E-ISSN: 1308-5263
A Case of Superwarfarin Poisoning Due to Repetitive Occupational Dermal Rodenticide Exposure in a Worker [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(3): 251-253 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0433  

A Case of Superwarfarin Poisoning Due to Repetitive Occupational Dermal Rodenticide Exposure in a Worker

Narlı Zehra Özdemir, Uğur Şahin, Mustafa Merter, Mehmet Gündüz, Berna Ateşağaoğlu, Meral Beksaç
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Superwarfarin poisoning is usually due to chronic occult small-dose exposures and can easily be misdiagnosed and may lead to serious complications. The diagnosis can be confirmed by a concordant history and analyses of blood and urine specimens with the liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) technique. Several months of continuous treatment with high doses of daily oral vitamin K, as well as other supportive measures, are warranted, especially when repeated laboratory measurements to help predict the treatment period are not available. In this paper, a case of superwarfarin poisoning due to chronic repetitive occupational dermal exposure to commercial rodenticides is presented.

Keywords: Superwarfarin, Acquired coagulopathies, Vitamin K


Tekrarlayan Mesleksel Deri Maruziyetine Bağlı Süpervarfarin Zehirlenmesi Gelişen Bir İşçi Olgusu

Narlı Zehra Özdemir, Uğur Şahin, Mustafa Merter, Mehmet Gündüz, Berna Ateşağaoğlu, Meral Beksaç
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Süpervarfarin zehirlenmesi genellikle, fark edilmeyen küçük dozlarda kronik maruziyete bağlı olarak gelişir ve kolaylıkla yanlış tanı konarak ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tanı, uyumlu bir hikaye varlığında kan ve idrar örneklerinin sıvı kromatografisi ve tandem kitle spektrometresi (LC-MS/MS) tekniği ile analiz edilmesi yoluyla doğrulanabilir. Özellikle de, tedavi süresine karar verilebilmesi için tekrarlanan laboratuvar ölçümlerinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, aylar boyunca yüksek dozda günlük oral K vitamini verilmesi gereklidir. Bu yazıda, ticari rodentisitlerle tekrarlayan mesleksel deri maruziyetine bağlı olarak süpervarfarin zehirlenmesi gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kazanılmış koagülopatiler, K vitamini


Narlı Zehra Özdemir, Uğur Şahin, Mustafa Merter, Mehmet Gündüz, Berna Ateşağaoğlu, Meral Beksaç. A Case of Superwarfarin Poisoning Due to Repetitive Occupational Dermal Rodenticide Exposure in a Worker. Turk J Hematol. 2016; 33(3): 251-253

Corresponding Author: Narlı Zehra Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831