E-ISSN: 1308-5263
Comparison of Myelodysplastic Syndrome Prognostic Scoring Systems [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(2): 119-126 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0455  

Comparison of Myelodysplastic Syndrome Prognostic Scoring Systems

Özlen Bektaş1, Ayşegül Üner2, Eylem Eliaçık1, Burak Uz1, Ayşe Işık1, Sezgin Etgül1, Süreyya Bozkurt2, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu1, Hakan Göker1, Nilgün Sayınalp1, Salih Aksu1, Haluk Demiroğlu1, Osman İlhami Özcebe1, Yahya Büyükaşık1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Myelodysplastic syndrome (MDS) is a clonal hematopoietic stem cell disease. Patients are at risk of developing cytopenias or progression to acute myeloid leukemia. Different classifications and prognostic scoring systems have been developed. The aim of this study was to compare the different prognostic scoring systems.
METHODS: One hundred and one patients who were diagnosed with primary MDS in 2003-2011 in a tertiary care university hospital’s hematology department were included in the study.
RESULTS: As the International Prognostic Scoring System (IPSS), World Health Organization Classification-Based Prognostic Scoring System (WPSS), MD Anderson Prognostic Scoring System (MPSS), and revised IPSS (IPSS-R) risk categories increased, leukemia-free survival and overall survival decreased (p<0.001). When the IPSS, WPSS, MPSS, and IPSS-R prognostic systems were compared by Cox regression analysis, the WPSS was the best in predicting leukemia-free survival (p<0.001), and the WPSS (p<0.001) and IPSS-R (p=0.037) were better in predicting overall survival.
DISCUSSION AND CONCLUSION: All 4 prognostic systems were successful in predicting overall survival and leukemia-free survival (p<0.001). The WPSS was found to be the best predictor for leukemia-free survival, while the WPSS and IPSS-R were found to be the best predictors for overall survival.

Keywords: Myelodysplastic syndrome, International Prognostic Scoring System, MD Anderson Prognostic Scoring System, World Health Organization Classification-Based Prognostic Scoring System, Revised International Prognostic Scoring System


Miyelodisplastik Sendrom Prognostik Skorlama Sistemlerinin Kıyaslanması

Özlen Bektaş1, Ayşegül Üner2, Eylem Eliaçık1, Burak Uz1, Ayşe Işık1, Sezgin Etgül1, Süreyya Bozkurt2, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu1, Hakan Göker1, Nilgün Sayınalp1, Salih Aksu1, Haluk Demiroğlu1, Osman İlhami Özcebe1, Yahya Büyükaşık1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Miyelodisplastik sendrom (MDS) klonal bir hematopoetik kök hücre hastalığıdır. Hastalarda sitopeni veya akut miyeloid lösemi gelişmesi riski söz konusudur. Farklı sınıflandırma ve prognostik skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, farklı prognostik skorlama sistemlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak üniversite hastanesi, hematoloji bölümünde 2003-2011 yılları arasında tanı alan 101 primer MDS hastası çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi (UPSS), Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırması Bazlı Prognostik Skorlama Sistemi (DPSS), MD Anderson Prognostik Skorlama Sistemi (MPSS) ve yeniden düzenlenmiş UPSS (UPSS-D) risk kategorileri arttıkça lösemisiz sağkalım ve toplam sağkalım azalıyordu (p<0,001). UPSS, DPSS, MPSS ve UPSS-R Cox regresyon analizi ile karşılaştırıldığında, DPSS’nin lösemisiz sağkalımı (p<0,001), DPSS (p<0,001) ve UPSS-D’nin (p=0.037) toplam sağkalımı daha iyi öngördüğü tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dört prognostik skorlama sistemi de toplam sağkalımı ve lösemisiz sağkalımı başarılı şekilde öngörüyordu (p<0.001). DPSS’nin lösemisiz sağkalımın, DPSS ve UPSS-D’nin toplam sağkalımın en iyi öngöreni olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Miyelodisplastik sendrom, Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi, MD Anderson Prognostik Skorlama Sistemi, Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırması Bazlı Prognostik Skorlama Sistemi, Yeniden Düzenlenmiş Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi


Özlen Bektaş, Ayşegül Üner, Eylem Eliaçık, Burak Uz, Ayşe Işık, Sezgin Etgül, Süreyya Bozkurt, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Salih Aksu, Haluk Demiroğlu, Osman İlhami Özcebe, Yahya Büyükaşık. Comparison of Myelodysplastic Syndrome Prognostic Scoring Systems. Turk J Hematol. 2016; 33(2): 119-126

Corresponding Author: Özlen Bektaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685