E-ISSN: 1308-5263
Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(3): 225-232 | DOI: 10.5505/tjh.2012.24392  

Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients

Ender Coşkunpınar1, Sema Anak2, Leyla Ağaoğlu2, Ayşegül Ünüvar2, Ömer Devecioğlu2, Gönül Aydoğan3, Çetin Timur4, Ahmet Faik Öner5, Yıldız Yıldırmak6, Tiraje Celkan7, İnci Yıldız7, Nazan Sarper8, Uğur Özbek1
1İstanbul University, Institute Of Experimental Medical Research, Department Of Genetics, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, School Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology-oncology, İstanbul, Turkey
3Bakırköy Maternity And Children’s Hospital, İstanbul, Turkey
4Göztepe Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Hematology, İstanbul, Turkey
5Yüzüncü Yıl University, School Of Medicine, Department Of Pediatrics, Van, Turkey
6Şişli Etfal Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Hematology, İstanbul, Turkey
7İstanbul University, Cerrahpaşa School Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology-oncology, İstanbul, Turkey
8Kocaeli University, School Of Medicine, Department Of Children’s Health And Diseases, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: To identify the well-known common translocations and FLT3 mutations in childhood acute myelogenous leukemia (AML) patients in Turkey.
METHODS: The study included 50 newly diagnosed patients in which t(15;17), t(8;21), and inv(16) chromosomal translocations were identified using real-time PCR and FLT3 gene mutations were identified via direct PCR amplification PCR-RE analysis.
RESULTS: In all, t(15;17) chromosomal aberrations were observed in 4 patients (8.0%), t(8;21) chromosomal aberrations were observed in 12 patients (24.0%), inv(16) chromosomal aberrations were observed in 3 patients (6.0%), and FLT3-ITD mutations were observed in 2 patients (4.0%); FLT3-D835 point mutation heterozygosity was observed in only 1 patient (2.0%) patient.
CONCLUSION: Despite of the known literature, our case shows a better survival and this might be due to the complementation effect of the t(15;17) translocation. The lower mutation rate (4%) of FLT3 gene seems to be one of the first results for Turkish population.

Keywords: Childhood AML, FLT3 gene mutations, ITD, D835 mutations, Chromosomal translocations


Çocukluk Çağı Akut Myeloid Lösemi Hastalarında Kromozomal Değişiklikler ve FLT3 Geni Mutasyonlarının Araştırılması

Ender Coşkunpınar1, Sema Anak2, Leyla Ağaoğlu2, Ayşegül Ünüvar2, Ömer Devecioğlu2, Gönül Aydoğan3, Çetin Timur4, Ahmet Faik Öner5, Yıldız Yıldırmak6, Tiraje Celkan7, İnci Yıldız7, Nazan Sarper8, Uğur Özbek1
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı, Istanbul
3Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi, İstanbul.
4Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul.
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van
6Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
7İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
8Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Bu çalışmada Türk çocukluk çağı AML hastalarında sık görülen kromozomal translokasyonların ve FLT3 mutasyonlarının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Yeni tanı almış 50 hastada Real Time-PCR yöntemi ile t(15;17), t(8;21), inv(16) kromozomal translokasyonlarının varlığı ve PCR yöntemi ile FLT3 geni ITD tipi mutasyonlar ve D835 nokta mutasyonları varlığı araştırıldı.
BULGULAR: Olguların 4’ünde t(15;17) (%8.0), 12’sinde t(8;21) (%24), 3’ünde inv(16) (%6.0) kromozomal düzensizlikleri, 2 olguda FLT3-ITD mutasyonu (%4.0), 1 olguda FLT3-D835 nokta mutasyonu (%2.0) varlığı tespit edildi. t(15;17) pozitif AML M3’lü bir olguda hem FLT3-ITD hem de FLT3-D835 mutasyonları bakımından heterozigotluk tespit edildi.
SONUÇ: Literatürden farklı olarak, olgumuzun daha uzun sağkalımının t(15;17) translokasyonunun mutasyonlu bireylerde iyi yönde düzeltici etkisinin neden olabileceğini düşündürmektedir. FLT3 geninde görülen bu düşük mutasyon oranı (4%) Türk popülasyonu için ilk sonuçlardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı akut myeloid lösemi, FLT3 gen mutasyonları, İnternal tandem duplikasyon-ITD, D835 mutasyonları, Kromozomal translokasyonlar


Ender Coşkunpınar, Sema Anak, Leyla Ağaoğlu, Ayşegül Ünüvar, Ömer Devecioğlu, Gönül Aydoğan, Çetin Timur, Ahmet Faik Öner, Yıldız Yıldırmak, Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Nazan Sarper, Uğur Özbek. Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients. Turk J Hematol. 2012; 29(3): 225-232

Corresponding Author: Uğur Özbek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685