E-ISSN: 1308-5263
Identification of gold nanoparticle in lymphocytes: a confirmation of direct intracellular penetration effect [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(1): 29-30

Identification of gold nanoparticle in lymphocytes: a confirmation of direct intracellular penetration effect

Viroj Wiwanitkit, Amornpun Sereemaspun, Rojrit Rojanathanes
Chulalongkorn University Faculty Of Medicine, Bangkok, Thailand

OBJECTIVE: Nanoparticles differ from the same material at larger scale in chemical and physical properties. The effect of nanoparticle on the blood cell still needs scientific verification.
METHODS: The direct effect of gold nanoparticles on lymphocyte was direct assessed by in vitro assay.
RESULTS: In this work, the author reported additional results from specific observation on lymphocyte exposure to gold nanoparticle.
CONCLUSION: This result confirms for direct intracellular penetration effect.

Keywords: Gold nanoparticle, lymphocyte


Lenfositte altın nanopartikülünün tespit edilmesi: direkt intraselüler penetrasyon etkisinin doğrulanması

Viroj Wiwanitkit, Amornpun Sereemaspun, Rojrit Rojanathanes
Chulalongkorn University Faculty Of Medicine, Bangkok, Thailand

AMAÇ: Nanopartiküller, kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından aynı maddenin daha büyük ölçekli olanından farklıdırlar. Nanopartikülün kan hücresi üzerindeki etkisi halen bilimsel doğrulama gerektirmektedir.
YÖNTEMLER: Altın nanopartikülünün lenfosit üzerine direkt etkisinin in vitro yöntemlerle incelenmesi.
BULGULAR: Bu çalışmada yazar, lenfositin altın nanopartikülüne maruziyeti üzerindeki gözleminden çıkardığı ek sonuçları bildirmektedir.
SONUÇ: Bu bulgular direkt intraselüler penetrasyon etkisini doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Altın nanopartikülü, lenfosit


Viroj Wiwanitkit, Amornpun Sereemaspun, Rojrit Rojanathanes. Identification of gold nanoparticle in lymphocytes: a confirmation of direct intracellular penetration effect. Turk J Hematol. 2009; 26(1): 29-30

Corresponding Author: Viroj Wiwanitkit, Thailand


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831