E-ISSN: 1308-5263
Metastatic Pulmonary Calcinosis and Leukocytoclastic Vasculitis in a Patient with Multiple Myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(4): 397-400 | DOI: 10.5505/tjh.2012.23600  

Metastatic Pulmonary Calcinosis and Leukocytoclastic Vasculitis in a Patient with Multiple Myeloma

Seçkin Çağırgan1, Nur Soyer1, Filiz Vural1, Güray Saydam1, Ilgın Yıldırım Şimşir1, Ayhan Dönmez1, Taner Akalın2, Selen Biçeroğlu3, Murat Tombuloğlu1
1Ege University, School Of Medicine, Department Of Hematology, İzmir, Turkey
2Ege University, School Of Medicine, Department Of Pathology, İzmir, Turkey
3Ege University, School Of Medicine, Department Of Radiology, İzmir, Turkey

Both leukocytoclastic vasculitis and metastatic pulmonary calcification are conditions that rarely occur during the course of multiple myeloma. We present a multiple myeloma patient that had severe dyspnea due to metastatic pulmonary calcinosis, and ulceronecrotic skin lesions caused by leukocytoclastic vasculitis. After 3 courses of standarddose chemotherapy all skin and pulmonary lesions disappeared. Autologous peripheral stem cell transplantation was performed and during 1 year of follow-up the patient was in complete remission; after 1 year, laboratory test results indicated disease relapse. Although the patient was treated with bortezomib and dexamethasone, the disease progressed. Non-myeloablative allogeneic stem cell transplantation was performed, but despite of all treatment the patient died due to disease progression.

Keywords: Multiple myeloma, Metastatic calcification, Leukocytoclastic vasculitis


Multipl Myelomlu Bir Hastada Lökositoklastik Vaskulit ve Metastatik Pulmoner Kalsifikasyon

Seçkin Çağırgan1, Nur Soyer1, Filiz Vural1, Güray Saydam1, Ilgın Yıldırım Şimşir1, Ayhan Dönmez1, Taner Akalın2, Selen Biçeroğlu3, Murat Tombuloğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Hem lökositoklastik vaskülit hemde metastatik pulmoner kalsifikasyon, multipl myelomda nadir olarak görülmektedir. Biz, lökositoklastik vaskulit nedeniyle gelişen ülseronekrotik cilt lezyonları ve ciddi dispneye yol açan metastatik pulmoner kalsifikasyonla tanısı konan bir multipl myelom hastasını sunmak istedik. Üç kür standart doz kemoterapi sonrası hastanın hem cilt lezyonları hemde pulmoner lezyonları düzeldi. Otolog kök hücre nakli yapılan hasta 1 yıl tam remisyonda izlendi. Daha sonra laboratuvar testlerinde relaps saptandı. Hastaya bortezomib ve deksametazon başlandı. Bu tedaviye rağmen progresyonu olan hastaya myeloablatif olmayan rejimle allojeneik kök hücre nakli yapıldı. Bütün tedavilere rağmen hasta progresif hastalıkla kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, Metastatik kalsifikasyon, Lökositoklastik vaskülit


Seçkin Çağırgan, Nur Soyer, Filiz Vural, Güray Saydam, Ilgın Yıldırım Şimşir, Ayhan Dönmez, Taner Akalın, Selen Biçeroğlu, Murat Tombuloğlu. Metastatic Pulmonary Calcinosis and Leukocytoclastic Vasculitis in a Patient with Multiple Myeloma. Turk J Hematol. 2012; 29(4): 397-400

Corresponding Author: Nur Soyer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar