E-ISSN: 1308-5263
Severe Clinical Course in a Patient with Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopenia Due to a Missense Mutation of the c-MPL Gene [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(2): 172-174 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0191  

Severe Clinical Course in a Patient with Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopenia Due to a Missense Mutation of the c-MPL Gene

İkbal Ok Bozkaya, Neşe Yaralı, Pamir Işık, Rukiye Ünsal Saç, Betül Tavil, Bahattin Tunç
Ankara Children’s Hematology Oncology Hospital, Clinic of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey

Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia (CAMT) generally begins at birth with severe thrombocytopenia and progresses to pancytopenia. It is caused by mutations in the thrombopoietin receptor gene, the myeloproliferative leukemia virus oncogene (c-MPL). The association between CAMT and c-MPL mutation type has been reported in the literature. Patients with CAMT have been categorized according to their clinical symptoms caused by different mutations. Missense mutations of c-MPL have been classified as type II and these patients have delayed onset of bone marrow failure compared to type I patients. Here we present a girl with severe clinical course of CAMT II having a missense mutation in exon 4 of the c-MPL gene who was admitted to our hospital with intracranial hemorrhage during the newborn period.

Keywords: Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia, Thrombopoietin, c-MPL, Homozygous missense mutation, c-MPL Tryp154Arg, Amino acid change


c-MPL Genindeki Yanlış Anlamlı Mutasyona Bağlı Konjenital Amegakaryositik Trombositopenili Bir Hastada Ağır Klinik Seyir

İkbal Ok Bozkaya, Neşe Yaralı, Pamir Işık, Rukiye Ünsal Saç, Betül Tavil, Bahattin Tunç
Ankara Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Konjenital amegakaryositik trombositopeni (KAMT) genellikle, doğumda ağır trombositopeni ile başlar ve pansitopeniye ilerler. Hastalığın nedeni trombopoetin reseptör geni olan myeloproliferatif lösemi virüs onkogenindeki (c-MPL) mutasyon olup, literatürde KAMT kliniği ile c-MPL mutasyon tipleri arasında ilişki bildirilmiş, hastalar farklı mutasyonların neden olduğu klinik belirtilere göre sınıflandırılmışlardır. c-MPL’nin yanlış anlamlı mutasyonları tip 2 olarak sınıflanmıştır. Bu hastalar tip 1 hastalar ile karşılaştırıldığında kemik iliği yetmezliğinin daha geç başladığı bildirilmiştir. Burada, yenidoğan döneminde intrakranial kanama ile hastanemize başvuran c-MPL geninde ekzon 4’de yanlış anlamlı mutasyonu olan KAMTII tanılı ağır klinik seyirli bir kız sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konjenital amegakaryositik trombositopeni, Trombopoetin, Homozigot yanlış anlamlı mutasyon, c-MPL Tryp154Arg, Amino asit değişikliği


İkbal Ok Bozkaya, Neşe Yaralı, Pamir Işık, Rukiye Ünsal Saç, Betül Tavil, Bahattin Tunç. Severe Clinical Course in a Patient with Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopenia Due to a Missense Mutation of the c-MPL Gene. Turk J Hematol. 2015; 32(2): 172-174

Corresponding Author: İkbal Ok Bozkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar