E-ISSN: 1308-5263
In Silico Study of Correlation between Missense Variations of F8 Gene and Inhibitor Formation in Severe Hemophilia A [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(2): 77-83 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0094  

In Silico Study of Correlation between Missense Variations of F8 Gene and Inhibitor Formation in Severe Hemophilia A

Mostefa Fodil1, Faouzia Zemani2
1Higher School of Biological Sciences of Oran (ESSBO), Oran, Algeria
2Molecular and Cellular Genetics Laboratory, Oran University of Science and Technology - Mohamed Boudiaf (USTOMB), Oran, Algeria

Objective: Deleterious substitutions of the F8 gene are responsible for causing hemophilia A, which is an inherited bleeding disorder resulting from reduced or absent activity of the coagulant protein factor VIII (FVIII). The most important complication in treatment is inhibitor development toward therapeutic factor VIII. In this study, we aimed to analyze the effects of deleterious substitutions in the F8 gene upon protein structure and function.
Materials and Methods: All tests were conducted by computational methods from the CHAMP (CDC Hemophilia A Mutation Project) database. We performed an in silico analysis of deleterious variations using five software programs, Sift, PolyPhen-2, Align-GVGD, KD4v, and MutationTaster, in order to analyze the correlation between variation and the disease. We also studied the correlation between these variations and inhibitor formation.
Results: Our analysis showed that these in silico tools are coherent and that there are more variations in the A than the C domains. Moreover, we noticed that there are more deleterious variations than neutral variations in each of the A and C domains. We also found that 13.51% of the patients suffered from a severe form of hemophilia A and that carriers of missense variations developed inhibitors. Also, for the first time, we determined that variation nature is not associated with inhibitor formation. Furthermore, this analysis showed that the risk of developing inhibitors increases when the variation causes a change of amino acid class.
Conclusion: This study will help to correctly associate variations with inhibitor development and aid in early characterization of novel variants.

Keywords: Hemophilia A, Missense variation, In silico analysis, Inhibitor formation, FVIII, Coagulation


Ağır Hemofili A’da Yanlış Anlamlı F8 Gen Varyasyonları ile İnhibitör Oluşumu İlişkisini İnceleyen Bilgisayar Simülasyon Çalışması

Mostefa Fodil1, Faouzia Zemani2
1Higher School of Biological Sciences of Oran (ESSBO), Oran, Algeria
2Molecular and Cellular Genetics Laboratory, Oran University of Science and Technology - Mohamed Boudiaf (USTOMB), Oran, Algeria

Amaç: F8 genindeki patolojik varyasyonlar, pıhtılaşma faktörü VIII’in (FVIII) azalmış ya da kaybolmuş aktivitesinden kaynaklanan ve kalıtsal bir kanama bozukluğu olan Hemofili A’ya neden olmaktadır. Tedavide en önemli zorluk, tedavi edici faktör VIII’e karşı inhibitör gelişimidir. Bu çalışmada F8 gen varyasyonlarının protein yapısı ve fonksiyonu üzerine olan etkilerini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Tüm testler CHAMP (CDC Hemofili A Mutasyon Projesi) veri tabanından bilgisayar hesaplama yöntemleriyle yapıldı. Varyasyon ve hastalık arasındaki ilişkiyi araştırmak için beş farklı yazılım programı; Sift, PolyPhen-2, Align-GVGD, KD4v ve MutationTaster kullanarak, patojenik varyasyonların analizi yapıldı. İlave olarak bu varyasyonlar ve inhibitör oluşumu arasındaki ilişki de incelendi.
Bulgular: Analizlerimiz bilgisayar tahmin araçlarının tutarlı olarak A bölgesinde, C bölgesine kıyasla daha fazla varyasyon olduğunu gösterdi. Ayrıca A ve C bölgelerinde nötral varyasyonlardan ziyade patojenik varyasyonlar bulunduğunu fark ettik. Ayrıca hastaların %13,51’inin ağır hemofili A olduğunu ve yanlış anlamlı varyasyon taşıyıcılarının inhibitör geliştirdiğini bulduk. Ayrıca ilk kez varyasyon türünün inhibitör oluşumu ile ilişkili olmadığını gösterdik. İlave olarak bu analiz, aminoasit değişimine yol açan varyasyonların inhibitör geliştirme riskini arttırdığını bize gösterdi.
Sonuç: Bu çalışma inhibitör gelişimi ile varyasyonları doğru bir şekilde ilişkilendirmeye ve yeni varyasyonların erken karakterizasyonuna yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemofili A, Yanlış anlamlı varyasyon, Bilgisayar analizi, İnhibitör oluşumu, FVIII, Pıhtılaşma


Mostefa Fodil, Faouzia Zemani. In Silico Study of Correlation between Missense Variations of F8 Gene and Inhibitor Formation in Severe Hemophilia A. Turk J Hematol. 2020; 37(2): 77-83

Corresponding Author: Mostefa Fodil, Algeria


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar