E-ISSN: 1308-5263
Red Blood Cell Transfusions in Greece: Results of a Survey of Red Blood Cell Use in 2013 [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(1): 52-58 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0188  

Red Blood Cell Transfusions in Greece: Results of a Survey of Red Blood Cell Use in 2013

Serena Valsami, Elisavet Grouzi, Abraham Pouliakis, Leontini Fountoulaki - Paparisos, Elias Kyriakou, Maria Gavalaki, Elias Markopoulos, Ekaterini Kontopanou, Ioannis Tsolakis, Argyrios Tsantes, Alexandra Tsoka, Anastasia Livada, Vassiliki Rekari, Niki Vgontza, Dimitra Agoritsa, Marianna Politou, Stavros Nousis, Aspasia Argyrou, Ekaterini Manaka, Maria Baka, Maria Mouratidou, Stavroula Tsitlakidou, Konstantinos Malekas, Dimitrios Maltezos, Paraskevi Papadopoulou, Vassiliki Pournara, Ageliki Tirogala, Emmanouil Lysikatos, Sousanna Pefani, Konstantinos Stamoulis
On Behalf of the Working Committee of Transfusion Medicine & Apheresis of the Hellenic Society of Hematology

Objective: Greece is ranked as the second highest consumer of blood components in Europe. For an effective transfusion system and in order to reduce variability of transfusion practice by implementing evidence-based transfusion guidelines it is necessary to study and monitor blood management strategies. Our study was conducted in order to evaluate the use of red blood cell units (RBC-U) in nationwide scale mapping parameters that contribute to their proper management in Greece.
Materials and Methods: The survey was conducted by the Working Committee of Transfusion Medicine&Apheresis of the Hellenic Society of Hematology from January to December 2013. The collected data included the number, ABO/D blood group, patients’ department, and storage age of RBC-U transfused.
Results: The number of RBC-U evaluated was 103,702 (17.77%) out of 583,457 RBC-U transfused in Greece in 2013. RBC-U transfused by hospital department (mean percentage) was as follows: Surgery 29.34%, Internal Medicine 29.48%, Oncology/Hematology 14.65%, Thalassemia 8.87%, Intensive Care Unit 6.55%, Nephrology 1.78%, Obstetrics/Gynecology 1.46%, Neonatal&Pediatric 0.31%, Private Hospitals 8.57%. RBC-U distribution according to ABO/D blood group was: A: 39.02%, B: 12.41%, AB: 5.16%, O: 43.41%, D+: 87.99%, D-: 12.01%. The majority of RBC-U (62.46%) was transfused in the first 15 days of storage, 25.24% at 16 to 28 days, and 12.28% at 29-42 days.
Conclusion: Despite a high intercenter variability in RBC transfusions, surgical and internal medicine patients were the most common groups of patients transfused with an increasing rate for internal medicine patients. The majority of RBC-U were transfused within the first 15 days of storage, which is possibly the consequence of blood supply insufficiency leading to the direct use of fresh blood. Benchmarking transfusion activity may help to decrease the inappropriate use of blood products, reduce the cost of care, and optimize the use of the voluntary donor’s gift.

Keywords: Red blood cell, Transfusion practice, Blood storage age


Yunanistan’da Eritrosit Transfüzyonu: 2013’de Eritrosit Kullanımı Anketinin Sonuçları

Serena Valsami, Elisavet Grouzi, Abraham Pouliakis, Leontini Fountoulaki - Paparisos, Elias Kyriakou, Maria Gavalaki, Elias Markopoulos, Ekaterini Kontopanou, Ioannis Tsolakis, Argyrios Tsantes, Alexandra Tsoka, Anastasia Livada, Vassiliki Rekari, Niki Vgontza, Dimitra Agoritsa, Marianna Politou, Stavros Nousis, Aspasia Argyrou, Ekaterini Manaka, Maria Baka, Maria Mouratidou, Stavroula Tsitlakidou, Konstantinos Malekas, Dimitrios Maltezos, Paraskevi Papadopoulou, Vassiliki Pournara, Ageliki Tirogala, Emmanouil Lysikatos, Sousanna Pefani, Konstantinos Stamoulis
On Behalf of the Working Committee of Transfusion Medicine & Apheresis of the Hellenic Society of Hematology

Amaç: Avrupa’daki kan bileşenlerini en çok tüketen ülkeler arasında Yunanistan ikinci sıradadır. Etkili bir transfüzyon sistemi için ve transfüzyon uygulamasının değişkenliğini azaltmak için kanıta dayalı transfüzyon kılavuzlarını uygulayarak kan yönetimi stratejilerini incelemek ve izlemek gereklidir. Çalışmamız, Yunanistan’da doğru kan transfüzyon yönetimine katkıda bulunmak için, ülke çapında ölçek eşleştirme parametrelerinde eritrosit süspansiyonu (ES) kullanımını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Gereç ve Yöntem: Anket, Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında Hellenic Hematoloji topluluğunun, Transfüzyon Tıbbı ve Aferez Çalışma Komitesi tarafından yürütülmüştür. Toplanan veriler, ABO/D kan grubu, hasta bölümleri ve transfüze edilen ES depolama yaşını içermektedir.
Bulgular: 2013 yılında Yunanistan’da transfüzyon yapılan 583,457 ES’nin, ES sayısı 103,702 (%17,77) idi. Hastanedeki bölümlerde transfüze edilen ES (ortalama oran) şöyleydi: Cerrahi %29,34, Dahiliye %29,48, Onkoloji/Hematoloji %14,65, Talasemi %8,87, Yoğun bakım ünitesi %6,55, Nefroloji %1,78, Kadın Hastalıkları ve Doğum %1,46, Yenidoğan ve Çocuk bölümü %0,31, Özel Hastaneler %8,57. ABO/D kan grubuna göre ES dağılımıysa şöyleydi: A: %39,02, B: %12,41, AB: %5,16, O: %43,41, D+: %87,99, D-: %12,01. ES’nin çoğunluğu (%62,46) depolamanın ilk 15 günü, 16 ile 28 günleri arası %25,24’ü ve 29 ile 42 gün arasında ise %12,28’i, transfüze edildi.
Sonuç: Eritrosit transfüzyonlarında merkezler arası yüksek değişkenliğe rağmen, en fazla transfüzyon yapılan hasta grubunu cerrahi ve dahili tıp hastaları oluşturmaktaydı, dahili tıp hastalarında transfüzyon oranları daha yüksekti. ES’nin çoğunluğu depolamanın ilk 15 gününde transfüze edildi; bu da muhtemelen kan depolamadaki yetersizliğinin sonucunda taze kan kullanımına yol açtı. Transfüzyon aktivitesinin standartları, kan ürünlerinin uygun olmayan kullanımını azaltmaya, bakım maliyetini düşürmeye ve gönüllü vericilerin hediye kullanımını optimize etmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı kan hücresi, Transfüzyon uygulamaları, Kan depolama yaşı


Serena Valsami, Elisavet Grouzi, Abraham Pouliakis, Leontini Fountoulaki - Paparisos, Elias Kyriakou, Maria Gavalaki, Elias Markopoulos, Ekaterini Kontopanou, Ioannis Tsolakis, Argyrios Tsantes, Alexandra Tsoka, Anastasia Livada, Vassiliki Rekari, Niki Vgontza, Dimitra Agoritsa, Marianna Politou, Stavros Nousis, Aspasia Argyrou, Ekaterini Manaka, Maria Baka, Maria Mouratidou, Stavroula Tsitlakidou, Konstantinos Malekas, Dimitrios Maltezos, Paraskevi Papadopoulou, Vassiliki Pournara, Ageliki Tirogala, Emmanouil Lysikatos, Sousanna Pefani, Konstantinos Stamoulis. Red Blood Cell Transfusions in Greece: Results of a Survey of Red Blood Cell Use in 2013. Turk J Hematol. 2017; 34(1): 52-58

Corresponding Author: Serena Valsami, Greece


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar