E-ISSN: 1308-5263
Pharmacobiological Approach for the Clinical Development of Ruxolitinib in Myeloproliferative Neoplasms [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(2): 163-167 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0265  

Pharmacobiological Approach for the Clinical Development of Ruxolitinib in Myeloproliferative Neoplasms

Eylem Eliaçık1, Ayşe Işık1, Salih Aksu1, Ayşegül Üner2, Yahya Büyükaşık1, Nilgün Sayınalp1, Hakan Göker1, Osman İ. Özcebe1, İbrahim C. Haznedaroğlu1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Ruxolitinib, JAK1 ve JAK2 inhibitörü olarak işlev gören bir ilaçtır. Semptomatik splenomegalisi olan orta- veya yüksek-risk myelofibrozis hastalarında kullanımı uluslararası onam almıştır. Bu bağlamda ruxolitinib, Philadelphia kromozomu negatif myeloproliferatif neoplaziler (MPN) için klinik yararı gösterilen ilk hedefe yönelik ajan konumundadır. Bu yazının amacı, ruxolitinibin MPN’nin klinik tablolarındaki potansiyel kullanım alanları konusunda farmakobiyolojik yönleri tartışmaktır. Ruxolitinib onamları başlıca hastalık risk faktörleri üzerinden yapılmaktadır. Ancak klinik kullanımda hastalığın ve ilacın farmakobiyolojik yönlerini de dikkate alma gerekliliği vardır. Bu hipotezimizi tartışırken splenektomize bir MPN hastamızda, hiperproliferatif bir kemik iliği ve orta derecede fibrozis mevcutken uyguladığımız ruxolitinib tedavisinden elde ettiğimiz deneyimlere dayandık. İlacın gelecekte klinik geliştirilmesi gerçekleştirilirken MPN risk profili yanı sıra farmakobiyolojik değerlendirmelerin de yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Keywords: Myeloproliferative neoplasms, Ruxolitinib, Myelofibrosis


Miyeloproliferatif Neoplazilerde Ruxolitinib İlacının Klinik Geliştirilmesine Farmakobiyolojik Yaklaşım

Eylem Eliaçık1, Ayşe Işık1, Salih Aksu1, Ayşegül Üner2, Yahya Büyükaşık1, Nilgün Sayınalp1, Hakan Göker1, Osman İ. Özcebe1, İbrahim C. Haznedaroğlu1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Ruxolitinib, JAK1 ve JAK2 inhibitörü olarak işlev gören bir ilaçtır. Semptomatik splenomegalisi olan orta- veya yüksek-risk myelofibrozis hastalarında kullanımı uluslararası onam almıştır. Bu bağlamda ruxolitinib, Philadelphia kromozomu negatif myeloproliferatif neoplaziler (MPN) için klinik yararı gösterilen ilk hedefe yönelik ajan konumundadır. Bu yazının amacı, ruxolitinibin MPN’nin klinik tablolarındaki potansiyel kullanım alanları konusunda farmakobiyolojik yönleri tartışmaktır. Ruxolitinib onamları başlıca hastalık risk faktörleri üzerinden yapılmaktadır. Ancak klinik kullanımda hastalığın ve ilacın farmakobiyolojik yönlerini de dikkate alma gerekliliği vardır. Bu hipotezimizi tartışırken splenektomize bir MPN hastamızda, hiperproliferatif bir kemik iliği ve orta derecede fibrozis mevcutken uyguladığımız ruxolitinib tedavisinden elde ettiğimiz deneyimlere dayandık. İlacın gelecekte klinik geliştirilmesi gerçekleştirilirken MPN risk profili yanı sıra farmakobiyolojik değerlendirmelerin de yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Myeloproliferatif neoplaziler, Ruxolitinib, Miyelofibroz


Eylem Eliaçık, Ayşe Işık, Salih Aksu, Ayşegül Üner, Yahya Büyükaşık, Nilgün Sayınalp, Hakan Göker, Osman İ. Özcebe, İbrahim C. Haznedaroğlu. Pharmacobiological Approach for the Clinical Development of Ruxolitinib in Myeloproliferative Neoplasms. Turk J Hematol. 2015; 32(2): 163-167

Corresponding Author: Eylem Eliaçık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar