E-ISSN: 1308-5263
Discrepancies in Lymphoma Diagnosis Over the Years: A 13-Year Experience in a Tertiary Center [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(1): 81-88 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0344  

Discrepancies in Lymphoma Diagnosis Over the Years: A 13-Year Experience in a Tertiary Center

Neval Özkaya1, Nuray Başsüllü2, Ahu Senem Demiroz1, Nükhet Tüzüner1
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
2İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkey

Objective: In the past, accurate diagnosis of lymphoma was challenging since there were multiple competing classification systems that caused confusion and debate. After establishment of the World Health Organization lymphoma classification, lymphomas still remain a diagnostic challenge among general pathologists. The purpose of this study was to examine whether the discordance among centers has declined over the years.
Materials and Methods: All lymphoma or lymphoma-suspected specimens that had been sent to the Cerrahpaşa Faculty of Medicine between 2000 and 2013 for a second opinion were deemed eligible. To evaluate the change in the discrepancy rates over time we compared the rates of revision between 2000-2008 and 2009-2013.
Results: A total of 1824 patients in two time periods met the inclusion criteria. The overall discordance rate was 45.6%. This rate showed significant variations between different histologic subtypes. Discordance rates also varied significantly over time and decreased from 51.3% in 2000-2008 to 38.7% in 2009-2013 (p<0.0001).
Conclusion: The high discordance rate, especially in the second period, indicates the need for easily accessible hematopathology consultation centers.

Keywords: Diagnosis of lymphoma, World Health Organization lymphoma classification, Discrepancies in diagnosis, Hematopathology


Lenfoma Tanısında Üst Merkezle Olan Tutarsızlıklarda Yıllar İçinde Gözlenen Değişiklikler: Konsültasyon Merkezinin 13 Yıllık Deneyimi

Neval Özkaya1, Nuray Başsüllü2, Ahu Senem Demiroz1, Nükhet Tüzüner1
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
2İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkey

Amaç: Geçmiş yıllarda, farklı birçok lenfoma sınıflandırma sisteminin yarattığı karmaşa nedeniyle doğru bir lenfoma tanısına ulaşmak tüm patologlar için uğraşı gerektirmekteydi. Dünya Sağlık Örgütü’nün lenfoma sınıflandırmasıyla birlikte lenfoma tanı ve sınıflamasına büyük ölçüde açıklık getirilmesine rağmen genel patologlar için doğru lenfoma tanısı hala bir uğraşı nedenidir. Bu çalışmanın amacı değişik merkezlerdeki tanı farklılıklarının zaman içinde azalıp azalmadığını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 2000-2013 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı’na lenfoma tanı ve/veya şüphesi ile konsültasyona gönderilen tüm olgular çalışma kapsamına alındı. Lenfoma tanısında, konsültasyon merkezi ile tutarsızlık oranlarındaki değişimleri değerlendirmek amacı ile 2000-2008 ve 2009-2013 yılları arasındaki tanı tutarsızlık oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma kapsamına giren 1824 hastada genel uyumsuzluk oranı %45,6 olup değişik histolojik alt tipler arasında önemli farklılıklar saptandı. Tanılar arasındaki tutarsızlık oranları 2000-2008 yılları arasında %51,3 iken 2009-2013 arasında %38,7’ye gerileyerek zaman içinde anlamlı ölçüde azalma gösterdi (p<0,0001) ancak hala çok yüksekti.
Sonuç: Özellikle 2009-2013 yılları arasında hala tanılar arasındaki tutarsızlık oranlarının yüksek oluşu, genel patologlar ve hematolog/ onkologların kolayca ulaşabilecekleri hematopatoloji konsültasyon merkezlerinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lenfoma tanısı, Dünya Sağlık Örgütü lenfoma sınıflaması, Tanı tutarsızlıkları, Hematopatoloji


Neval Özkaya, Nuray Başsüllü, Ahu Senem Demiroz, Nükhet Tüzüner. Discrepancies in Lymphoma Diagnosis Over the Years: A 13-Year Experience in a Tertiary Center. Turk J Hematol. 2017; 34(1): 81-88

Corresponding Author: Nükhet Tüzüner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar