E-ISSN: 1308-5263
Incomplete Antibodies May Reduce ABO Cross-Match Incompatibility: A Pilot Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(1): 54-60 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0504  

Incomplete Antibodies May Reduce ABO Cross-Match Incompatibility: A Pilot Study

Mehmet Özen1, Soner Yılmaz2, Tülin Özkan3, Yeşim Özer4, Aliye Aysel Pekel5, Asuman Sunguroğlu3, Günhan Gürman6, Önder Arslan6
1Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Blood Bank Unit, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Ankara, Turkey
4Ankara University Faculty of Medicine, Unit of Blood Bank, Ankara, Turkey
5University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Clinic of Immunology and Allergy Diseases, Ankara, Turkey
6Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Objective: Any erythrocyte transfusion among humans having type A or B blood groups is impossible due to antibodies causing fatal transfusion complications. A cross-match test is performed to prevent immune transfusion complications before transfusion. Our hypothesis is that the fragment antibody (Fab) part of the antibody (incomplete antibody) may be used to prevent an immune stimulus related to the complete antibody. Therefore, we designed a pilot study to evaluate the effectiveness of these incomplete antibodies using cross-match tests.
Materials and Methods: Pepsin enzyme and staphylococcal protein A columns were used to cut anti-A and anti-B monoclonal antibodies and purify their Fab (2) fragments, respectively. An Rh-positive erythrocyte suspension with purified anti-A Fab (2) solution and B Rh-positive erythrocyte suspension with purified anti-B Fab (2) solution were combined correspondingly. Cross-match tests were performed by tube and gel centrifugation methods. The agglutination levels due to the anti-A and anti-B Fab (2) antibodies and their effects on the agglutination normally observed with complete antibodies were then measured.
Results: No agglutination for the purified incomplete anti-A Fab (2) with A Rh+ erythrocyte and anti-B Fab (2) with B Rh+ erythrocyte combinations was observed in the tube cross-match tests. These agglutination levels were 1+ in two wells in the gel centrifugation cross-match tests. Fab (2)-treated erythrocytes were also resistant to the agglutination that normally occurs with complete antibodies.
Conclusion: We determined that the Fab (2) fragments of antibodies may not only be used to obtain a mild or negative reaction when compared to complete antibodies, but they might also be used for decreasing ABO incompatibility. Incomplete antibodies might be a therapeutic option in autoimmune hemolytic anemia and they may also be used in solid organ or hematopoietic stem cell transplantation. Therefore, we have planned an in vivo study to prove these in vitro findings.

Keywords: Transfusion medicine, Red blood cells, Complications, Humoral immune response


İnkomplet Antikorlar ABO Çapraz Karşılaştırma Uyumsuzluğunu Azaltabilirler: Bir Başlangıç Çalışması

Mehmet Özen1, Soner Yılmaz2, Tülin Özkan3, Yeşim Özer4, Aliye Aysel Pekel5, Asuman Sunguroğlu3, Günhan Gürman6, Önder Arslan6
1Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Blood Bank Unit, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Ankara, Turkey
4Ankara University Faculty of Medicine, Unit of Blood Bank, Ankara, Turkey
5University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Clinic of Immunology and Allergy Diseases, Ankara, Turkey
6Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Tip A ve B kan grubuna sahip insanlar arasında herhangi bir eritrosit nakli öldürücü transfüzyon komplikasyonlarına neden olan antikorlar nedeniyle imkansızdır. İmmün transfüzyon komplikasyonlarını önlemek için transfüzyondan önce çapraz karşılaştırma testi yapılır. Hipotezimiz komplet antikorla ilişkili bağışıklık yanıtını önlemekte antikorun fragman antikor (Fab) parçasının (inkomplet antikor) kullanılabileceğidir. Bu inkomplet antikorların etkinliğini değerlendirmek için de çapraz karşılaştırma testlerini kullanarak bir başlangıç çalışması tasarladık.
Gereç ve Yöntem: Anti-A ve anti-B monoklonal antikorlarını kesmek ve saflaştırmak için sırasıyla pepsin enzimi ve stafilokokal protein A kolonları kullanıldı. A Rh pozitif eritrosit süspansiyonu ile saflaştırılmış anti-A Fab (2) solüsyonu ve B Rh pozitif eritrosit süspansiyonu ile saflaştırılmış anti-B Fab (2) solüsyonu sırasıyla birleştirildi. Çapraz karşılaştırma testleri tüp ve jel santrifügasyon yöntemleri kullanılarak çalışıldı. Sonrasında anti-A ve anti-B Fab (2) antikorlara bağlı aglütinasyon düzeyi ve bunların komplet antikorlarla normalde gözlenen aglütinasyon üzerine etkileri ölçüldü.
Bulgular: Tüp yöntemi ile yapılan çapraz karşılaştırma testinde saflaştırılmış inkomplet anti-A Fab (2) ile A Rh pozitif eritrosit ve anti-B Fab (2) ile B Rh pozitif eritrosit kombinasyonlarında aglütinasyon gözlenmedi. Jel santrifügasyon yöntemi ile yapılan çarpraz karşılaştırma testinde bu aglütinasyon düzeyleri her iki kuyucukta da 1 pozitifti. Fab (2) ile muamele edilen eritrositler komplet antikorla normalde oluşan aglütinasyona da dirençliydiler.
Sonuç: Antikorların Fab (2) fragmanlarının sadece komplet antikorlara kıyasla daha hafif veya negatif reaksiyonu elde etmekte değil, aynı zamanda ABO uyumsuzluğunu azaltmakta da kullanılabileceğini değerlendirdik. İnkomplet antikorlar otoimmün hemolitik anemide bir tedavi seçeneği olabileceği gibi aynı zamanda solid organ veya hematopoeitik kök hücre naklinde kullanılabilir. Bu nedenle in vitro bulguları doğrulamak için in vivo bir çalışma planladık.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon tıbbı, Alyuvarlar, Komplikasyonlar, Hümöral bağışıklık yanıtı


Mehmet Özen, Soner Yılmaz, Tülin Özkan, Yeşim Özer, Aliye Aysel Pekel, Asuman Sunguroğlu, Günhan Gürman, Önder Arslan. Incomplete Antibodies May Reduce ABO Cross-Match Incompatibility: A Pilot Study. Turk J Hematol. 2018; 35(1): 54-60

Corresponding Author: Mehmet Özen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar