E-ISSN: 1308-5263
LEF1 Induces DHRS2 Gene Expression in Human Acute Leukemia Jurkat T-Cells [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(4): 226-233 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2020.2020.0144  

LEF1 Induces DHRS2 Gene Expression in Human Acute Leukemia Jurkat T-Cells

Sema Sırma Ekmekci, Zeliha Emrence, Neslihan Abacı, Melda Sarıman, Burcu Salman, Cumhur Gökhan Ekmekci, Çağrı Güleç
İstanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics, İstanbul, Turkey

Objective: T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is an aggressive disease resulting from the accumulation of genetic changes that affect the development of T-cells. The precise role of lymphoid enhancerbinding factor 1 (LEF1) in T-ALL has been controversial since both overexpression and inactivating LEF1 mutations have been reported to date. Here, we investigate the potential gene targets of LEF1 in the Jurkat human T-cell leukemia cell line.
Materials and Methods: We used small interfering RNA (siRNA) technology to knock down LEF1 in Jurkat cells and then compared the gene expression levels in the LEF1 knockdown cells with nontargeting siRNA-transfected and non-transfected cells by employing microarray analysis.
Results: We identified DHRS2, a tumor suppressor gene, as the most significantly downregulated gene in LEF1 knockdown cells, and we further confirmed its downregulation by real-time quantitative polymerase chain reaction (qRT-PCR) in mRNA and at protein level by western blotting.
Conclusion: Our results revealed that DHRS2 is positively regulated by LEF1 in Jurkat cells, which indicates the capability of LEF1 as a tumor suppressor and, together with previous reports, suggests that LEF1 exhibits a regulatory role in T-ALL via not only its oncogenic targets but also tumor suppressor genes.

Keywords: T-cell acute lymphoblastic leukemia, p53, DHRS2, LEF1, siRNA


İnsan Akut Lenfoblastik Lösemi T-hücre Soyu Jurkat hücrelerinde LEF1, DHRS2 Gen Ekspresyonunu İndükler

Sema Sırma Ekmekci, Zeliha Emrence, Neslihan Abacı, Melda Sarıman, Burcu Salman, Cumhur Gökhan Ekmekci, Çağrı Güleç
İstanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics, İstanbul, Turkey

Amaç: T-hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL), T-hücrelerinin gelişimini etkileyen genetik değişikliklerin birikmesinden kaynaklanan agresif bir hastalıktır. Bugüne kadar lymphoid enhancer-binding factor 1’in (LEF1) hem inaktive edici mutasyonları hem de aşırı ekspresyonu bildirildiğinden T-ALL gelişiminde rolü tartışmalıdır. Bu çalışmada, insan T hücreli lösemi hücre soyu olan Jurkat hücrelerinde LEF1’in potansiyel hedef genleri araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Jurkat hücrelerinde küçük engelleyici RNA (siRNA) teknolojisi ile LEF1 baskılandı ve mikroarray analizi ile LEF1 baskılanmış hücrelerdeki gen ekspresyon seviyeleri, negatif kontrol siRNA (hedefsiz siRNA) ile transfekte edilmiş hücrelerdeki gen ekspresyon seviyeleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: LEF1 baskılanmış hücrelerde en önemli seviyede expresyonu azalan gen tümör baskılayıcı DHRS2 geni olarak belirlendi. Ayrıca bu bulgu hem mRNA seviyesinde gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) ile hem de protein seviyesinde western blot ile doğrulandı.
Sonuç: Bu bulgular DHRS2’nin Jurkat hücrelerinde LEF1 tarafından pozitif olarak düzenlendiğini göstererek LEF1’in tümör baskılayıcı kapasitesi olduğuna işaret etmektedir ve daha önceki çalışmalarda bildirilen sonuçlarla birlikte, LEF1’in hem onkojenik hedefleri hem de tümör baskılayıcı hedefleri aracılığıyla T-ALL’de düzenleyici bir rol oynadığını ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: T-hücreli akut lenfoblastik lösemi, p53, DHRS2, LEF1, siRNA


Sema Sırma Ekmekci, Zeliha Emrence, Neslihan Abacı, Melda Sarıman, Burcu Salman, Cumhur Gökhan Ekmekci, Çağrı Güleç. LEF1 Induces DHRS2 Gene Expression in Human Acute Leukemia Jurkat T-Cells. Turk J Hematol. 2020; 37(4): 226-233

Corresponding Author: Sema Sırma Ekmekci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685