E-ISSN: 1308-5263
Primary Breast Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) Lymphoma Transformation to Diffuse Large B-cell Lymphoma: A Case Report [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(3): 274-277 | DOI: 10.5152/tjh.2011.80  

Primary Breast Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) Lymphoma Transformation to Diffuse Large B-cell Lymphoma: A Case Report

Şerife Hülya Arslan1, Ümmügül Üyetürk2, Emre Tekgündüz1, Sultan Çiğdem Irkkan3, Meltem Yüksel Kurt1, Itır Şirinoğlu Demiriz1, Fevzi Altuntaş1
1Dr. Abdurrahman Yurtarslan Oncology Education And Research Hospital, Department Of Hematology, Ankara, Turkey
2Dr. Abdurrahman Yurtarslan Oncology Education And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
3Dr. Abdurrahman Yurtarslan Oncology Education And Research Hospital, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

Primary non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) of the breast constitutes 0.04%-0.53% of all malignancies and 2.2% of extra nodal lymphomas. In total, 7%-8% of all B-cell lymphomas are the mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) type, of which up to 50% of primary gastric MALT lymphoma. Herein we present a patient with breast MALT lymphoma that transformed to diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). A 69-year-old female presented with a mass on her left breast. Physical examination showed a 3 × 3-cm mass located 1 cm from the areola on the upper lateral quadrant of the breast at the 1 o’clock position, which was fixed and firm. Excisional biopsy was performed and pathologic examination of the specimen showed MALT lymphoma transformation to DLBCL. The patient was staged as II-EA. The rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone (R-CHOP) protocol was scheduled as treatment. Following 6 courses of R-CHOP, 2 additional courses of rituximab were administered. Positron emission tomography (PET)-CT was done at the end of the treatment. PET showed that the patient was in complete remission. At the time this report was written, the patient was being followed-up at the outpatient clinic on a regular basis. Lymphoma of the breast is a rarity among malignant tumors of the breast. The most common type of lymphoma is DLBCL. Breast MALT lymphoma is extremely rare. Primary MALT lymphoma of the breast can transform from low grade to high grade and recurrence is possible; therefore, such patients should be monitored carefully for transformation.

Keywords: Primary breast mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma, Diffuse large B-cell lymphoma


Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomaya Dönüşen Primer Meme Mukoza İlişkili Lenfoid Doku (MALT) Lenfoması: Bir Olgu Sunumu

Şerife Hülya Arslan1, Ümmügül Üyetürk2, Emre Tekgündüz1, Sultan Çiğdem Irkkan3, Meltem Yüksel Kurt1, Itır Şirinoğlu Demiriz1, Fevzi Altuntaş1
1Dr Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü, Ankara
2Dr Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Dr. Abdurrahman Yurtarslan Oncology Education And Research Hospital, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

Memenin primer non-Hodgkin lenfomaları (NHL), meme dokusu malignitelerinin %0.04-0.53’ünü; ekstranodal lenfomaların ise %2.2’sini oluşturmaktadır. B hücreli lenfomaların %7-8’ini mukoza ilişkili lenfoid doku (mucosaassociated lymphoid tissue-MALT) tipi lenfomalar, bunların da %50’den fazlasını primer gastrik MALT lenfomalar oluşturmaktadır. Burada memede nadir görülen MALT lenfoma zemininde diffüz büyük B hücreli lenfomaya (DBBHL) dönüşen bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Sol memede şişlik şikayeti ile başvuran 69 yaşındaki kadın hastanın yapılan muayenesinde, sol meme üst dış kadranda saat 1 hizasında, areoladan 1 cm uzaklıkta 3x3 cm boyutlarında sert kitle tespit edildi. Yapılan eksizyonel biyopsisinin patolojik incelemesinde DBBHL’ya progresyon gösteren MALT lenfoma tanısı konuldu. Hasta evre II EA olarak evrelendi. Hastaya rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizolon tedavisi planlandı (R-CHOP). Hastaya 6 kür R-CHOP ve sonrasında 2 kür R verildi. Yanıt değerlendirmesi için çekilen pozitron emisyon tomografisi (PET)-BT ile tam remisyon sağlandığı görüldü. Halen hastanın takibine devam edilmektedir. Memenin malign tümörleri içerisinde meme lenfomaları nadir görülmektedir. Meme lenfoma olgularının en sık görülen alt tipi DBBHL’dır. Memede MALT lenfoma ise çok daha nadir görülmektedir. Memenin primer MALT lenfomasının düşük dereceli lenfomadan, yüksek dereceliye dönüşüm ve nüks olasılığı nedeniyle dikkatli takibi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primer meme mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoma, Diffüz büyük B hücreli lenfoma


Şerife Hülya Arslan, Ümmügül Üyetürk, Emre Tekgündüz, Sultan Çiğdem Irkkan, Meltem Yüksel Kurt, Itır Şirinoğlu Demiriz, Fevzi Altuntaş. Primary Breast Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) Lymphoma Transformation to Diffuse Large B-cell Lymphoma: A Case Report. Turk J Hematol. 2012; 29(3): 274-277

Corresponding Author: Ümmügül Üyetürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831