E-ISSN: 1308-5263
The investigation of the effect of Marafl powder (smokeless tobacco) on hematological parameters [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2004; 21(3): 131-136

The investigation of the effect of Marafl powder (smokeless tobacco) on hematological parameters

Metin Kılınç1, Erdoğan Okur2, İlhami Yıldırım2, Fatma İnanç1, Ergül Belge Kurutaş2
1Department Of Biochemistry, Kahramanmaraş Sütçüimam University Medical Faculty, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Kahramanmaraş Sütçüimam University Medical Faculty, Kahramanmaraş, Turkey

Nicotine is used in different forms including smokeless tobacco. A special kind of smokeless tobacco also known as Maraş powder (MP) is widely used in southeastern region, especially Kahramanmaraş, Gaziantep and other southeastern cities of Turkey. The aim of this study was to investigate the effect of nicotine on hematological parameters in MP users. Ninety-two MP users from Kahramanmaraş and its environs and sixtyeight healthy controls who did not use MP were included in the study. We measured haematological parameters in the blood samples of MP users and controls. Our results showed that while iron and WBC levels were higher in MP users than the controls (p< 0.001), monocyte and platelet counts were lower (p< 0.05 and p< 0.001, respectively). Increased leukocyte counts in MP users may be an indicator of the present inflammatory events in various tissues. So, we assume that MP, because of either high nicotine content or high tobacco-specific nitroso amines levels (TSNA), causes chronic inflammatory changes in various cells, organs and systemic circulation.

Keywords: Hematological values, Marafl powder, Smokeless tobacco.


Maraş tozunun (dumansız tütün) hematolojik parametreler üzerine etkisi

Metin Kılınç1, Erdoğan Okur2, İlhami Yıldırım2, Fatma İnanç1, Ergül Belge Kurutaş2
1Department Of Biochemistry, Kahramanmaraş Sütçüimam University Medical Faculty, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Kahramanmaraş Sütçüimam University Medical Faculty, Kahramanmaraş, Turkey

Nikotin dumansız tütün dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılır. Dumansız tütünün özel bir şekli olan Maraş tozu başta Kahramanmaraş, Gaziantep ve diğer Güneydoğu illeri olmak üzere Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak kullanılır. Bu çalışmanın amacı dumansız tütünde bulunan nikotinin hematolojik parametrelere olan etkisini araştırmaktır. Kahramanmaraş ve çevresinden 92 Maraş tozu kullanıcısı ve 68 tütün kullanmayan kontrol çalışmaya alındı. Demir ve lökosit düzeyleri Maraş tozu kullananlarda yüksek bulunurken (p< 0.001), monosit ve trombosit düzeyleri düşüktür (p< 0.05 ve p< 0.01). Maraş tozu kullananlarda lökosit sayasındaki yükseklik çeşitli dokulardaki inflamatuvar etkiye bağlanabilir. Buna göre Maraş tozu, gerek içerdiği nikotin, gerekse tütüne özgül nitrozamin düzeylerinin çeşitli hücre, organ ve sistemik dolaşımda kronik inflamatuvar değişikliklere yol açtığı öne sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik değerler, Marafl tozu, Dumansız tütün.


Metin Kılınç, Erdoğan Okur, İlhami Yıldırım, Fatma İnanç, Ergül Belge Kurutaş. The investigation of the effect of Marafl powder (smokeless tobacco) on hematological parameters. Turk J Hematol. 2004; 21(3): 131-136

Corresponding Author: Metin Kılınç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831