E-ISSN: 1308-5263
Minimal Residual Disease (MRD) Detection with Translocations and T-Cell Receptor and Immunoglobulin Gene Rearrangements in Adult Acute Lymphoblastic Leukaemia Patients: A Pilot Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(3): 124-132

Minimal Residual Disease (MRD) Detection with Translocations and T-Cell Receptor and Immunoglobulin Gene Rearrangements in Adult Acute Lymphoblastic Leukaemia Patients: A Pilot Study

Müge Sayitoğlu1, M.cem Ar2, Özden Hatırnaz1, Şeniz Öngören2, Ümit Üre2, Zafer Başlar2, Sema Sırma1, Yıldız Aydın2, Uğur Özbek1, Burhan Ferhanoğlu2
1Genetics Department, Institute For Experimental Medicine (detae), Istanbul University,ıstanbul,turkey
2Department Of Adult Hematology, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul University, İstanbul, Turkey

Monitoring minimal residual disease has become increasingly important in clinical practice of ALL management. Break-point fusion regions of leukaemia related chromosomal aberrations and rearranged immunoglobulin (Ig) and T cell-receptor (TCR) genes, which can be detected by polymerase chain reaction (PCR), are used as leukaemia specific markers in genetic studies of MRD. A total of 31 consecutive patients with newly diagnosed ALL were screened for eligibility criteria. Of those 26 were included in the study. One patient with partial response following induction therapy and four patients who were lost to follow-up after induction were excluded from the study; thus 21 patients were evaluated for MRD. Chromosomal aberrations were detected in 5 (24%) of the patients and were used for MRD monitoring. Three patients had t(9;22) translocation, the other 2 had t(4;11) and t(1;19). MRD-based risk stratification of the 16 patients analysed for Ig/TCR rearrangements revealed 3 low-risk, 11 intermediate-risk and 2 high-risk patients. MRD monitoring is progressively getting to be a more important predictive factor in adult ALL patients. As reported by others confirmed by our limited data there is a good correlation between MRD status and clinical outcome in patients receiving chemotherapy. The pilot-study presented here is the first that systematically and consecutively performs a molecular MRD monitoring of ALL patients in Turkey.

Keywords: MRD monitoring, Ig/TCR gene rearrangement, ALL


Yetişkin akut lenfoblastik lösemili hastalarda translokasyonlar ile T-hücre reseptörleri ve immunglobulin yeniden yapılanmalarını kullanarak minimal rezidüel hastalık tespiti

Müge Sayitoğlu1, M.cem Ar2, Özden Hatırnaz1, Şeniz Öngören2, Ümit Üre2, Zafer Başlar2, Sema Sırma1, Yıldız Aydın2, Uğur Özbek1, Burhan Ferhanoğlu2
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Minimal rezidüel hastalığın (MRH) takibi, ALL tedavisinin klinik uygulamalarında giderek önem kazanmaktadır. Lösemide sıklıkla görülen kromozomal kırık noktaları, immunglobulin (Ig) ve T-hücre reseptörleri (THR), polimeaz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak, MRH takibinde lösemiye özgü marker olarak kullanılmaktadır. Yeni ALL tanısı almış toplam 31 hasta çalışmaya alındı, kriterlere uygun 26 hasta ile çalışma gerçekleştirildi. 5 hasta çalışma sürecinde takip dışı kaldı ve 21 hasta MRH açısından değerlendirilmeye alındı. Bu hastalardan 5 (%24) tanesinde kromozomal translokasyonlar tespit edildi. 3 hastada t(9;22), 1 hastada t(4;11) ve 1 hastada da t(1;19) translokasyonları belirlendi. MRH’a dayalı risk tespitinde 16 hasta Ig/THR yeniden yapılanmaları için analiz edildi ve 3 tanesi düşük risk gurubu, 11 tanesi orta risk gurubu ve 2 tanesi de yüksek risk gurubuna dahil edildi. Elde ettiğimiz sonuçlar, kemoterapi alan hastalarda klinik sonuçların, MRH durumları ile iyi korelasyon gösterdiğini desteklemektedir. Bu pilot çalışma ile ülkemizde ilk defa sistematik olarak tanı ve takip örneklerinde MRH takibi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: MRH takibi, Ig/THR gen yeniden düzenlenmesi, ALL


Müge Sayitoğlu, M.cem Ar, Özden Hatırnaz, Şeniz Öngören, Ümit Üre, Zafer Başlar, Sema Sırma, Yıldız Aydın, Uğur Özbek, Burhan Ferhanoğlu. Minimal Residual Disease (MRD) Detection with Translocations and T-Cell Receptor and Immunoglobulin Gene Rearrangements in Adult Acute Lymphoblastic Leukaemia Patients: A Pilot Study. Turk J Hematol. 2008; 25(3): 124-132

Corresponding Author: Uğur Özbek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831