enfeksiyonların (İFE) gelişiminde nötropeni önemli bir risk faktörüdür. Biz bu çalışmayı, akut miyeloid lösemi olup, İFE gelişen hastalarda, nötropeni süresini ve sayısını birlikte değerlendiren yeni bir test olan D-indeks’in performansını ölçmek için geriye dönük olarak yaptık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 50 tane İFE gelişen hasta, 28 tane İFE gelişmeyen hasta alındı. D-indeks nötrofil eğrisinin üzerinde kalan alan olarak, kümülatif-D-indeks (k-D-indeks) ise, nötropeninin ilk başladığı günden İFE’nin belirtilerinin başladığı ilk güne kadar çizilen nötrofil eğrisinin üzerinde kalan alan olarak belirlendi.
BULGULAR: D-indeks ve k-D-indeks İFE gelişen hastalarda yüksek olma eğilimindedir. D-indeks ve k-D-indeks için değerler ortalama 10,150 (aralık: 4000-22,000) ve 5300 (aralık: 2300-22,200) olup, sırası ile p=0,037 ve p=0,003 saptandı. Yapılan analizlerde D-indeks için eşik değerin 3875 olup, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırası ile %100, %67,9, %35,4 ve %100 saptandı. k-D-index için eşik değer 4225 olup, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değeri sırası ile %93,3, %71,4, %36,6 ve %98,4 saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: D-indeks ve özellikle k-D-indeks nötropenik hastaları günlük değerlendirmede kullanılabilecek bir testtir. Negatif prediktif değerinin yüksek olması nedeni ile İFE olan hastaları erken yakalamanın yanı sıra, İFE’yi dışlamak için de etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nötropeni, D-indeks, Kümülatif-D-indeks, Hematolojik malignite, İnvaziv fungal enfeksiyon


Gülden Yılmaz, Belgin Coşkun, Atilla Elhan, Alpay Azap, Hamdi Akan. D-index: A New Scoring System in Febrile Neutropenic Patients for Predicting Invasive Fungal Infections. Turk J Hematol. 2016; 33(2): 102-106

Corresponding Author: Gülden Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685