E-ISSN: 1308-5263
Interleukin-10 and interferon-gamma cytokine gene polymorphisms may be risk factors for chronic myelogenous leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2005; 22(4): 191-196

Interleukin-10 and interferon-gamma cytokine gene polymorphisms may be risk factors for chronic myelogenous leukemia

Bilkay Baştürk1, Elif Evke2, Ahmet Tunalı3, Sema Karakuş4
1Department Of Immunology, Başkent University School Of Medicine, Ankara, Turkey
2Research Laboratuary, Uludağ University School Of Medicine, Turkey
3Department Of Hematology, Uludağ University School Of Medicine, Bursa, Turkey
4Department Of Hematology, Başkent University School Of Medicine, Ankara, Turkey

We investigated the association of cytokine gene polymorphisms with the development of chronic myelogenous leukemia (CML) and whether there is an association between gene polymorphisms Th1 and Th2 or regulatory- type cytokines and CML. Thirty patients with CML and 60 healthy controls were enrolled in this study. All genotyping (TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-6, and IFN-γ) studies were performed using sequence-specific primers PCR (PCR-SSP). Frequencies of IL-10 (-1082, -819, -592) GCC/ATA (p= 0.009) and IFN-γ; +874 T/A (p= 0.037) polymorphisms were significantly greater in the patients with CML. In contrast, significantly lower frequencies of the IFN-γ A/A (p= 0.004) genotype were observed in patients with CML compared with controls. The results suggest that the IL-10 GCC/ATA and IFN-γ T/A polymorphisms are potential risk factors, and that the IFN-γ A/A polymorphism is a protective factor, for CML in this study group.

Keywords: Cytokines, Chronic myelogenous leukemia, Gene polymorphism, PCR.


İnterlökin-10 ve interferon-gama sitokin gen polimorfizmleri kronik miyeloid lösemi gelişimi için risk oluşturabilir

Bilkay Baştürk1, Elif Evke2, Ahmet Tunalı3, Sema Karakuş4
1Department Of Immunology, Başkent University School Of Medicine, Ankara, Turkey
2Research Laboratuary, Uludağ University School Of Medicine, Turkey
3Department Of Hematology, Uludağ University School Of Medicine, Bursa, Turkey
4Department Of Hematology, Başkent University School Of Medicine, Ankara, Turkey

Bu çalışmada, Th1, Th2 ve T-regülatuar tip sitokin gen polimorfizmleri ile kronik miyeloid lösemi (KML) gelişimi arasIndaki ilişkiyi araştırdık. Bu amaçla çalışmaya 30 KML tanısı almış hasta ve 60 sağlklı gönüllü alındı. Bütün gen tiplendirmeleri (TNF-?, TGF-ß, IL-10, IL-6 ve IFN-?) sekans spesifik primerler kullanılarak PCR yöntemi ile çalışıldı. Hasta grubunda IL-10 (-1082, -819, -592) GCC/ATA (p= 0.009) ve IFN-?; +874 T/A (p= 0.037) polimorfizmleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı. Bunun aksine IFN-? A/A (p= 0.004) genotipi sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hasta grubunda düşük sıklıkta saptandı. Bu sonuçlar, çalıştığımız hasta grubu için, IL-10 GCC/ATA ve IFN-? T/A polimorfizmlerinin KML gelişiminde bir risk faktörü, IFN-? A/A polimorfizminin ise koruyucu bir faktör olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sitokin, Kronik miyeloid lösemi, Gen polimorfizmi, PCR.


Bilkay Baştürk, Elif Evke, Ahmet Tunalı, Sema Karakuş. Interleukin-10 and interferon-gamma cytokine gene polymorphisms may be risk factors for chronic myelogenous leukemia. Turk J Hematol. 2005; 22(4): 191-196

Corresponding Author: Bilkay Baştürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831