E-ISSN: 1308-5263
Lymphomas of Waldeyer's ring: Clinical features, management and prognosis of eleven adult patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(2): 75-78

Lymphomas of Waldeyer's ring: Clinical features, management and prognosis of eleven adult patients

Abdullah Hacıhanefioğlu1, Pınar Tarkun1, Emel Gonullu1, Ozlem Vardar2
1Department Of Hematology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Lymphoma is the second most common neoplasm of the head and neck after squamous carcinoma. The majority of lym¬phomas involving the head and neck are non-hodgkin’s lymphomas. Hodgkin’s lymphoma is rare in Waldeyer’s ring. Between 1999 and 2006, the medical records and pathology data of all newly diagnosed, previously untreated adult patients with Waldeyer’s ring lymphomas were retrospectively reviewed. Pathologic specimens were adopted according to WHO his¬tologic classification. All patients were clinically staged with history and physical examination, routine hematologic and bio¬chemical profiles, chest X-ray, and computerized tomography of the head and neck, chest, abdomen and pelvis. All patients were treated with chemotherapy. Approximately one month after the end of the scheduled initial management, patients were restaged for evidence of residual disease with physical examination, laboratory profiles and relevant radiologic studies. Total patient number was 11 in our institution. Complete remission was achieved in 6 patients and partial remission in 3 patients; 1 patient did not achieve remission and 1 patient with anaplastic large cell lymphoma died. Patients who are alive are still being followed in our institution. The progression of patients with lymphoma is closely associated with the diagnosis, stage and histologic grade of the disease. This series characterized the clinicopathologic features and outcomes of adult patients. Our data have shown that there is relatively good survival in these diseases but more patients must be evaluated for mean¬ingful results.

Keywords: Waldeyer’s ring, non–hodgkin’s lymphoma, hodgkin’s lymphoma.


Waldeyer halkası lenfomaları: Onbir erişkin hastanın klinik özellikleri, tedavi ve prognozu

Abdullah Hacıhanefioğlu1, Pınar Tarkun1, Emel Gonullu1, Ozlem Vardar2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Lenfoma, yassı hücreli karsinomadan sonra boyun bölgesinin en sık görülen ikinci tümörleridir. Baş ve boyun bölgesini tutan lenfomaların çoğu non – hodgkin lenfomalardır. Hodgkin lenfomalar Waldeyer halkasında nadirdir. 1999 ve 2006 tar¬ihleri arasındaki tıbbi ve patolojik kayıtlarımızdan daha önce tedavi almamış, yeni tanılı Waldeyer halkası lenfomalı erişkin hastaların bilgilerini geriye yönelik olarak gözden geçirdik. Patolojik örnekler Dünya Sağlık Örgütü (WHO ) histolojik sınıflandırmasına göre uyarlandı. Tüm hastalar hikaye ve fizik muayene, rutin hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, göğüs röntgeni, baş – boyun, göğüs, karın ve pelvik tomografilerle evrelendirildi. Hastalar tedavi şemasının bitiminden yaklaşık bir ay sonra hastalık kalıntıları açısından tekrar evrelendirildi. Bölümümüze kayıtlı toplam 11 hasta vardı. Altı hastada tam yanıta, üç hastada kısmi yanıta ulaşıldı. Bir hastada yanıt sağlanamadı. Anaplastik büyük hücreli lenfoması olan bir hasta tedavisi sürerken kaybedildi. On hastamız halen polikliniğimizin takibindedir. Lenfoma hastalarının seyirleri hastalığın evresi ve histolojik türü ile yakın ilişkilidir. Burada erişkin hastalarımızın klinikopatolojik özellikleri ve sonuçları özetlenmiştir. Bu hastalıktaki verilerimiz sağkalımın nispeten iyi olduğunu göstermektedir. Sonuçların anlamlı olabilmesi için daha fazla has¬tanın değerlendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Waldeyer halkası, non-hodgkin lenfoma, hodgkin lenfoma


Abdullah Hacıhanefioğlu, Pınar Tarkun, Emel Gonullu, Ozlem Vardar. Lymphomas of Waldeyer's ring: Clinical features, management and prognosis of eleven adult patients. Turk J Hematol. 2008; 25(2): 75-78

Corresponding Author: Pınar Tarkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831